Упитник - Технологија


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Геологија, рударство, хидрометеорологија

Геологија, рударство, хидрометеорологија

У ову групу занимања спадају послови лабораторијског испитивања различитих својстава тла, вода и стена, снимања и обрађивања теренских и лабораторијских података, израђивања геотехничких прорачуна и графичке документације, рад на побољшању тла - подлоге у циљу припреме за изградњу објекта. У ову групу послова спадају и послови екплоатација руда, одржавање механизације и опреме, као и послови мерења и осматрања метеоролошких појава, прикупљање података о водостају, протоку, температури воде.
Могу да раде у рудницима, грађевинским предузећима, метеоролошким станицама, хидрометеоролошким заводима, аеродромима, лукама, хидроелектранама, комуналним предузећима (водовод и канализација).

Шта је важно за рад?

Способност схватања механичких односа, сналажење са бројевима, схватање односа у равни и простору, истраживачка радозналост, опрезност, прецизност. За рударе је неопходна физичка снага и општа телесна спретност и издржљивост, добар вид и слух као и сналажење у простору. Пожељно је да су смирени, опрезни, отпорни на стрес, дисциплиновани, способни за тимски рад.

Услови рада

Ради се углавном у затвореном или на отвореном простору, а могућ је и рад испод површине земље. Геолошки техничари могу понекад дуго пешачити или планинарити у различитим временским условима попут ветра, кише или великих врућина. Изложени су деловању сталне буке, прашине, димова, неугодних мириса и великих температурних промена. У области рударства честа је изложеност буци алата и машина па је неопходно ношење чепића за уши и друге заштитне опреме.

Карактеристична занимања:

Са трогодишњом школом:

(линкови се отварају у новом прозору)
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Са четворогодишњом школом:

Са факултетом:

дипломирани инжењер геологије (геолог минералних сировина, геолог хидрогеологије, геолог геотехнике, геофизике, ...), дипломирани инжењер рударства (технолог површинске експлоатације, технолог подземне експлоатације), дипломирани метеоролог, ...

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Истраживати природне ресурсе (богатства)  
1

2

3

4

5
2.   Проучавати састав земљине коре  
1

2

3

4

5
3.   Прикупљати узорке воде, стена, руда  
1

2

3

4

5
4.   Проучавати физичке особине стена  
1

2

3

4

5
5.   Прикупљати и обрађивати теренске и лабораторијске податке о тлу и на основу њих правити прорачуне, анализе и геолошке карте  
1

2

3

4

5
6.   Испитивати загађеност животне средине  
1

2

3

4

5
7.   Мерити ниво водостаја река  
1

2

3

4

5
8.   Пратити временске услове, количину падавина, влажност и притисак ваздуха, брзину ветра, кретање облачности  
1

2

3

4

5
9.   Учествовати у процесу ископавања и експлоатације руда, стена и минерала  
1

2

3

4

5
10.   Радити на нафтним бушотинама и изворима гаса  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF