Zanimanja na slovo "H"


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Hemijski laborant

Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Uzorkuje, priprema, izvodi laboratorijske postupke i određuje svojstva različitih materijala, sirovina, poluproizvoda i proizvoda. Koristi razne laboratorijske instrumente, aparate i uredaje. Tokom rada vodi evidenciju o toku postupka, skladištenju i propisnom obeležavanju laboratorijskih uzoraka. Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru stojeći ili sedeći. Radi se sa supstancama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost isparenja i kontakt sa hemikalijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je u skladu s propisima zaštite na radu obavezna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski.

Hemijsko - tehnološki tehničar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Kontroliše tehnološke procese proizvodnje, priprema uzorke za analizu i kontroliše kvalitet međuproizvoda i gotovih proizvoda. Rukuje laboratorijsko-hemijskom opremom, aparatima i uredajima. Radi u zatvorenom prostoru sedeći ili stojeći, a povremeno podiže teret. U radu se susreće sa supstancama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost isparenja i kontakt sa supstancama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski.

Hidrološki tehničar

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Posmatra, meri, prikuplja podatke o vodostaju, protoku, temperaturi vode, pojavi leda na rekama. Vrši hidrološke analize i studije. Dragoceni su saradnici u izradi prognoza i upozorenja na vanredne pojave kao što su poplave. Izučava korišćenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije, prati snabdevanje naselja vodom, prati odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta, reguliše plovne puteve i pristaništa, sistematski prati režim podzemnih voda. Mogu da rade u hidrometeorološkim zavodima, vodovodima, hidroelektranama, plovnim putevima. Većinu vremena provodi na terenu, a može da radi i u zatvorenom prostoru.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF