Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Технологија

Геологија, рударство, хидрометеорологија

Геологија, рударство, хидрометеорологија


У ову групу занимања спадају послови лабораторијског испитивања различитих својстава тла, вода и стена, снимања и обрађивања теренских и лабораторијских података, израђивања геотехничких прорачуна и графичке документације, рад на побољшању тла - подлоге у циљу припреме за изградњу објекта. У ову групу послова спадају и послови екплоатација руда, одржавање механизације и опреме, као и послови мерења и осматрања метеоролошких појава, прикупљање података о водостају, протоку, температури воде.
Могу да раде у рудницима, грађевинским предузећима, метеоролошким станицама, хидрометеоролошким заводима, аеродромима, лукама, хидроелектранама, комуналним предузећима (водовод и канализација).

Шта је важно за рад?

Способност схватања механичких односа, сналажење са бројевима, схватање односа у равни и простору, истраживачка радозналост, опрезност, прецизност. За рударе је неопходна физичка снага и општа телесна спретност и издржљивост, добар вид и слух као и сналажење у простору. Пожељно је да су смирени, опрезни, отпорни на стрес, дисциплиновани, способни за тимски рад.

Услови рада

Ради се углавном у затвореном или на отвореном простору, а могућ је и рад испод површине земље. Геолошки техничари могу понекад дуго пешачити или планинарити у различитим временским условима попут ветра, кише или великих врућина. Изложени су деловању сталне буке, прашине, димова, неугодних мириса и великих температурних промена. У области рударства честа је изложеност буци алата и машина па је неопходно ношење чепића за уши и друге заштитне опреме.

Карактеристична занимања

Са трогодишњом школом:
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Са четворогодишњом школом:
Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију, Геолошки техничар за истраживање минералних сировина , Хидролошки техничар, Метеоролошки техничар, Рударски техничар

Са факултетом:
дипломирани инжењер геологије (геолог минералних сировина, геолог хидрогеологије, геолог геотехнике, геофизике, ...), дипломирани инжењер рударства (технолог површинске експлоатације, технолог подземне експлоатације), дипломирани метеоролог, ...


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF