Упитник - Способности


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своје способности.

Појединачни упитници:  Сналажење са речима   Сналажење са бројевима   Схватање начина рада машина и уређаја   Схватање односа у равни и простору   Спретност руку и прстију   Сналажење са људима 

Сналажење са бројевима

Сналажење са бројевима Сналажење са бројевима нам омогућава да изводимо једноставне рачунске радње (сабирање, дељење, ...) , да уочимо и разумемо односе међу величинама (бројевима, мерама, ...).

Занимања за која је ова способност важна

Администратор рачунарских мрежа, Банкарски службеник, Економски техничар, Електротехничар енергетике, Електротехничар мултимедија , Електротехничар процесног управљања, Електротехничар рачунара, Електротехничар телекомуникација , Електротехничар за електронику, Фармацеутски техничар, Финансијски администратор, Геодетски техничар - геометар, Геолошки техничар за истраживање минералних сировина , Грађевински техничар хидроградње, Грађевински техничар нискоградње, Грађевински техничар високоградње, Грађевински техничар за лабораторијска испитивања, Хемијски лаборант, Хидролошки техничар, Комерцијалиста, Конобар, Угоститељски техничар, Лабораторијски техничар, Машински техничар за компјутерско конструисање, Мехатроничар за радарске системе, Метеоролошки техничар, Наутички техничар, Пословни администратор, Прехрамбени техничар, Продавац - трговац, Трговински техничар, Санитарно-еколошки техничар, Службеник осигурања, Шумарски техничар, Техничар друмског саобраћаја, Техничар птт саобраћаја, Техничар ваздушног саобраћаја, Техничар за биотехнологију, Техничар за графичку припрему, Техничар за индустријско - фармацеутску технологију, Техничар за козметичку технологију, Техничар за ловство и рибарство, Техничар за пејзажну архитектуру, Техничар за рециклажу, Техничар за роботику, Техничар за заштиту животне средине, Туристички техничар

Питања
1.   Помажеш познаницима који раде у продавници. Изненада се покварила каса и треба брзо да сабереш цене два-три артикла јер купци чекају. Сабирање цена би за тебе било:  
1

2

3

4

5
2.   На часу физике сте учили нову формулу. Од тебе се тражи да објасниш на који начин се резултат мења (расте или опада) у зависности од бројева које унесеш у формулу. Ово би за тебе било:  
1

2

3

4

5
3.   Твоја бака жели да направи колач из енглеског кувара. Састојци су наведени у мерама које се код нас не користе. Треба да прерачунаш мере у граме помоћу формуле. Ово би за тебе било:  
1

2

3

4

5
4.   Замисли да си у иностранству и имаш доларе. Потребни су ти еври и треба да израчунаш колико долара треба променити да би се добило 400 евра. Ово би за тебе било:  
1

2

3

4

5
5.   Твој разред организује прославу. Неко треба да израчуна колико сокова, пецива и слаткиша може да се купи ако сваки ученик да 200 динара. Ово рачунање би за тебе било:  
1

2

3

4

5
6.   У забавном часопису налазе се задаци у којима треба наставити низ бројева поређаних по одређеним правилима. Ово би теби било:  
1

2

3

4

5
7.   У радњи треба да платиш ужину за вас четворо. Треба да израчунаш колики је чији рачун да би тачно расподелио кусур. Израчунавање кусура би за тебебило:  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих способности, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF