Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Бизнис и пословне услуге

Трговина, угоститељство и туризам

Трговина, угоститељство и туризам


У ову групу спадају послови у трговини, угоститељству и туризму. Ради се у трговачким кућама и представништвима, у продавницама, у туристичким агенцијама, хотелима, ресторанима итд.

Шта је важно за рад?

За рад у трговини, угоститељству и туризму важно је сналажење са речима и бројевима, љубазност, друштвеност, услужност, стрпљивост са људима.

Услови рада

Ради се углавном у затвореном простору. Неки послови подразумевају одлазак на терен, теренску продају, вођење туриста на путовања,... Продавци (трговци) раде претежно стојећи и у покрету, а повремено преносе и теже терете.

Карактеристична занимања

Са трогодишњом школом:
Конобар, Кувар, Посластичар, Продавац - трговац

Са четворогодишњом школом:
Аранжер у трговини, Угоститељски техничар, Кулинарски техничар, Трговински техничар, Туристички техничар

Са високом школом струковних студија:
струковни економиста за туризам и угоститељство, струковни менаджер за гастрономију, струковни менаджер за хотелијерство, струковни менаджер за ресторатерство

Са факултетом:
дипломирани туризмолог


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF