Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима Саобраћај и телекомуникације

Наутички техничар


Broj godina kolovanja: 4

Управља бродом (постројењем и посадом), саставља конвоје, води бригу о терету и/или путницима, организује одржавање и снабдевање брода и води бродску документацију. Управља бродом за време поласка, маневрисања, пловидбе и пристајања; управља укрцавањем и искрцавањем путника или терета; организује одржавање и снабдевање брода, као и задужења чланова посаде; води бродску документацију, прати хидролошку ситуацију и стање на пловном путу и слично. Током рада наутички техничар рукује управљачким, навигацијским и помоћним постројењем (притезно или сидрено витло), интерним и екстерним комуникацијским средствима (интерфон, радиостаница) и радаром. Рад се обавља у затвореном (командни мост) и на отвореном простору, а организује се у дневним и ноћним сменама. Његово радно време је специфично: ради више месеци, одвојено од места становања и своје породице.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF