Упитник - Одбрана, безбедност и заштита


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Војска и полиција

Војска и полиција

Они који раде у овој области штите људе, имовину и државу. Задатак им је да извршавају законске одредбе и правила или да друге контролишу у вези са поштовањем закона. Често треба да раде у ризичном окружењу. Обављају различите послове у: војсци, полицији, обезбеђењу људи и објеката, ... Учествују и у ванредним ситуацијама изазваним елементарним непогодама.

Шта је важно за рад?

За успешно обављање ових послова важно је имати следеће способности и особине: добру покретљивост, физичку спретност и издржљивост, спретност руку и прстију, развијена чула вида и слуха, схватање односа у равни и простору, сналажење са речима, сналажење са људима, храброст, одлучност, поузданост, савесност, сталоженост, присебност, динамичност, ...

Услови рада

Ради се у веома различитим радним условима - од канцеларија до рада на отвореном простору. Ради се у сменама, укључујући дежурства ноћу, викендом и празницима. Посао је понекад ризичан по здравље и живот. Неки послови подразумевају строге услове за ношење и коришћење оружја.

Карактеристична занимања:

Са четворогодишњом школом:

Са курсом након четворогодишње школе:

Полицајци завршавају специјалистички курс у трајању од годину дана при Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици. Услов за похађање курса је завршена четворогодишња средња школа.

Са високом школом струковних студија:

струковни менаджер за криминалистику и безбедност, струковни криминалиста

Са факултетом:

менаджер безбедности, менаджер логистике одбране, криминалиста, инжењер машинства за наоружање, инжењер саобраћаја војног ваздухопловства, официр, менаджер у систему одбране

Цивилна безбедност

Цивилна безбедност

Они који раде у овој области штите људе, имовину и државу. Задатак им је да извршавају законске одредбе и правила или да друге контролишу у вези са поштовањем закона. Често треба да раде у ризичном окружењу. Обављају различите послове у: обезбеђењу људи и објеката, ватрогасним јединицама, ... Учествују и у ванредним ситуацијама изазваним елементарним непогодама.

Шта је важно за рад?

За успешно обављање ових послова важно је имати следеће способности и особине: добру покретљивост, физичку спретност и издржљивост, спретност руку и прстију, развијена чула вида и слуха, схватање односа у равни и простору, сналажење са речима, сналажење са људима, храброст, одлучност, поузданост, савесност, сталоженост, присебност, динамичност, ...

Услови рада

Ради се у веома различитим радним условима - од канцеларија до рада на отвореном простору. Ради се у сменама, укључујући дежурства ноћу, викендом и празницима. Посао је понекад ризичан по здравље и живот. Неки послови подразумевају строге услове за ношење и коришћење оружја.

Карактеристична занимања:

Са четворогодишњом школом:

Са факултетом:

менаджер безбедности, менаджер логистике одбране, менаджер у систему одбране

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Гасити пожаре и испитивати узроке њиховог настанка, збрињавати људе и животиње при поплави, пожару и природним непогодама  
1

2

3

4

5
2.   Обезбеђивати објекте, јавне скупове и/или личности  
1

2

3

4

5
3.   Регулисати саобраћај на раскрсници, вршити увиђај при саобраћајним несрећама  
1

2

3

4

5
4.   Патролирати полицијским возилом  
1

2

3

4

5
5.   Прикупљати доказе, истраживати кривична дела, хапсити и испитивати осумњичене  
1

2

3

4

5
6.   Надзирати прелаз људи и робе преко границе  
1

2

3

4

5
7.   Спречавати незаконите активности и дела (тероризам, "прање" новца, кријумчарење, трговина људима)  
1

2

3

4

5
8.   Проучавати стратегије ратовања  
1

2

3

4

5
9.   Обучавати младе војнике, командовати војном јединицом  
1

2

3

4

5
10.   Руковати оружјем  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF