Занимања на слово "М"


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Маникир и педикир

Личне услуге Сналажење са људима Спретност руку и прстију Сналажење са речима

Број година школовања: 3
Маникир се бави негом руку и ноктију. Обавља масажу (ручну и помоћу апарата), ставља паковања, сече и обликује нокте и заноктица. Такође украшава и надограђује нокте. Користи стерилизатор, кадице за потапање руку, лампе за брзо сушење, маказице, клешта, турпије, различите препарате, парафин, креме, скидаче лака, учвршћиваче, лепкове за вештачке нокте, разне шаблоне и украсе. Ради у затворном простору, у седећем положају. Педикир негује и улепшава стопала и нокте на ногама. Такође, повремено решава мање медицинске проблеме попут ураслих ноктију и задебљања коже за које није потребна интервенција хирурга. Зато је, важно да уме да процени да ли одређен проблем изискује лекарску интервенцију. У свом раду, користи различит алат који укључује маказице, кљешта за сечење ноктију, турпије, ножиће, специјалне врсте камена за стопала, четкице, као и посуде за урањање стопала. Осим алата, за рад педикира неопходан је и стерилизатор као и антисептичка средства, разне купке, креме, вата и лакови за нокте. Најчешће ради седећи у погнутом положају. Задужен је за одржавање свог прибора.

Масер

Рад на пружању помоћи људима Сналажење са људима Спретност руку и прстију Сналажење са речима

Број година школовања: 3
Специјалним покретима руку или уз помоћ апарата, масер примењује посебне технике рада којима ублажава напетост мишића и смирује болове, поправља изглед коже, доприноси опуштању и детоксикацији организма (ослобађање организма од штетних материја), хидратацији коже (влажност, еластичност коже, ...), смањењу и уклањању целулита, моделовању фигуре. Медицинском терапијском масажом даје допринос бржем оздрављењу и, свакако, позитивно утиче на расположење својих пацијената. Постоје разне врсте масажа: релаксациона, терапијска, козметичка, спортска... Могу да раде у некој од медицинских установа, рехабилитационим и козметичким центрима или самостално. Добри масери треба да имају усклађене покрете тела, изражену спретност руку, прстију и шаке, гипкост и прецизност. Пожељна је и физичка снага и издржљивост.

Машински техничар моторних возила

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Утврђује исправност или неисправност мотора и моторних возила. Оспособљен је за вођење техничког прегледа, сервисирање возила, праћење потребе за резервним деловима, као и за праћење производње, одржавања и ремонта моторних возила. Поседује теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилном коришћењу и одржавању, као и о основним елементима амортизације. У току школовања ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије. После завршене школе може да се запосли у разним установама као на пример у осигурању, у сервисима за технички преглед, у МУП-у, војсци.

Машински техничар за компјутерско конструисање

Машинство Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Некадашњи начин рада у класичном машинству где су се користиле табле, папир, лењири, рапидографи, шестари итд, сувише је спор и напоран у односу на посебне софтвере који се сада користе. Поред образовања из класичног машинства (техничко цртање, механика, машински елементи, машински материјали и остало) стичу се потребна знања којима се на савремен, прецизан и брз начин припрема техничка документација. Компјутерском конструкцијом се дефинише облик, димензије и квалитет обраде машинских делова. Помоћу посебних програма израђују се технички цртежи и конструишу машински елементи. Моделирају се и спају у сложеније системе. Сви делови се могу сагледати у две и у три димензије. Ради се у савременим конструкционим бироима, где се примењује савремена рачунарска техника.

Медицинска сестра - техничар

Рад на пружању помоћи људима Сналажење са људима Спретност руку и прстију Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Негује болеснике према савету лекара. Примењује прописану терапију, припрема пацијента за дијагностичке и терапијске третмане, узима и шаље биолошки материјал на лабораторијске анализе. Посматра, мери и прати виталне функције (температура, пулс, притисак) пацијента. Одржава хигијену болесника. Одржава контакте између пацијента и родбине. Посао обавља, углавном, у затвореној просторији, уз примену основних медицинских инструмената. За успех у овом послу веома је значајно одсуство гадљивости и преосетљивости на крв и телесне излучевине, а за задовољство пацијената искрено саосећање са њиховим тегобама, љубазност и жеља да се помогне.

Медицинска сестра - васпитач

Рад на пружању помоћи људима Сналажење са људима Спретност руку и прстију Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Ради у обдаништима са здравом децом од 1 - 3 године, на пословима неге и васпитања. Учествује активно у формирању хигијенских, културних и радних навика деце. Повија и пресвлачи децу, храни их, игра се са њима. Радни задаци укључују: пријем деце у установу за дечји боравак (санитарна провера), спровођење личне хигијене деце раног узраста, спровођење терапије у установама за дечји боравак, дезинфекцију и стерилизацију опреме, играчака и осталог материјала, припремање деце за превентивне здравствене прегледе и помагање лекару при прегледу. Сарађује са родитељима и ради на њиховом здравственом васпитању. Планира и остварује васпитни рад у групи, организује слободне и усмерене активности деце, припрема простор и васпитни материјал за игру. Води педагошку и здравствену документацију. За овај посао важно је да се има пуно стрпљења и разумевања. Важно је и одсуство гадљивости на телесне излучевине, као и известан степен физичке снаге и издржљивости будући да је потребно подизати и пресвлачити малу децу.

Механичар грејне и расхладне технике

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Инсталира, контролише, одржава и поправља грејне, расхладне и уређаје за климатизацију. При инсталирању система за грејање користи нацрт по коме поставља радијаторе, цеви, пумпу, котао... При монтирању расхладних и уређаја за климатизацију следи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивања са изворима електричне енергије. Након инсталирања проверава рад целог система. Обавља текуће одржавање и контролу система и уређаја, а по потреби врши замену делова, отклања кварове. Ради у затвореном или отвореном простору, често на висини, у принудном, неповољном положају тела.

Механичар медицинске и лабораторијске опреме

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Оспособљен је за правилну употребу, припрему, одржавање и оправку медицинске опреме. Сврстава се у послове прецизне механике. Своја знања користи за утврђивање кварова, растављање, оправку и састављање појединих медицинских уређаја. Такође обавља мерење и подешавање мерних елемената на медицинској опреми. Потребно је да буде прецизан, ефикасан и да прати новине у својој струци јер се медицинска опрема стално усавршава. Може да ради у у медицинским установама, предузећима за производњу медицинских уређаја, резервних делова и помагала, у сервисима у саставу продавница медицинске опреме. Такође може бити оспособљен за обављање самосталне делатности.

Механичар привредне механизације

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Одржава и поправља машине у пољопривреди, рударству, грађевинарству: тракторе, комбајне, сејачице, багере, булдожере, ровокопаче, дробилице, елеваторе, мешалице... Може да обавља и текуће одржавање погонских машина и уређаја. Прегледа и контролише исправност склопова и уређаја: подешава према условима рада, као и након рада, чисти и подмазује. Приликом сервисирања или интервенције на терену обавља преглед и установљава узрок квара, раставља склопове и уређаје, поправља или замењује неисправни део, пушта у пробни рад. Обично ради у радионици, а по потреби и на терену.

Мехатроничар за радарске системе

Војска и полиција Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Ради на радарским системима за контролу ваздушног простора земље. Његов посао је да одржава, монтира и надзире системе и његове делове. Примењује следећа стручна знања: технологија електроматеријала, основи радарске и ракетне технике, хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања, радиорадарски примопредајници, импулсна електроника, електрични погон и опрема, мерни претварачи, тестирање и дијагностика, одржавање и монтажа система.

Мехатроничар за транспортне системе аеродрома

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Ради на сложеним транспортним системима који се односе на токове путника, робе и пртљага у ваздушном саобраћају. Одржава системе и омогућава да се ваздушни саобраћај несметано одвија. Тестира мехатронски систем, одржава инсталације тог система и монтира његове компоненте. Поседује следећа стручна знања: припрема електромашинских материјала, хидраулика и пнеуматика, електрични погони и опрема, дигитална електроника, мерни претварачи, микроконтролери, системи управљања, моделовање са анализом елемената и конструисањем, тестирање и дијагностика рада система, одржавања и монтажа.

Месар

Савремени занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Током школовања стиче знања о обради меса, производњи сувомеснатих прерађевина, припреми и обради роштиљског меса, продаји меса и месних прерађевина. Уме да разликује здраве и болесне животиње, обавља све операције на линији клања. Познаје различите начине конзервисања хране, коришћење одговарајуће амбалаже. Прилагођава понашање различитим врстама потрошача, у складу са кодексом понашања. Припрема свеже месо за продају, реже га, одмерава тежину. Ради у месарској индустрији или продајним објектима, стојећи. Изложен је влази, промаји и ниским температурама.

Металобрусач

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Металобрусач обрађује разне предмете од метала специјалним брусилицама и контролише тачност и квалитет обраде. У току рада рукује специјалним – претходно подешеним брусилицама. За контролисање и мерење користе микрометре, универзалне угломере. Раде у затвореном простору. Често су изложени буци машина. Раде углавном у стојећем положају, а могу подизати и теже предмете. Обавезно у току рада носе заштитна одела и наочаре. Посао обављају самостално. Међутим, читав процес производње и обраде метала ланчано је повезан, па радник на брусилици тесно сарађује са осталим обрађивачима метала.

Метеоролошки техничар

Геологија, рударство, хидрометеорологија Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Обавља послове мерења и осматрања метеоролошких појава, углавном на метеоролошким станицама и аеродромима. Мери количину падавина, влажност и притисак ваздуха, брзину ветра, кретање облачности, итд., и резултате уноси у базу података. Проверава њихову тачност, а податке обрађује различитим математичким и статистичким методама, користећи специјалну опрему и уређаје. Ради на радарским и сателитским системима, врши пренос и размену података, управља обавештајним системом, помаже у изради временске прогнозе и незаменљив је сарадник противградне одбране. Ради у затвореном и на отвореном простору.

Монтер суве градње

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Сува градња је у развијеним земљама уобичајени начин изградње, док је код нас још релативна нова. Примењује се код радова на адаптацији постојећих или код унутрашњих радова на новосаграђеним објектима. Монтер суве градње облаже зидове и плафоне гипсаним плочама, монтира преградне зидове металним подконструкцијама и гипсокартонским плочама, облаже зидове облогама од дрвета и других материјала, монтира спуштене и закривљене плафоне и зидове. Поставља изолационе слојеве, шупље подове, зидове у санитарним просторима са металном подконструкцијом и изведеним прикључцима за санитарне уређаје. Монтира и лепи гипсане украсе. Ради у унутрашњости простора. Посао није физички превише тежак, релативно је једноставан за извођење и чист. Захтева покретљивост тела и прецизност у раду.

Музички извођач

Култура и уметност Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Основна делатност музичког извођача је извођење вокалног или инструменталног дела. Зависно од интересовања и склоности испољених у основној музичкој школи може се бирати међу следећим одсецима и инструментима: клавирски, гудачки (виолина, виола, виолончело, контрабас), дувачки (флаута, кларинет, обоа, труба, тромбон, хорна, фагот), одсеци за хармонику, харфу, гитару, удараљке, џез музику, рану музику, певање (соло, црквено,...). Музички извођач може да ради на великој музичкој сцени (уз додатно образовање на Музичкој академији то може бити опера, филхармонија,...), најчешће у различитим оркестрима, културно-уметничким друштвима и сл. или у угоститељским објектима (хотели, ресторани, клубови...). Ако су инструменталисти могу се бавити и поправком инструмената. Наступају као солисти или у групи, могу бити стално запослени или слободни уметници. Понекад могу радити и као предавачи. Напомена: Звање музичког извођача може се стећи у средњим музичким школама. Да би се уписала средња музичка школа за музичког извођача, неопходно је завршити нижу музичку школу. У изузетним случајевима, кандидати који нису завршили основну музичку школу могу уписати средњу музичку школу уколико пре полагања пријемног испита положе диференцијалне испите (испите којима доказују предзнања која одговарају нивоу завршене основне музичке школе).

Музички сарадник

Јавно информисање и медији Култура и уметност Сналажење са људима Спретност руку и прстију Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Звање музичког сарадника (музички сарадник - теоретичар или музички сарадник - етномузиколог) стиче се избором теоретског смера у средњим музичким школама. Музички сарадник може радити у припреми музичке подлоге за рекламе, филмове, радио и ТВ емисије. Сарађује са музичким уредником; саветује уреднике или режисере при избору музике која највише одговара њиховом делу или замисли. Може радити и у предшколским установама као стручни сарадник - током школовања стиче знања о дириговању и дечјем оркестру.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF