Упитник - Технологија


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Индустријска производња

Индустријска производња

У индустрији се израђују производи од различитих сировина, као и полуготових и готових материјала (нпр. Од тканина, хемијских супстанци, прехрамбених, металних конструкција, дрвета,...). Индустријска производња је широка област коју чини више индустријских грана. Оно што је заједничко за све индустријске гране су масовна и серијска производња, употреба машина и аутоматизованих производних процеса.
Изабравши послове из ове групе занимања радићеш у серијској производњи у различитим индустријским гранама, на машинама или управљајући аутоматизованим производним линијама.

Шта је важно за рад?

За успешно обављање ове групе занимања важни су: развијеност чула вида и слуха, као и чула мириса и укуса, нормално функционисање нервног система, спретност шака и прстију, промишљеност, прецизност, одговорност, сналажење са бројевима, схватање односа у равни и простору.

Услови рада

Ови послови углавном се обављају у затвореном простору, у индустријским постројењима, фабричким халама и сл. У зависности од индустријске гране варирају конкретни услови рада, али оно што је заједничко за индустријску производњу јесте сменски рад.

Карактеристична занимања:

Са трогодишњом школом:

Са четворогодишњом школом:

Са високом школом струковних студија:

инжењер прехрамбене технологије, инжењер текстилне технологије, ...

Са факултетом:

дипломирани инжењер прехрамбене технологије (производња производа биљног или животињског порекла), ...

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Припремати машине за производњу, чистити их и подмазивати  
1

2

3

4

5
2.   Покретати и заустављати машине, надгледати рад машина током производње  
1

2

3

4

5
3.   Мерити и проверавати да ли су готови производи исправни и у складу са захтевима  
1

2

3

4

5
4.   Припремати сировине за производњу  
1

2

3

4

5
5.   Израчунавати потрошњу материјала и трошкове производње  
1

2

3

4

5
6.   Склапати у фабрици готове производе од делова  
1

2

3

4

5
7.   Припремати моделе за рад машина, ручно или уз помоћ компјутерских програма, на пример припремати кројеве за машинско шивење  
1

2

3

4

5
8.   Проверавати квалитет готових производа, на пример проверавати јасноћу и боје штампаних материјала  
1

2

3

4

5
9.   Шити производе од коже или текстила  
1

2

3

4

5
10.   Руковати / управљати машинама за прављење намештаја  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF