Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Техника

Грађевинарство и архитектура

Грађевинарство и архитектура


Послови у овој групи занимања подразумевају припрему земљишта/терена за градњу, пројектовање и изградњу различитих грађевинских објеката (стамбени објекти, индустријске хале, путеви, мостови, бране итд...) Такође се раде послови финалне дораде и украшавања новоизграђених објеката као и поправка већ постојећих објеката. Припрема се техничка документација, израђују се пројекти, конструишу се објекти. У ову област, зависно од занимања, убрајају се и следећи послови: организовање и управљање градилиштем, контрола извршених радова, издавање употребних дозвола и управљање грађевинском механизацијом.
Ради се у пројектним бироима грађевинских предузећа, градским и општинским управама и на терену.

Шта је важно за рад?

За успешан рад у овој области потребно је добро схватање односа у равни и простору, добро сналажење са бројевима, развијеност чула вида слуха и равнотеже, спретност руку и прстију, креативност итд.

Услови рада

Послови из ове групе занимања углавном се обављају на терену (градилиштима, погонима и сл.) где се ради под различитим временским условима али има и оних послова који се обављају у затвореном простору, седећи, уз употребу рачунара (на пример у пројектним бироима).

Карактеристична занимања

Са трогодишњом школом:
Армирач - бетонирац, Декоратер зидних површина, Керамичар, терацер, пећар, Кровопокривач, Монтер суве градње, Руковалац грађевинске механизације, Стаклорезац, Тесар, Водоинсталатер, Зидар / фасадер

Са четворогодишњом школом:
Геодетски техничар - геометар, Грађевински техничар хидроградње, Грађевински техничар нискоградње, Грађевински техничар високоградње, Грађевински техничар за лабораторијска испитивања

Са високом школом струковних студија:
грађевински инжењер, инжењер геодезије, ...

Са факултетом:
дипломирани грађевински инжењер, архитекта, дипломирани инжењер геодезије, ...


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF