Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Одбрана, безбедност и заштита

Цивилна безбедност

Цивилна безбедност


Они који раде у овој области штите људе, имовину и државу. Задатак им је да извршавају законске одредбе и правила или да друге контролишу у вези са поштовањем закона. Често треба да раде у ризичном окружењу. Обављају различите послове у: обезбеђењу људи и објеката, ватрогасним јединицама, ... Учествују и у ванредним ситуацијама изазваним елементарним непогодама.

Шта је важно за рад?

За успешно обављање ових послова важно је имати следеће способности и особине: добру покретљивост, физичку спретност и издржљивост, спретност руку и прстију, развијена чула вида и слуха, схватање односа у равни и простору, сналажење са речима, сналажење са људима, храброст, одлучност, поузданост, савесност, сталоженост, присебност, динамичност, ...

Услови рада

Ради се у веома различитим радним условима - од канцеларија до рада на отвореном простору. Ради се у сменама, укључујући дежурства ноћу, викендом и празницима. Посао је понекад ризичан по здравље и живот. Неки послови подразумевају строге услове за ношење и коришћење оружја.

Карактеристична занимања

Са четворогодишњом школом:
Техничар обезбеђења, Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност, Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање, Техничар за безбедност саобраћаја, Техничар заштите од пожара

Са факултетом:
менаджер безбедности, менаджер логистике одбране, менаджер у систему одбране


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF