Упитник - Занати


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Уметнички занати

Уметнички занати

Производи уметничких заната углавном имају естетска и декоративна својства. Њихови корени су у старим традиционалним занатима. Првенствено су везани за градске средине. Уметничке занатлије данас прате и користе нове технологије обраде сировина. Углавном се оријентишу на израду уникатних предмета, а често се успешно пласирају и на тржишту (градитељ виолина, дрворезбар, витражиста, јувелир, позлатар, гравер, израдјивач мозаика, веза, интарзија, фирмописац, калиграф, ...).

Шта је важно за рад?

За обављање занатских послова важна је спретност руку и прстију. Зависно од заната потребне су различите способности. Тако је за кројење или обликовање важно и схватање односа у равни и простору, за поправке машина и уређаја важно је и схватање начина рада машина и уређаја и схватање односа у равни и простору а за уметничке занате маштовитост, наклоност према лепом, креативност и комуникативност.

Услови рада

Зависе од области рада, неки се занати обављају у затвореним мирним и добро осветљеним просторијама а неки у бучним радионицама. Користе се различити материјали (камен, дрво, метал, тканине, кожа, разни прехрамбени састојци итд). Такође се користе и посебни алати.

Карактеристична занимања:

Са трогодишњом школом:

(линкови се отварају у новом прозору)
Ливац калупар, Тапетар - декоратер

Са четворогодишњом школом:

Савремени занати

Савремени занати

Практична знања и вештине за обављање различитих послова могу се стећи усредњим стручним школама. После трогодишњег школовања могу се у различитим областима стећи различита занимања:
Производња и прерада хране - пекар, месар
Угоститељство - кувар, посластичар
Текстилство и кожарство - обућар, модни кројач, тапетар
Грађевинарство - декоратер зидних површина, керамичар - терацер - пећар, зидар - фасадер, тесар, монтер суве градње, стаклорезац, руковалац грађевинском механизацијом, ...
Обрада дрвета - столар
Графичарство - књиговезац, фирмописац
Машинство и обрада метала – аутомеханичар, аутолимар, бравар, машинбравар, инсталатер, механичар грејне и расхладне технике, механичар оптике, часовничар, механичар - оружар, прецизни механичар, златар, ...
Електротехника – аутоелектричар, електромеханичар, електроинсталатер, електромонтер

Шта је важно за рад?

За обављање занатских послова важна је спретност руку и прстију. Зависно од заната потребне су различите способности. Тако је за кројење или обликовање важно и схватање односа у равни и простору, за поправке машина и уређаја важно је и схватање начина рада машина и уређаја и схватање односа у равни и простору а за уметничке занате маштовитост, наклоност према лепом, креативност и комуникативност.

Услови рада

Зависе од области рада, неки се занати обављају у затвореним мирним и добро осветљеним просторијама а неки у бучним радионицама. Користе се различити материјали (камен, дрво, метал, тканине, кожа, разни прехрамбени састојци итд). Такође се користе и посебни алати.

Карактеристична занимања:

Са трогодишњом школом:

Са четворогодишњом школом:

Стари занати

Стари занати

Иако исчезавају, услуге добрих мајстора и данас су добро дошле. Навешћемо неке од њих: израђивач кора, сарач, рукавичар, крзнар, шеширџија, ужар, воскар, терзија, абаџија, јорганџија, ткач, ћилимар, бачвар, поткивач, лимар, ... Стари занати не постоје у систему средњег образовања у Србији, већ се могу изучавати код мајстора, у занатлијским радионицама.

Шта је важно за рад?

За обављање занатских послова важна је спретност руку и прстију. Зависно од заната потребне су различите способности. Тако је за кројење или обликовање важно и схватање односа у равни и простору, за поправке машина и уређаја важно је и схватање начина рада машина и уређаја и схватање односа у равни и простору а за уметничке занате маштовитост, наклоност према лепом, креативност и комуникативност.

Услови рада

Зависе од области рада, неки се занати обављају у затвореним мирним и добро осветљеним просторијама а неки у бучним радионицама. Користе се различити материјали (камен, дрво, метал, тканине, кожа, разни прехрамбени састојци итд). Такође се користе и посебни алати.

Карактеристична занимања:

(линкови се отварају у новом прозору)
Бачвар, Ћилимар, Израђивач старе ношње (терзија и абаџија), Израђивач веза, Опанчар, Сарач

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Бавити се уметничким занатима  
1

2

3

4

5
2.   Бавити се савременим занатима  
1

2

3

4

5
3.   Бавити се старим занатима  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF