Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Техника

Електротехника

Електротехника


У ову групу спадају разни послови пројектовања, производње и контроле различитих електричних производа. Постоји могућност специјализације за ужа подручја електротехнике као што су рачунарска техника, енегетика, телекомуникације, електроника. Електротехничари могу радити на припремању техничке документације, у припреми и организацији производње и контроли производа.
Ради се у електроиндустрији, електропривреди, предузећима за телекомуникацију. Такође, могу радити на продаји електричних производа, електроопреме и електроматеријала.

Шта је важно за рад?

Схватање начина рада машина и уређаја, схватање односа у равни и простору, схватање механичких односа, способност техничког и аналитичког решавања проблема, сналажења у новим ситуацијама, спретност руку и прстију, добар вид, прецизност, савесност и одговорност. За савладавање школског програма важно је и сналажење са бројевима.

Услови рада

Ради се у затвореним просторијама, седећи, уз честу употребу рачунара или на терену. На терену се посао обавља под различитим временским условима и захтева велику покретљивост и издржљивост због рада у принудним положајима тела. Рад на терену, такође, подразумева и путовања, а каткада је могућ и рад ноћу, најчешће у облику дежурства, продужени рад због хитне интервенције.

Карактеристична занимања

Са трогодишњом школом:
Аутоелектричар, Електроинсталатер, Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, Електромонтер мрежа и постројења

Са четворогодишњом школом:
Администратор рачунарских мрежа, Авиотехничар за електронску опрему ваздухоплова, Електротехничар енергетике, Електротехничар мултимедија , Електротехничар процесног управљања, Електротехничар рачунара, Електротехничар телекомуникација , Електротехничар за електронику

Са високом школом струковних студија:
различити одсеци на високим електротехничким школама струковних студија (енергетика, телекомуникације, рачунарска техника, аудио и видео технологије, ...)

Са факултетом:
дипломирани инжењер електротехнике различитих усмерења (рачунарска техника и информатика, електроника, телекомуникације и информационе технологије, ...)


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF