Занимања на слово "А"


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Администратор рачунарских мрежа

Електротехника Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Врши умрежавање и одржавање рачунарске опреме. Надзире,одржава и отклања грешке на рачунарској опреми и мрежама, врши замену неисправних компоненти. Бави се заштитом мреже и података, приватности и ауторизацијом приступа корисника појединим деловима система. Предлаже промене да би унапредио системску и мрежну конфигурацију. Може радити на радним местима мрежних администратора или техничара за одржавање рачунарских система. Ради у вештачки осветљеном, затвореном простору, углавном седећи. Због дуготрајног рада испред монитора, посао је посебно напоран за очи, кичму и зглобове руку.

Аранжер у трговини

Трговина, угоститељство и туризам Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Аранжер у трговини је стручњак за осмишљавање начина да се изложена роба допадне купцима. У мањим продавницама, уз послове аранжирања излога и ентеријера, најчешће обавља и послове продавца. Уколико ради при великим трговинским ланцима, могућа су периодична путовања ради аранжирања излога. Будући да се у оквиру овог образовног профила учи цртање и обликовање, перспектива и пројектовање, то може бити добра основа за упис на факултете ликовних и примењених уметности.

Армирач - бетонирац

Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Претежно ради на грађевинама, а посао се састоји од уградње арматура у елементе и конструкције од бетона. Арматуре се израђују од арматурног гвожђа и постављају се у темеље, стубове, ограде, степенице, лифтове и друге конструкције, како би бетон био чврст, али истовремено и еластичан. Када се поставе, арматуре се „заливају“ смесом за бетон, те је посао армирача близак занимању бетонирца. Да би армирач знао на који начин и где треба да постави арматуре, неопходно је да има увид у пројекат конструкције на којој ради. Армирач најчешће ради на градилиштима (ређе у погонима), на отвореном простору, изложен различитим временским условима и раду на висини.

Аутоелектричар

Савремени занати Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Уграђује, одржава и поправља електричне уређаје и опрему, електричне инсталације, светлосне и сигналне уређаје (свећице, генератор, динамо, разводник паљења, акумулатор и др.) на моторним возилима и радним машинама. Испитује и замењује електронске компоненте за кочнице, управљачки механизам, климатске уређаје и електронске склопове којима се регулише убризгавање горива. Ради у радионици или напољу, претежно стојећи и у повијеном положају.

Аутомеханичар

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Обавља текуће одржавање и поправку моторних возила. Проверава исправност возила и утврђује узрок квара. Оправку најчешће обавља заменом неисправних делова мотора, кочионог, управљачког и осталих механичких система моторних возила. Поред тога одржава електричне уређаје на мотору. Проверава функционисање поправљеног (замењеног) дела и возила у целини. Може да ради у ауто - сервисима и радионицама предузећа које имају возни парк. Тада поправља различите врсте возила, а у фабрикама за производњу аутомобила ради специјализован посао за одређени део и тип аутомобила. Може да ради и у продавници аутоделова. Ради, по правилу, у затвореном простору. Положај тела прилагођава положају квара на возилу те често ради у лежећем положају. Током школовања постоји могућност да се обучи за вожњу за "Б" или "Ц" категорију.

Авиотехничар за електронску опрему ваздухоплова

Војска и полиција Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Одговоран је за спремност и ефикасност ваздухоплова и сигурност пилота Војске Србије. Одржава структуре и погонске групе ваздухоплова. Обавља предполетне прегледе борбених ваздухоплова. Поседује следећа стручна знања: елементи летелица, алати и мерења, конструкције и системи клипних мотора, структура и конструкција авиона, електрична и електронска опрема, аеродинамика, структура и системи хеликоптера, конструкција и системи турбомлазних авиона, хидропнеуматски системи авиона...

Авиотехничар

Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Ради у служби техничке припреме на одржавању авиона и других ваздухоплова, води рачуна о елементима, структури и погону авиона. Прегледа пре плетања исправност ваздухоплова у целини и појединих његових делова. Проверава уређаје и инсталације у пилотској и путничкој кабини, контролише спољне површине трупа, репа, против-пожарних инсталација, рад мотора... У случају уочене неисправности поправља на лицу места или по потреби демонтира неисправан уређај, упућује га у радионицу на поправку, а затим уграђује нови и проверава његову исправност. Ради у затвореном (хангари) или на отвореном простору, повремено на висини. Приликом избора овог занимања треба водити рачуна о томе да се рад одвија у затвореном простору, уз присуство буке.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF