Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Технологија

Хемија, фармација, технологија

Хемија, фармација, технологија


Ова група занимања обухвата припрему и реализацију свих фаза технолошког процеса производње, испитивање хемијских особина материјала, припрему и израду производа (нпр. Фармацеутско - козметичких) , и контролу квалитета свих готових производа. Такође, обухвата послове узимања узорака воде, тла и ваздуха и испитивања у лабораторији са циљем заштите животне средине. Ради се у погонима за индустријску производњу, у институтима за истраживање, у комуналним предузећима, у лабораторијама, апотекама, ...

Шта је важно за рад?

Спретност руку и прстију, апстрактно мишљење, сналажење са бројевима, аналитичке способности, добра пажња и концентрација као и истраживачка радозналост, прецизност, педантност, промишљеност, креативност, самодисциплина, амбициозност, самосталност у раду, ...

Услови рада

Ради се углавном у затвореном простору, седећи или стојећи, уз употребу лабораторијских инструмената као и коришћење хемијских супстанци различитих својстава. Због могућности штетних испарења који могу угрозити здравље, понекад је неопходна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски. Нека занимања захтевају и повремени рад на терену.

Карактеристична занимања

Са трогодишњом школом:
Израђивач хемијских производа, Пивар

Са четворогодишњом школом:
Фармацеутски техничар, Хемијски лаборант, Хемијско - технолошки техничар, Прехрамбени техничар, Санитарно-еколошки техничар, Техничар за биотехнологију, Техничар за индустријско - фармацеутску технологију, Техничар за козметичку технологију, Техничар за рециклажу, Техничар за заштиту животне средине, Виноградар - винар

Са високом школом струковних студија:
струковни инжењер фармацеутске, прехрамбене, хемијске технологије, струковни аналитичар заштите животне средине, струковни инжењер технологије воде

Са факултетом:
дипломирани фармацеут, дипломирани инжењер заштите животне средине, дипломирани инжењер пољопривреде - заштита биља, дипломирани инжењер технологије различитих усмерења као што су прехрамбено инжењерство, биотехнологија, хемијско инжењерство, фармацеутско инжењерство, инжењерство материјала, ...


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF