Упитник - Технологија


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Хемија, фармација, технологија

Хемија, фармација, технологија

Ова група занимања обухвата припрему и реализацију свих фаза технолошког процеса производње, испитивање хемијских особина материјала, припрему и израду производа (нпр. Фармацеутско - козметичких) , и контролу квалитета свих готових производа. Такође, обухвата послове узимања узорака воде, тла и ваздуха и испитивања у лабораторији са циљем заштите животне средине. Ради се у погонима за индустријску производњу, у институтима за истраживање, у комуналним предузећима, у лабораторијама, апотекама, ...

Шта је важно за рад?

Спретност руку и прстију, апстрактно мишљење, сналажење са бројевима, аналитичке способности, добра пажња и концентрација као и истраживачка радозналост, прецизност, педантност, промишљеност, креативност, самодисциплина, амбициозност, самосталност у раду, ...

Услови рада

Ради се углавном у затвореном простору, седећи или стојећи, уз употребу лабораторијских инструмената као и коришћење хемијских супстанци различитих својстава. Због могућности штетних испарења који могу угрозити здравље, понекад је неопходна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски. Нека занимања захтевају и повремени рад на терену.

Карактеристична занимања:

Са трогодишњом школом:

(линкови се отварају у новом прозору)
Израђивач хемијских производа, Пивар

Са четворогодишњом школом:

Са високом школом струковних студија:

струковни инжењер фармацеутске, прехрамбене, хемијске технологије, струковни аналитичар заштите животне средине, струковни инжењер технологије воде

Са факултетом:

дипломирани фармацеут, дипломирани инжењер заштите животне средине, дипломирани инжењер пољопривреде - заштита биља, дипломирани инжењер технологије различитих усмерења као што су прехрамбено инжењерство, биотехнологија, хемијско инжењерство, фармацеутско инжењерство, инжењерство материјала, ...

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Изводити хемијске огледе и тестове у лабораторији  
1

2

3

4

5
2.   Проверавати квалитет производа  
1

2

3

4

5
3.   Руковати машинама и уређајима за израду хемијских производа  
1

2

3

4

5
4.   Производити лекове и креме  
1

2

3

4

5
5.   Испитивати хемијски састав лекова  
1

2

3

4

5
6.   Испитивати загађеност животне средине, воде, ваздуха, земље, хране, стамбених и радних простора, зрачење и буку  
1

2

3

4

5
7.   Испитивати физичко-хемијске и бактериолошке особине воде за пиће  
1

2

3

4

5
8.   Набављати и припремати сировине за процес производње хране  
1

2

3

4

5
9.   Надгледати процесе чишћења, прања, љуштења и конзервирања прехрамбених производа  
1

2

3

4

5
10.   Радити на преради, доради и добијању корисних сировина из већ употребљаваног материјала и отпада (рециклажа)  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF