Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Техника

Машинство

Машинство


Ова група занимања подразумева послове конструисања, производње, обраде, одржавања и поправке раличитих машина и њихових делова. Различити материјали обрађују се уз коришћење алата, машина или апарата. Ради се, зависно од врсте посла, у пројектним бироима индустријским погонима, лабораторијама за конструисање, у радионицама и у сервисима.

Шта је важно за рад?

За успешан рад у овој области важно је: схватање начина рада машина и уређаја, схватање односа у равни и простору, спретност руку и прстију (поправке, сервисирање). За савладавање школског програма важно је и сналажење са бројевима.

Услови рада

Ради се у затвореним просторијама, најчешће у фабричком погонима, седећи или стојећи уз машину или рачунар или на терену, где се ради под различитим климатским условима.


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF