Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Технологија

Индустријска производња

Индустријска производња


У индустрији се израђују производи од различитих сировина, као и полуготових и готових материјала (нпр. Од тканина, хемијских супстанци, прехрамбених, металних конструкција, дрвета,...). Индустријска производња је широка област коју чини више индустријских грана. Оно што је заједничко за све индустријске гране су масовна и серијска производња, употреба машина и аутоматизованих производних процеса.
Изабравши послове из ове групе занимања радићеш у серијској производњи у различитим индустријским гранама, на машинама или управљајући аутоматизованим производним линијама.

Шта је важно за рад?

За успешно обављање ове групе занимања важни су: развијеност чула вида и слуха, као и чула мириса и укуса, нормално функционисање нервног система, спретност шака и прстију, промишљеност, прецизност, одговорност, сналажење са бројевима, схватање односа у равни и простору.

Услови рада

Ови послови углавном се обављају у затвореном простору, у индустријским постројењима, фабричким халама и сл. У зависности од индустријске гране варирају конкретни услови рада, али оно што је заједничко за индустријску производњу јесте сменски рад.

Карактеристична занимања

Са трогодишњом школом:
Бравар / машинбравар, Израђивач хемијских производа, Конфекционар - кројач, Ливац калупар, Металобрусач, Обућар, Оператер машинске обраде, Пивар, Прерађивач млека, Произвођач прехрамбених производа, Ситоштампар, Столар, Тапетар - декоратер, Заваривач

Са четворогодишњом школом:
Електротехничар процесног управљања, Електротехничар за електронику, Фармацеутски техничар, Хемијско - технолошки техничар, Конфекцијски техничар, Пластичар, Прехрамбени техничар, Техничар графичке дораде, Техничар мехатронике, Техничар за биотехнологију, Техничар за графичку припрему, Техничар за индустријско - фармацеутску технологију, Техничар за козметичку технологију, Техничар за роботику, Текстилни техничар, Ливац уметничких предмета

Са високом школом струковних студија:
инжењер прехрамбене технологије, инжењер текстилне технологије, ...

Са факултетом:
дипломирани инжењер прехрамбене технологије (производња производа биљног или животињског порекла), ...


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF