Upitnik - Tehnika


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoja profesionalna interesovanja.

Pojedinačni upitnici:  Rad na pružanju pomoći ljudima   Lične usluge   Trgovina, ugostiteljstvo i turizam   Ekonomija, pravo i administracija   Rad sa biljkama   Rad sa životinjama   Kultura i umetnost   Javno informisanje i mediji   Elektrotehnika   Mašinstvo   Građevinarstvo i arhitektura   Saobraćaj i telekomunikacije   Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija   Hemija, farmacija, tehnologija   Industrijska proizvodnja   Odbrana, bezbednost i zaštita   Zanati 
Elektrotehnika

Elektrotehnika

U ovu grupu spadaju razni poslovi projektovanja, proizvodnje i kontrole različitih električnih proizvoda. Postoji mogućnost specijalizacije za uža područja elektrotehnike kao što su računarska tehnika, enegetika, telekomunikacije, elektronika. Elektrotehničari mogu raditi na pripremanju tehničke dokumentacije, u pripremi i organizaciji proizvodnje i kontroli proizvoda.
Radi se u elektroindustriji, elektroprivredi, preduzećima za telekomunikaciju. Takođe, mogu raditi na prodaji električnih proizvoda, elektroopreme i elektromaterijala.

Šta je važno za rad?

Shvatanje načina rada mašina i uređaja, shvatanje odnosa u ravni i prostoru, shvatanje mehaničkih odnosa, sposobnost tehničkog i analitičkog rešavanja problema, snalaženja u novim situacijama, spretnost ruku i prstiju, dobar vid, preciznost, savesnost i odgovornost. Za savladavanje školskog programa važno je i snalaženje sa brojevima.

Uslovi rada

Radi se u zatvorenim prostorijama, sedeći, uz čestu upotrebu računara ili na terenu. Na terenu se posao obavlja pod različitim vremenskim uslovima i zahteva veliku pokretljivost i izdržljivost zbog rada u prinudnim položajima tela. Rad na terenu, takođe, podrazumeva i putovanja, a katkada je moguć i rad noću, najčešće u obliku dežurstva, produženi rad zbog hitne intervencije.

Karakteristična zanimanja:

Sa trogodišnjom školom:

Sa četvorogodišnjom školom:

Sa visokom školom strukovnih studija:

različiti odseci na visokim elektrotehničkim školama strukovnih studija (energetika, telekomunikacije, računarska tehnika, audio i video tehnologije, ...)

Sa fakultetom:

diplomirani inženjer elektrotehnike različitih usmerenja (računarska tehnika i informatika, elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije, ...)

Proceni u kojoj meri bi ti činilo zadovoljstvo da obavljaš sledeće poslove:
Svakoj aktivnosti daj ocenu od 1 do 5, kao u školi, pri čemu ocena 1 znači da ti ta aktivnost upošte ne bi pričinjavala zadovoljstvo, a ocena 5 da bi ti činila veoma veliko zadovoljstvo.
1.   Sklapati, održavati i servisirati računarsku opremu (hardver)  
1

2

3

4

5
2.   Instalirati i podešavati računarske programe (softver)  
1

2

3

4

5
3.   Praviti i popravljati elektronske sklopove i čipove  
1

2

3

4

5
4.   Raditi na proizvodnji i prenosu električne energije  
1

2

3

4

5
5.   Projektovati električne instalacije  
1

2

3

4

5
6.   Crtati električne šeme prema skici  
1

2

3

4

5
7.   Montirati mašine i uređaje na električni pogon  
1

2

3

4

5
8.   Održavati i otklanjati kvarove na radio i televizijskim prijemnicima i telefonskim centralama  
1

2

3

4

5
9.   Popravljati rashladne i elektrotermičke uređaje  
1

2

3

4

5
10.   Montirati i popravljati električne uređaje na vozilima  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih profesionalnih interesovanja, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF