Упитник - Техника


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Електротехника

Електротехника

У ову групу спадају разни послови пројектовања, производње и контроле различитих електричних производа. Постоји могућност специјализације за ужа подручја електротехнике као што су рачунарска техника, енегетика, телекомуникације, електроника. Електротехничари могу радити на припремању техничке документације, у припреми и организацији производње и контроли производа.
Ради се у електроиндустрији, електропривреди, предузећима за телекомуникацију. Такође, могу радити на продаји електричних производа, електроопреме и електроматеријала.

Шта је важно за рад?

Схватање начина рада машина и уређаја, схватање односа у равни и простору, схватање механичких односа, способност техничког и аналитичког решавања проблема, сналажења у новим ситуацијама, спретност руку и прстију, добар вид, прецизност, савесност и одговорност. За савладавање школског програма важно је и сналажење са бројевима.

Услови рада

Ради се у затвореним просторијама, седећи, уз честу употребу рачунара или на терену. На терену се посао обавља под различитим временским условима и захтева велику покретљивост и издржљивост због рада у принудним положајима тела. Рад на терену, такође, подразумева и путовања, а каткада је могућ и рад ноћу, најчешће у облику дежурства, продужени рад због хитне интервенције.

Карактеристична занимања:

Са трогодишњом школом:

Са четворогодишњом школом:

Са високом школом струковних студија:

различити одсеци на високим електротехничким школама струковних студија (енергетика, телекомуникације, рачунарска техника, аудио и видео технологије, ...)

Са факултетом:

дипломирани инжењер електротехнике различитих усмерења (рачунарска техника и информатика, електроника, телекомуникације и информационе технологије, ...)

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Склапати, одржавати и сервисирати рачунарску опрему (хардвер)  
1

2

3

4

5
2.   Инсталирати и подешавати рачунарске програме (софтвер)  
1

2

3

4

5
3.   Правити и поправљати електронске склопове и чипове  
1

2

3

4

5
4.   Радити на производњи и преносу електричне енергије  
1

2

3

4

5
5.   Пројектовати електричне инсталације  
1

2

3

4

5
6.   Цртати електричне шеме према скици  
1

2

3

4

5
7.   Монтирати машине и уређаје на електрични погон  
1

2

3

4

5
8.   Одржавати и отклањати кварове на радио и телевизијским пријемницима и телефонским централама  
1

2

3

4

5
9.   Поправљати расхладне и електротермичке уређаје  
1

2

3

4

5
10.   Монтирати и поправљати електричне уређаје на возилима  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF