Занимања на слово "Б"


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Банкарски службеник

Економија, право и администрација Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Обавља послове везане за динарске и девизне рачуне становништва и правних лица, послове са трезором и сефовима, хартијама од вредности, готовином итд. Спроводе различите врсте књижења и других процедура банке или финансијске организације у којој ради, као што су на пример штедионице, штедно-кредитне задруге, поште. Рад са новцем захтева знатну пажњу и усредсређеност на посао због изразите одговорности, која подразумева и сталну и строгу контролу рада. Уколико се ради на шалтеру потребно је стрпљење јер се поред основних послова, клијентима дају различите информације и упутства. Понекад се ради у сменама.

Бравар / машинбравар

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Израђује и поправља резни и стезни алат, ограде, браве, кључеве, механизме за врата и прозоре... Обрађује лимове, профиле и цеви, израђује метални намештај. Врши монтажне радове на грађевинским објектима. Упознаје се са техничком документацијом и на основу ње врши избор алата и материјала, обрађује металне предмете резањем, бушењем, варењем... При раду користи пнеуматски чекић, бушилицу, апарате за заваривање, ручни и мерни алат, прибор за одржавање. Ради у затвореном или на отвореном простору, често на висини. Обавља одржавање и оправку алатних машина, опреме, уређаја и инсталација.

Бродовођа

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Управља пловидбом и маневрише, одређује курс и брзину пловидбе брода, водећи бригу о временским условима (смањеној видљивости, узбурканости реке/мора, јачини ветра) и врши сигнализацију осталим бродовима о свом присуству. У случају хаварије и потонућа брода, одговоран је за спашавање путника, бродске посаде или терета. Води бродски дневник о кретању брода и превозу терета. Ради на отвореном и у затвореном простору. Његово радно време је специфично: ради више месеци, одвојено од места становања и своје породице.

Бачвар

Стари занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Занимање није у образовном систему
Као основни материјал за израду предмета користи дрво и металне обруче. За израду бачви, каца и буради потребни су знање и вештине (посебан начин сушења и обликовања дрвета итд), и специфични алати. Ови предмети се користе за складиштење квалитетних производа (углавном алкохолних пића). Премда је овај занат данас веома редак јер се највише користе посуде од пластике, бачвари имају наруџбине за винарије и пиваре које своја пића припремају на традиционалан начин.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF