Упитник - Техника


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Саобраћај и телекомуникације

Саобраћај и телекомуникације

Ова група занимања обухвата превоз путника и роба и поштанских пошиљки (управљање саобраћајним средствима, планирање, организацију, праћење и контролу) у саобраћају ваздушним, воденим, друмским и железничким путем. Такође, у послове из ове области спадају пријем, обрада и преношење различитих информација.

Шта је важно за рад?

За успешно обављање ове области занимања важно је: развијеност чула вида и слуха, нормално функционисање нервног система, схватање начина рада машина и уређаја, сналажење у простору, промишљеност, прецизност, одговорност, организованост, сналажење са бројевима, ...

Услови рада

Ови послови углавном се обављају у затвореном простору (кабине превозних средстава, канцеларије, пултови и шалтери...) , мада се неки послови обављају и на терену (приликом постављања и одржавања различитих уређаја или достављања робе и пошиљки).

Карактеристична занимања:

Са трогодишњом школом:

Са четворогодишњом школом:

Са високом школом струковних студија:

саобраћајни инжењер

Са факултетом:

дипломирани саобраћајни инжењери друмског железничког и ваздушног саобраћаја, логистике, ...

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Управљати превозним средствима  
1

2

3

4

5
2.   Правити ред вожње аутобуса, возова и других транспортних средстава  
1

2

3

4

5
3.   Организовати превоз путника и робе  
1

2

3

4

5
4.   Слати информације о кретању воза, аутобуса, авиона, коришћењем телекомуникационе опреме  
1

2

3

4

5
5.   Водити документацију о превозу (о врсти и количини робе, цени превоза, плану путовања)  
1

2

3

4

5
6.   Организовати пријем и доставу поштанских пошиљака (писма, пакети)  
1

2

3

4

5
7.   Примати и достављати новчане пошиљке  
1

2

3

4

5
8.   Вршити техничке прегледе и осигурање возила  
1

2

3

4

5
9.   Постављати и одржавати хардвер и софтвер телекомуникационих система  
1

2

3

4

5
10.   Постављати, проверавати и поправљати интернет, телефонске и телевизијске каблове и другу опрему за пренос и емитовање информација  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF