Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Рад са биљкама и животињама

Рад са биљкама

Рад са биљкама


У ову област занимања спадају послови који се обављају углавном на отвореном простору, без обзира на годишње доба и временске прилике (земљорадња, пошумљавање, заштита, лечење и узгој биљака). Такође, у ову групу можемо сврстати и послове уређивања и улепшавања зелених површина.
Може да се ради на фармама и пољопривредним газдинствима, при националним и градским парковима, шумским добрима итд.

Шта је важно за рад?

Важна је физичка издржљивост и спретност руку и прстију. За нека занимања је важно схватање односа у равни и простору - рецимо, шумар, техничар пејзажне архитектуре,...

Услови рада

Ради се претежно на отвореном простору, уз изложеност различитим временским условима. Техничар пејзажне архитектуре ради у затвореном простору и одлази на терен.

Карактеристична занимања

Са трогодишњом школом:
Цвећар / вртлар, Пољопривредни произвођач, Расадничар, Шумар

Са четворогодишњом школом:
Пољопривредни техничар, Шумарски техничар, Техничар хортикултуре, Техничар за пејзажну архитектуру

Са високом школом струковних студија:
струковни агроменаджер, струковни воћар и виноградар, струковни ратар и повртар

Са факултетом:
инжењер шумарства, инжењер шумарства за пејзажну архитектуру и хортикултуру, инжењери пољопривреде са усмерењима за ратарство и повртарство, воћарство и виноградарство, хортикултуру, мелиорације земљишта, пољопривредну технику


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF