Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Техника

Саобраћај и телекомуникације

Саобраћај и телекомуникације


Ова група занимања обухвата превоз путника и роба и поштанских пошиљки (управљање саобраћајним средствима, планирање, организацију, праћење и контролу) у саобраћају ваздушним, воденим, друмским и железничким путем. Такође, у послове из ове области спадају пријем, обрада и преношење различитих информација.

Шта је важно за рад?

За успешно обављање ове области занимања важно је: развијеност чула вида и слуха, нормално функционисање нервног система, схватање начина рада машина и уређаја, сналажење у простору, промишљеност, прецизност, одговорност, организованост, сналажење са бројевима, ...

Услови рада

Ови послови углавном се обављају у затвореном простору (кабине превозних средстава, канцеларије, пултови и шалтери...) , мада се неки послови обављају и на терену (приликом постављања и одржавања различитих уређаја или достављања робе и пошиљки).

Карактеристична занимања

Са трогодишњом школом:
Бродовођа, Кондуктер у железничком саобраћају, Возач моторних возила, Возовођа

Са четворогодишњом школом:
Машински техничар моторних возила, Мехатроничар за транспортне системе аеродрома, Наутички техничар, Техничар друмског саобраћаја, Техничар птт саобраћаја, Техничар ваздушног саобраћаја, Техничар вуче

Са високом школом струковних студија:
саобраћајни инжењер

Са факултетом:
дипломирани саобраћајни инжењери друмског железничког и ваздушног саобраћаја, логистике, ...


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF