Занимања на слово "Р"


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Расадничар

Рад са биљкама Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Основни послови које обавља су производња цвећа и осталих биљака за озелењавање и украшавање зелених површина. Својим радом доприноси да животна средина буде здравија и пријатнија. Ради у расадницима, ботаничким баштама, стакленицима, пластеницима, јавним и националним парковима, у комуналним предузећима као што је Градско зеленило итд. Ради физичке послове у погнутом положају тела на отвореном и у затвореном простору. Може се додатно образовати да стекне звање техничар за пејзажну архитектуру.

Рударски техничар

Геологија, рударство, хидрометеорологија Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Води технолошки процес експлоатације руда (подземне или површинске). Учествује у изради и спроводи план одржавања механизације, опреме и уређаја. Контролише њихову исправност, обезбеђује потрошни материјал. Стара се о транспорту и врши контролу производње. Може да ради и као рударски диспечер, сервисер рударске опреме и уређаја за спасавање или као оператер на постројењима за истраживање и производњу нафте и гаса. Ради у затвореном и на отвореном простору, али и испод површине земље.

Руковалац / механичар пољопривредне технике

Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Управља пољопривредним машинама и прикључцима: тракторима, комбајнима, машинама за брање кукуруза, косачицама, сејачицама, тањирачама; машинама за вађење шећерне репе и сл. Одржава, контролише и врши једноставније поправке кварова. Најчешће ради на ољопривредним добрима, изложен различитим временским условима, а приликом чишћења и одржавања машина дејству штетних хемикалија, бензина, уља.

Руковалац грађевинске механизације

Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Управља грађевинском механизацијом: земљани радови (копање земље за темеље и подруме), померање огромних земљаних маса при изградњи саобраћајница, пробијања тунела, подизању тешких грађевинских елемената (стубова, зидова, таваница). Овим машинама рукује, управља и одржава их – врши контролу исправности рада машине и њених делова, чисти их и подмазује, обавља једноставније поправке. Ради на отвореном, у седећем положају, изложен различитим временским утицајима.

Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Геологија, рударство, хидрометеорологија Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Рукује машинама за откоп, утовар, истовар и транспорт материјала: багери, булдожери, ровокопачи, скрепери, грејдери, камиони-кипери, средства шинског транспорта, транспортне траке, сепаратори, дробилице... Води рачуна о одржавању машина, проверава њихов рад и њихову исправност, отклања мање кварове. Прегледа терен и зону рада механизације. Послови се обављају на отвореном простору уз присуство буке и прашине. Ради се по потреби у сменама.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF