Упитник - Техника


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Машинство

Машинство

Ова група занимања подразумева послове конструисања, производње, обраде, одржавања и поправке раличитих машина и њихових делова. Различити материјали обрађују се уз коришћење алата, машина или апарата. Ради се, зависно од врсте посла, у пројектним бироима индустријским погонима, лабораторијама за конструисање, у радионицама и у сервисима.

Шта је важно за рад?

За успешан рад у овој области важно је: схватање начина рада машина и уређаја, схватање односа у равни и простору, спретност руку и прстију (поправке, сервисирање). За савладавање школског програма важно је и сналажење са бројевима.

Услови рада

Ради се у затвореним просторијама, најчешће у фабричком погонима, седећи или стојећи уз машину или рачунар или на терену, где се ради под различитим климатским условима.

Карактеристична занимања:

Са трогодишњом школом:

Са четворогодишњом школом:

Са високом школом струковних студија:

машински инжењери

Са факултетом:

дипломирани машински инжењери различитих ужих усмерења

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Правити техничке цртеже машина на компјутеру  
1

2

3

4

5
2.   Правити компјутерске програме потребне за машинску обраду материјала  
1

2

3

4

5
3.   Производити различите машине и алате  
1

2

3

4

5
4.   Израђивати металне конструкције  
1

2

3

4

5
5.   Правити браве и кључеве  
1

2

3

4

5
6.   Поправљати апарате и / или машине  
1

2

3

4

5
7.   Конструисати и надгледати производњу возила, на пример аутомобила, бродова и авиона  
1

2

3

4

5
8.   Поправљати аутомобиле  
1

2

3

4

5
9.   Пројектовати и постављати системе за грејање, хлађење и вентилацију  
1

2

3

4

5
10.   Утврђивати узроке кварова машина и направити измене којима се ти кварови спречавају  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF