Занимања на слово "П"


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Педијатријска сестра - техничар

Рад на пружању помоћи људима Сналажење са људима Спретност руку и прстију Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Помаже дечјем лекару (педијатру) у заштити здравља и лечењу деце. По потреби примењује прописану терапију, превија, припрема пацијенте за преглед и разне интервенције, узима и шаље биолошки материјал на лабораторијске анализе, стерилише инструменате, води рачуна о редовној вакцинацији и систематским прегледима. Води евиденцију о утрошку материјала, попуњава рецепте, сређује картотеку. Са здравом децом ради у предшколским установама, где, уз медицинске сестре – васпитаче, брине о деци млађег узраста (до 3 године). Контролише њихово здравље и хигијену и помаже у стварању добрих навика. Ради у затвореном простору, у домовима здравља, дечијим болницама или у амбулантама претежно стојећи и у покрету.

Пекар

Савремени занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Припрема одговарајуће састојке и обликује тесто ручно и помоћу машина. Готово тесто слаже на лимове и уноси у пећи. Надзире процес печења хлеба и пецива, подешава температуру и степен влажности и контролише трајање печења. Испечени хлеб и пециво вади из пећи специјалним пекарским лопатама и врши припрему за превоз до продајних објеката. Ради стојећи, у затвореном простору при повишеној температури и влажности ваздуха, засићеног честицама брашна и осталих сировина. Ради у сменама.

Пивар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Учествује у свим фазама производње различитих врста пива. Контролише процес производње, сировине, полупроизводе, готове производе, помоћне сировине и амбалажу. Одабира сировине и припрема за производњу сладовине. Дозира хмељ и кува сладовину са хмељом. Дорађује и отаче пиво у амбалажу. Води рачуна о складиштењу и чувању пива. Узима узорке за лабораторијску контролу. Ради углавном у затвореном и вештачки осветљеном простору као што су пиваре.

Пластичар

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Овај уметнички занат повезује традиционална и модерна знања и искуства са достигнућима савремене технологије. Пластичари уметничких предмета треба да имају висок ниво опште културе, креативност и смисао да се уметнички искажу користећи пластичне масе за креирање различитих предмета за свакодневну употребу, у индустрији, техници и у изради уметничких дела.

Пољопривредни произвођач

Рад са биљкама Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Припрема тло за сејање и сађење, оре, ђубри и наводњава. Одређује биљне културе које ће сејати; време и начин сетве; врсту и количину ђубрива; врсту заштите од биљних штеточина - прскање, запрашивање и наводњавање. Прати раст и развој житарица, крмног биља (за исхрану стоке) или поврћа. Сазреле усеве жање, убира, складишти и дистрибуира на тржиште. Прерађује ратарске производе за индустријску производњу. Ради на отвореном, или у затвореном простору - на пољопривредним добрима, у пластеницима и стакленицима, у шећеранама, уљарама или пекарама. Ради у различитим временским условима.

Пољопривредни техничар

Рад са животињама Рад са биљкама Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Организује и надгледа производњу биљних култура: ратарских, воћарских, виноградарских и производњу и узгој домаћих животиња. Ради и у другим гранама пољопривредне производње – пчеларству, рибарству... Због велике разноврсности послова, пољопривредни техничар може обављати тзв. специјализоване послове: техничар-вртлар, техничар-сточар, техничар фитофармацеут (заштита биља). Раде на отвореном и затвореном простору. У раду користи различита хемијска средства за сузбијање штеточина, корова и болести и зато је потребно је да примењује мере заштите.

Посластичар

Савремени занати Трговина, угоститељство и туризам Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Посластичар се бави припремом и украшавањем топлих и хладних посластица: колача, торти, кремова, сладоледа и сл. Обезбеђује одговарајуће намирнице које су веома осетљиве, па посебно води рачуна о њиховом квалитету и року трајања. У раду користи куварски и посластичарски прибор, алате и машине. Осим тога, баве се и сервирањем, продајом и дистрибуцијом готових производа. Посластичари могу да раде у индустријској производњи сладоледа и кондиторских производа (слаткиша), у посластичарницама, у кухињама угоститељских објеката и ресторана. Радно време, углавном проводе у покрету, на ногама.

Пословни администратор

Економија, право и администрација Сналажење са људима Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Планира и организује рад канцеларијског пословања. Прима, прегледа, бележи, распоређује, архивира и шаље пошту и списе. Ради на кадровским пословима - води документацију, издаје решења, води евиденцију о присутности на послу. Организује састанке и води пословну коресподенцију. Током школовања стиче знања из области права, економије и администрације, маркетинга и менаџмента предузећа. Ради у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора.

Правни техничар

Економија, право и администрација Сналажење са људима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Према налогу правника пише решења и одлуке, ради на оверама потписа, рукописа, преписа, обрађује пошту. Евидентира и обрађује различите податке. Користи знања из пословне преписке и матичне евиденције, као и основна знања из правног поступка и правног промета. Посао правног техничара подразумева како рад са људима тако и обраду докумената. Ради у службама органа управе и локалне самоуправе као и на пословима из области радних односа. Посао обавља у канцеларији седећи, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора.

Прецизни механичар

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Поправља и одржава разне сложене уређаје и учествује у изради фотоапарата, штампача, фотокопир апарата, видео-камера, медицинских уређаја, уређаја у ваздухопловима, машина за шивење, вага и осталих мерних инструмената, фискалних каса, оружја, уређаја у домаћинству – веш машина, бојлера, грејних тела, фрижидера, миксера итд. Може се специјализовати за посебну област - рачунску, медицинску, оптичку, оружарску, мерну... Посебно значајна знања која стиче из области су механике и електронике. Неопходно је да се стално усавршава. Посао се обавља у затвореном простору. У раду користи посебне фине алате и инструменте, тако да је поред стрпљења неопходна спретност прстију и руку и нормалан вид.

Прехрамбени техничар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Контролише квалитет сировина и финалних производа у технолошким лабораторијама (испитивање микробиолошких, биохемијских, хемијских особина и др.). Надгледа технолошке процесе чишћења,прања, љуштења, конзервирања, ферментирања, дестилисања, пастеризовања хране. Организује пријем, чување и паковање прехрамбених сировина, као и рад производних линија у преради намирница (млека, воћа, поврћа, брашна, шећера...).Води бригу о паковању готових производа у одговарајућу амбалажу. Ради у затвореном простору, махом стојећи, ходајући или седећи за различитим техничким уређајима и мерним инструментима.

Прерађивач млека

Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Прима свеже млеко и хемијски га контролише. Припрема линије и уређаје за прераду млека и млечних производа. Ради на производњи и паковању ферментисаних производа (јогурт, кисело млеко, ...), сирева, маслаца, прашкастих производа и сладоледа. Складишти и дистрибуира млеко и млечне производе. Ради у затвореном простору, стојећи или у покрету.

Продавац - трговац

Трговина, угоститељство и туризам Сналажење са људима Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 3
Продаје различите врсте робе. Купце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба. За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност. Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе). Проверава рок трајања робе. Продавац наплаћује, води списак дневног пазара, ради са наруџбеницама, требовањима, отпремницама и другом документацијом, прави обрачун благајне и уплаћује пазар. Ради углавном у затвореном простору. Посао обавља стојећи и у сталном покрету. Повремено преноси и теже терете. Трговац може радити као продавац.

Произвођач прехрамбених производа

Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Припрема сировине и потребне додатке за производњу и прераду воћа, поврћа безалкохолних пића, кондиторских производа (слаткиша), уља, шећера... Рукује машинама и уређајима у производњи, преради и паковању прехрамбених производа. Ради у затвореном простору, претежно стојећи и у покрету, при високим или ниским температурама, повећаној влажности ваздуха, уз присуство органске прашине од шећера, брашна какао масе итд.

Позлатар

Уметнички занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Занимање није у образовном систему
Позлатар користи различите врсте позлате (златне листиће, течну позлату, ...) на различитим материјалима (папир, платно, дрво, стакло, метал, ...). Позлату за подлогу лепи одговарајућом врстом лепка (водени, уљани, шпиритус). Позлатар такође може радити на рестаурацији старих позлата и предмета. Поред склоности ка уметности, позлатар треба да поседује стрпљење и прецизност. Ради се у затвореном простору са испарењима различитих хемикалија.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF