Способности


Сналажење са речима

Сналажење са речима


Сналажење са речима нам омогућава да разумемо и памтимо речи, разумемо смисао реченица и текстова, да се јасно и лако изражавамо у говору и у писању користећи велики број речи.

Занимања за која је ова способност важна

Сналажење са бројевима

Сналажење са бројевима


Сналажење са бројевима нам омогућава да изводимо једноставне рачунске радње (сабирање, дељење, ...) , да уочимо и разумемо односе међу величинама (бројевима, мерама, ...).

Занимања за која је ова способност важна

Администратор рачунарских мрежа, Банкарски службеник, Економски техничар, Електротехничар енергетике, Електротехничар мултимедија , Електротехничар процесног управљања, Електротехничар рачунара, Електротехничар телекомуникација , Електротехничар за електронику, Фармацеутски техничар, Финансијски администратор, Геодетски техничар - геометар, Геолошки техничар за истраживање минералних сировина , Грађевински техничар хидроградње, Грађевински техничар нискоградње, Грађевински техничар високоградње, Грађевински техничар за лабораторијска испитивања, Хемијски лаборант, Хидролошки техничар, Комерцијалиста, Конобар, Угоститељски техничар, Лабораторијски техничар, Машински техничар за компјутерско конструисање, Мехатроничар за радарске системе, Метеоролошки техничар, Наутички техничар, Пословни администратор, Прехрамбени техничар, Продавац - трговац, Трговински техничар, Санитарно-еколошки техничар, Службеник осигурања, Шумарски техничар, Техничар друмског саобраћаја, Техничар птт саобраћаја, Техничар ваздушног саобраћаја, Техничар за биотехнологију, Техничар за графичку припрему, Техничар за индустријско - фармацеутску технологију, Техничар за козметичку технологију, Техничар за ловство и рибарство, Техничар за пејзажну архитектуру, Техничар за рециклажу, Техничар за роботику, Техничар за заштиту животне средине, Туристички техничар

Схватање начина рада машина и уређаја

Схватање начина рада машина и уређаја


Схватање начина рада машина и уређаја нам омогућава да разумемо како раде машине и уређаји, схватимо принципе механике (да решавамо теоријске или практичне задатке), да уочимо како да користимо алате или како да поправимо квар на некој машини или уређају.

Занимања за која је ова способност важна

Аутомеханичар, Авиотехничар за електронску опрему ваздухоплова, Авиотехничар, Бродовођа, Дизајнер звука, Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, Електротехничар енергетике, Електротехничар процесног управљања, Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију, Грађевински техничар хидроградње, Грађевински техничар нискоградње, Грађевински техничар високоградње, Грађевински техничар за лабораторијска испитивања, Хемијско - технолошки техничар, Хидролошки техничар, Машински техничар моторних возила, Машински техничар за компјутерско конструисање, Механичар грејне и расхладне технике, Механичар медицинске и лабораторијске опреме, Механичар привредне механизације, Мехатроничар за радарске системе, Мехатроничар за транспортне системе аеродрома, Наутички техничар, Пластичар, Прецизни механичар, Рударски техничар, Руковалац / механичар пољопривредне технике, Руковалац грађевинске механизације, Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији, Столар, Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, Техничар друмског саобраћаја, Техничар мехатронике, Техничар за компјутерско управљање, Техничар за роботику, Возач моторних возила, Возовођа, Техничар вуче, Зубни техничар

Схватање односа у равни и простору

Схватање односа у равни и простору


Схватање односа у равни и простору нам омогућава да сагледамо односе делова и целине у равни, да замишљамо тродимензионални изглед предмета, њихов изглед под различитим углом гледања и у различитим положајима, да дводимензионални приказ (скица, мапа, цртеж) замислимо у простору, да се сналазимо у простору.

Занимања за која је ова способност важна

Администратор рачунарских мрежа, Аранжер у трговини, Армирач - бетонирац, Аутоелектричар, Авиотехничар за електронску опрему ваздухоплова, Авиотехничар, Бравар / машинбравар, Бродовођа, Дизајнер одеће, Дизајнер производа од коже, Дизајнер текстилних материјала / техничар дизајна текстила, Дрворезбар, Електроинсталатер, Електромонтер мрежа и постројења , Електротехничар енергетике, Електротехничар мултимедија , Електротехничар рачунара, Електротехничар телекомуникација , Електротехничар за електронику, Фирмописац, Фотограф, Фризер мушки и женски, Геодетски техничар - геометар, Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију, Геолошки техничар за истраживање минералних сировина , Грађевински техничар хидроградње, Грађевински техничар нискоградње, Грађевински техничар високоградње, Гравер уметничких предмета, Грнчар, Играч, Јувелир уметничких предмета, Каменорезац - клесар, Керамичар, терацер, пећар, Конфекцијски техничар, Конфекционар - кројач, Конзерватор културних добара, Машински техничар за компјутерско конструисање, Механичар грејне и расхладне технике, Месар, Металобрусач, Наутички техничар, Оператер машинске обраде, Пекар, Пластичар, Пољопривредни произвођач, Пољопривредни техничар, Посластичар, Прецизни механичар, Конзерватор културних добара - Препаратор зидног и штафелајног сликарства, Рударски техничар, Руковалац грађевинске механизације, Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији, Сценски маскер и власуљар, Ситоштампар, Стаклорезац, Столар, Шумар, Шумарски техничар, Тапетар - декоратер, Техничар дизајна амбалаже, Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, Техничар дизајна графике, Техничар друмског саобраћаја, Техничар графичке дораде, Техничар хортикултуре, Техничар мехатронике, Техничар обезбеђења, Техничар птт саобраћаја, Техничар ваздушног саобраћаја, Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност, Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање, Техничар за безбедност саобраћаја, Техничар за графичку припрему, Техничар за компјутерско управљање, Техничар за ловство и рибарство, Техничар за обликовање графичких производа, Техничар за пејзажну архитектуру, Техничар за роботику, Тесар, Водоинсталатер, Заваривач, Зидар / фасадер, Зубни техничар, Бачвар, Четкар, Ћилимар, Израђивач интарзија, Израђивач мозаика, Израђивач старе ношње (терзија и абаџија), Израђивач веза, Казанџија, Ковач, Опанчар, Сарач, Стаклодувач, Позлатар, Витражиста

Спретност руку и прстију

Спретност руку и прстију


Спретност руку и прстију нам омогућава да брзо и прецизно изводимо усклађене покрете руку и прстију, састављамо и растављамо делове предмета и рукујемо ситним предметима.

Занимања за која је ова способност важна

Армирач - бетонирац, Аутоелектричар, Аутомеханичар, Авиотехничар за електронску опрему ваздухоплова, Авиотехничар, Бравар / машинбравар, Бродовођа, Цвећар / вртлар, Декоратер зидних површина, Дизајнер одеће, Дизајнер производа од коже, Дизајнер текстилних материјала / техничар дизајна текстила, Дизајнер звука, Дрворезбар, Електроинсталатер, Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, Електромонтер мрежа и постројења , Електротехничар енергетике, Електротехничар мултимедија , Електротехничар рачунара, Електротехничар телекомуникација , Електротехничар за електронику, Фармацеутски техничар, Фирмописац, Физиотерапеутски техничар, Фризер мушки и женски, Геодетски техничар - геометар, Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију, Геолошки техничар за истраживање минералних сировина , Гинеколошко - акушерска сестра / техничар, Грађевински техничар за лабораторијска испитивања, Гравер уметничких предмета, Грнчар, Хемијски лаборант, Хемијско - технолошки техничар, Играч, Израђивач хемијских производа, Јувелир уметничких предмета, Каменорезац - клесар, Керамичар, терацер, пећар, Конфекцијски техничар, Конфекционар - кројач, Конобар, Угоститељски техничар, Конзерватор културних добара, Козметички техничар, Кровопокривач, Кувар, Кулинарски техничар, Лабораторијски техничар, Лимар / Аутолимар, Ливац калупар, Маникир и педикир, Масер, Машински техничар моторних возила, Медицинска сестра - техничар, Медицинска сестра - васпитач, Механичар грејне и расхладне технике, Механичар медицинске и лабораторијске опреме, Механичар привредне механизације, Мехатроничар за радарске системе, Мехатроничар за транспортне системе аеродрома, Месар, Металобрусач, Монтер суве градње, Музички извођач, Музички сарадник, Наутички техничар, Обућар, Оператер машинске обраде, Педијатријска сестра - техничар, Пекар, Пивар, Пластичар, Пољопривредни произвођач, Пољопривредни техничар, Посластичар, Прецизни механичар, Прехрамбени техничар, Конзерватор културних добара - Препаратор зидног и штафелајног сликарства, Прерађивач млека, Произвођач прехрамбених производа, Расадничар, Рударски техничар, Руковалац / механичар пољопривредне технике, Руковалац грађевинске механизације, Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији, Санитарно-еколошки техничар, Сценски маскер и власуљар, Ситоштампар, Стаклорезац, Столар, Стоматолошка сестра - техничар, Шумар, Тапетар - декоратер, Техничар графичке дораде, Техничар хортикултуре, Техничар мехатронике, Техничар обезбеђења, Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност, Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање, Техничар за безбедност саобраћаја, Техничар за биотехнологију, Техничар за индустријско - фармацеутску технологију, Техничар за козметичку технологију, Техничар за рециклажу, Техничар за заштиту животне средине, Техничар заштите од пожара, Текстилни техничар, Тесар, Ветеринарски техничар, Виноградар - винар, Водоинсталатер, Возач моторних возила, Возовођа, Техничар вуче, Заваривач, Здравствени неговатељ, Зидар / фасадер, Зоотехничар, Зубни техничар, Бачвар, Четкар, Ћилимар, Израђивач интарзија, Израђивач мозаика, Израђивач старе ношње (терзија и абаџија), Израђивач веза, Казанџија, Ковач, Опанчар, Сарач, Стаклодувач, Позлатар, Витражиста, Ливац уметничких предмета

Сналажење са људима

Сналажење са људима


Сналажење са људима нам омогућава да разумемо понашање, мотиве и емоције других људи и да се лакше сналазимо у различитим ситуацијама са другим људима.

Занимања за која је ова способност важна


Способности су наше могућности да успешно обављамо неке активности и послове

Људи се разликују у ономе што их интересује, али и у ономе што могу и знају да раде и у чему су успешни. Неко се одлично сналази са бројевима, неко је вешт са речима, неко има смисла за технику ...
Сигурно желиш да изабереш занимање које ти највише одговара - да ти посао једног дана причињава задовољство и да имаш успеха у њему!
Успех при обављању различитих послова зависи од способности.

Различите способности значајне су за обављање различитих послова.

На пример, за особу која се бави наставничким послом, важно је, између осталог, да се јасно изражава и да уме да преноси знање.

За особу која се бави аутомеханичарским послом важно је да вешто рукује алатима, да разуме принципе рада машина, да добро опажа и памти детаље...

Ако се трудимо, можемо до извесне границе развијати и мењати своје способности.

На пример:
Уколико твоја речитост није довољно развијена - можеш је развијати читањем, писањем, разговором. Ако имаш дара за математику - имаћеш успеха само уколико развијаш таленат уз вежбу и систематски рад.

Уколико су неке способности изузетно развијене, говоримо о таленту или даровитости.

Свако од нас има способности које одговарају већем броју занимања. Важно је да твој избор занимања буде у складу са твојим способностима.

Ако изаберемо занимање чији су захтеви знатно већи од наших способности - имаћемо мало успеха у раду и нећемо бити задовољни.
Ако су захтеви посла мањи од наших способности, посао нам неће представљати изазов, биће нам досадно и опет нећемо бити задовољни.
Само ако изаберемо занимање које је у складу са нашим способностима можемо, уз потребно залагање, имати успеха и задовољства у раду.

Уколико остану недоумице ...

Можеш да се обратиш и школском психологу или психологу који се бави професионалном оријентацијом у најближој служби за запошљавање. Уз помоћ психолошких тестова психолози могу да ти помогну да дођеш до боље, прецизније процене својих способности.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF