Упитник - Техника


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Грађевинарство и архитектура

Грађевинарство и архитектура

Послови у овој групи занимања подразумевају припрему земљишта/терена за градњу, пројектовање и изградњу различитих грађевинских објеката (стамбени објекти, индустријске хале, путеви, мостови, бране итд...) Такође се раде послови финалне дораде и украшавања новоизграђених објеката као и поправка већ постојећих објеката. Припрема се техничка документација, израђују се пројекти, конструишу се објекти. У ову област, зависно од занимања, убрајају се и следећи послови: организовање и управљање градилиштем, контрола извршених радова, издавање употребних дозвола и управљање грађевинском механизацијом.
Ради се у пројектним бироима грађевинских предузећа, градским и општинским управама и на терену.

Шта је важно за рад?

За успешан рад у овој области потребно је добро схватање односа у равни и простору, добро сналажење са бројевима, развијеност чула вида слуха и равнотеже, спретност руку и прстију, креативност итд.

Услови рада

Послови из ове групе занимања углавном се обављају на терену (градилиштима, погонима и сл.) где се ради под различитим временским условима али има и оних послова који се обављају у затвореном простору, седећи, уз употребу рачунара (на пример у пројектним бироима).

Карактеристична занимања:

Са трогодишњом школом:

Са четворогодишњом школом:

Са високом школом струковних студија:

грађевински инжењер, инжењер геодезије, ...

Са факултетом:

дипломирани грађевински инжењер, архитекта, дипломирани инжењер геодезије, ...

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Пројектовати и градити зграде и путеве  
1

2

3

4

5
2.   Правити просторне (урбанистичке) планове насеља  
1

2

3

4

5
3.   Планирати и градити мостове и бране ...  
1

2

3

4

5
4.   Правити на компјутеру техничке цртеже објеката на основу пројекта  
1

2

3

4

5
5.   Кречити, осликавати и украшавати зидове  
1

2

3

4

5
6.   Постављати плочице  
1

2

3

4

5
7.   Постављати калупе и изливати бетон  
1

2

3

4

5
8.   Вршити земљишна премеравања, израђивати геодетске карте и планове  
1

2

3

4

5
9.   Планирати и надгледати бушење бунара  
1

2

3

4

5
10.   Водити градилиште, планирати и надгледати изградњу моста или зграде  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF