Занимања на слово "Т"


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Трговински техничар

Трговина, угоститељство и туризам Сналажење са људима Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Продаје различите врсте робе. Купце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба. За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност. Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе). Проверава рок трајања робе. Продавац наплаћује, води списак дневног пазара, ради са наруџбеницама, требовањима, отпремницама и другом документацијом, прави обрачун благајне и уплаћује пазар. Ради углавном у затвореном простору. Посао обавља стојећи и у сталном покрету. Повремено преноси и теже терете. Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање трговинског техничара и могућност да се ради у трговинским предузећима.

Тапетар - декоратер

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Тапацира - "пресвлачи" намештај. Бира, мери и кроји тканину. На дрвене делове намештаја слаже опруге, сунђере, вуну, синтетичке материјале и облаже их различитим декоративним тканинама, скајем и кожом. Облаже и седишта аутомобила, аутобуса, седишта у возовима, бродовима, авионима. Ради у затвореним просторима, индустријским погонима, или приватним радионицама, стојећи, претежно погнут, изложен прашини и буци.

Техничар дизајна амбалаже

Култура и уметност Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Дизајнира различите врсте амбалаже за производе попут козметичких препарата, намирница, играчака, кућних апарата и разних предмета широке потрошње. Дизајн амбалаже укључује графички дизајн и дизајн паковања у складу са жељеним визуелним идентитетом производа и особинама материјала који се користе за амбалажу. Техничар дизајна амбалаже ради тимски и индивидуално, претежно за рачунаром, користећи одговарајуће компјутерске програме.

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Култура и уметност Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Учествује у осмишљавању унутрашњег изгледа простора: стамбених објеката, предузећа или јавних установа, па тако и намештаја, опреме и декорације за ентеријер различите намене. Учествује у дизајнирању различитих производа (на пр. предмета свакодневне употребе, превозних средстава, техничких уређаја...) водећи рачуна о њиховој функцији. Ради индивидуално и у тиму, претежно за рачунаром, користећи одговарајуће компјутерске програме. На овом смеру ученици упознају цео процес дизајнирања почев од идејног решења, преко техничке документације, до реализације. Модел финалне верзије индустријског производа израђује се у различитим материјалима - у пластици, дрвету, стаклу, гуми, металу.

Техничар дизајна графике

Јавно информисање и медији Култура и уметност Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Ликовно уређује књиге, часописе, брошуре, плакате, рекламне материјале и сл. према потребама и захтевима клијената. Осмишљава визуелни идентитет фирме: дизајнира заштини знак (логотип), коверте, меморандум и сл. Предмети или знакови које дизајнира су привлачни, уочљиви и препознатљиви. Осим одговарајућих компјутерских програма (графички програми, припрема за штампу), током школовања учи цртање и сликање - овај образовни профил је у понуди средњих школа за дизајн и уметничких школа. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима и сл. или самостално.

Техничар друмског саобраћаја

Саобраћај и телекомуникације Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Организује услуге превоза путника или терета у градском, приградском, међуградском и међународном саобраћају. Израђује ред вожње, израчунава цене путничког и теретног превоза, води евиденцију и документацију за отпремничко-шпедитерске послове. Води бригу о исправности и економичности возног парка, врши техничке прегледе, регистрацију и осигурање возила. Води рачуна о безбедности возила, путника и терета, прикупља и анализира податке о саобраћајним прекршајима, незгодама и застојима. Послове може да обавља у затвореном простору: у канцеларијама, у радионицама за техничке прегледе, у складиштима, а повремено и на отвореном простору. Може да ради у саобраћајним предузећима, комуналним установама, предузећима за технички преглед возила, у полицији итд.

Техничар графичке дораде

Савремени занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Приликом израде графичког производа, у последњој фази која је веома важна и сложена, обавезно се обавља дорада. Графички се дорађују књиге, заштитне корице, албуми, фасцикле, кутије, брошуре, проспекти, каталози, свеске, блокови, етикете, картице, омотнице, фасцикле, коверте, украсне кесе... Техничар подешава машине, изрезује регистре, нумерише стране и украшава корице (отисак и златотисак) Посао обавља у затвореној просторији, уз присуство разних мириса (лепак, боја). Ради на различитим машинама, зависно од врсте производа, али доста послова обавља ручно. Материјали који се прерађују су: разне врсте папира, картон, лепенке равне и валовите, фолије, кожа и платно који служе за формирање, састављање и улепшавање производа.

Техничар хортикултуре

Рад са биљкама Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Организује производњу, гајење и негу цвећа, украсног дрвећа и шибља, зачинског и лековитог биља. Прати и спроводи мере технолошког процеса у производњи биљака, семена и садног материјала. Пројектује и прати озелењавање, одржавање и заштиту јавних површина, паркова али и дворишта. Израђује цветне аранжмане и организује декорацију унутрашњег простора. Посао обавља углавном на отвореном простору, у покрету (расадници, јавни и национални паркови, озелењавање и украшавање дворишта...), али може да ради и у затвореном простору (пројектни бирои, цвећаре, продавнице опреме за хортикултуру, пољопривредне апотеке). Овај образовни профил омогућава испољавање естетских и креативних потенцијала.

Техничар мехатронике

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике су оспособљени да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд.

Техничар обезбеђења

Цивилна безбедност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Посао техничара обезбеђења је да чува објекте и покретну имовину. Овај веома одговоран посао обавља се по свим временским условима и ноћу, а у раду се, између осталог, користи оружје. Приликом избора овог занимања обавезно је похађање ватрогасног курса. Поред ових, техничар обезбеђења може обављати и друге послове, као што је рецимо упућивање странке на место где може обавити посао због ког посећује одређену институцију. Потребна су основна знања из области администрације и познавање рада на рачунару. Особа која се бави овим послом треба да има добро телесно здравље, одлично чуло вида и слуха и нормално развијен говорни апарат. Важно је и да буде присебна, сналажљива и са осећањем одговорности.

Техничар птт саобраћаја

Саобраћај и телекомуникације Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Обавља све поштанске услуге: преузима од поштанског центра све врсте пошиљака и новчаних докумената за доставу и врши расподелу по доставним областима. Израђује поштанско-царинску документацију која прати пошиљке. Обавља услуге новчаног пословања. Рукује новцем и другим благајничким средствима у складу са важећим прописима. Задужује и раздужује поштаре исплатним документима и новцем. У питању је одговоран посао који тражи посвећеност и добру концентрацију.

Техничар ваздушног саобраћаја

Саобраћај и телекомуникације Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Пружа потребне информације и услуге путницима, контролише прихват и отпрему ваздухоплова на платформи/аеродрому, распоређује ваздухоплове на платформи/аеродрому. Асистира у припреми лета и контроли исправности аеродромских површина, објеката и инсталација. Обучен је да поред пружања помоћи у припреми лета за на земљи, опслужује клијенте у авиокомпанији - земаљске стјуардесе/стјуарти. Ради у складу са европским стандардима ЕАСА (Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја) и са Законом о ваздушном саобраћају наше земље.

Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност

Цивилна безбедност Сналажење са људима Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Обучен је да у складу са савременим стандардима у ваздушном саобраћају спречава све облике угрожавања безбедности путника и ствари, да спречава терористичке нападе и умањење евентуалне последице. да врши надзор над објектима и инсталацијама аеродрома. Упућен је у препознавање опасних материјала, откривање маскираног оружја , при прегледу савременим уређајима, и разних околности које могу бити опасне по безбедност. Будући да је за ово занимање посебно важна физичка спремност, похађа се настава специјалног физичког васпитања прилагођеног занимању. Стичу се и знања из психологије личности што омогућава лакше уочавање потенцијалних терориста. Мере заштите на раду су строге јер се може доћи у контакт са опасним материјама. Ради у службама безбедности на аеродрому.

Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

Цивилна безбедност Сналажење са људима Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Ради у кризним ситуацијама. Посао је у складу са свим међународним стандардима у ваздушном саобраћају. Задатак му је да спашава, евакуише путнике и посаде авиона у случају опасности и да пружа прву помоћ. Ради у свим секторима који се баве противпожарном заштитом на аеродрому. Посао је изузетно захтеван како у погледу знања тако и у погледу физичке и психичке спремности и издржљивости.

Техничар за безбедност саобраћаја

Цивилна безбедност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Прати одвијање саобраћаја како би се одвијао према прописанима правилима. Циљ је спречавање саобраћајних прекршаја и последица као што су незгоде и несреће. Врши увиђаје саобраћајних незгода. Процењује штету на моторним возилима. Спроводи унутрашњу контролу у друмском саобраћају. Организује процес обуке и контроле у ауто школама. Учествује у пројектовању саобраћајне сигнализације. Ради на постављању и одржавању саобраћајне сигнализације.

Техничар за биотехнологију

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Техничар за биотехнологију ради на издвајању и пречишћавању биљних и животињских сировина, које се преводе у храну (уље, шећер, скроб). Користећи активности микроорганизама биотехнолошким путем могу се производити многе материје које су од великог значаја за човека и то: храна (ферментисани млечни производи, пекарски квасац, органске киселине, пиво, вино, алкохол итд., ), лекови (антибиотици, витамини, ензими, хемикалије и енергенти). Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У складу са прописима заштите на раду потребна је употреба заштитне опреме.

Техничар за графичку припрему

Индустријска производња Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Припрема материјал за штампу на основу захтева клијента (унос текста, избор слова, изглед страна, боја, квалитета папира, повез, постављање фотографија, табела, илустрација...). Обликује изглед производа за одговарајуће штампарске форме и за различите технике штампе (ситоштампа, висока-фолио штампа, флексо штампа, офсет штампа дигитална штампа). Поред пријема поруџбине, прорачунава трошкове штампања, прати процес и сарађује са свима који су укључени у израду производа. Потребно је коришћење савремених компјутерских програма и вештина слепог куцања.

Техничар за индустријско - фармацеутску технологију

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Учествује у индустријској производњи лековитих масти, таблета, капсула, прашкова, средстава за спречавање болести ( вакцина, витамина, дезинфекционих средстава), раствора за ињекције и инфузију, капи за ухо, очи и нос, антибиотика... Прати, контролише и складишти сировине, полупроизводе и готове производе. Ради у затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У раду користи заштитну опрему, рукавице, наочаре и маске, а прописано је и ношење стерилне обуће и одеће.

Техничар за компјутерско управљање

Машинство Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – ЦНЦ машина (CNC - Computer Numerically Controlled) којима се врши обрада метала или других материјала. Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега прави програм потребан за обраду на ЦНЦ машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које се стичу израдом великог броја програма за обраду на ЦНЦ машинама, али и израдом великог броја цртежа и модела на компјутеру.

Техничар за козметичку технологију

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Припрема и врши избор основних и помоћних сировина које улазе у састав козметичких производа. Учествују у производњи козметичких производа (парфимеријски производи, декоративна козметика, креме, лосиони, боје, шампони, пасте). Води рачуна о правилном складиштењу сировина и готових козметичких производа. Ради у затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У складу са прописима заштите на раду потребна је употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски, а прописано је и ношење стерилне обуће и одеће.

Техничар за ловство и рибарство

Рад са животињама Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Ради на узгоју, производњи, заштити и коришћењу дивљачи и рибе. Стара се о унапређивању и квалитетном представљању ловнотуристичке понуде. Ради на пописивању шума, бројног стања дивљачи и рибе, организује време, место и начин лова и риболова, рукује ловачким оружјем, припрема и даје храну и лекове дивљачи. Такође, легитимише лица затечена у ловним подручјима и утврђује да ли су у легалном лову, односно риболову. Прикупља податке за идентификацију појединих врста биљног и животињског света, учествује у изградњи, одржавању и коришћењу ловних и риболовних објеката, опреме и прибора. Највећи део свог посла обавља на отвореном, у природи. Врло често, да би се стигло до тешко приступачних места, користе се теренска возила или се пешачи. Такви су услови изузетно здрави, али некомфорни и напорни.

Техничар за обликовање графичких производа

Култура и уметност Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
На основу захтева клијента дизајнира графичке производе попут визит карти, календара, постера, брошура, разних других штампаних рекламних материјала, али и новина, часописа, књига итд. Примењује знања из области ликовних и примењених уметности и одговарајућих компјутерских програма. Техничар за обликовање графичких производа (дизајнер графичких производа) прати целокупан процес израде графичког производа у штампарији. Идејна решења креира у складу са техничко-технолошким могућностима штампарије. Ради индивидуално и тимски, претежно за рачунаром. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима итд. или самостално.

Техничар за пејзажну архитектуру

Рад са биљкама Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
У сарадњи са инжењером, учествује у пројектовању и извођењу озелењавања насеља и уређењу предела. Ради на припреми подлоге за процес озелењавања и уређења зелених површина, учествује у изради премера и предрачуна. Такође, води административне послове, разрађује налоге, води рачуна о материјалу, средствима за рад и радницима на терену, евидентира дневни учинак и утрошак средстава. Даје помоћним радницима непосредна упутства за рад, контролише и надгледа извршење озелењавања. Ради у затвореном простору и на терену.

Техничар за рециклажу

Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Техничар за рециклажу применом различитих техничко-технолошких операција ради на преради, доради и добијању корисних сировина из већ употребљаваног материјала. Задужен је за организовање правилног чувања, складиштења и транспорта индустријског, комуналног и опасног отпада као и за примену принципа заштите човекове околине у процесу рециклаже. Техничар за рециклажу ради како на терену тако и у затвореном простору. Уколико ради са отпадом опасним по здравље мора да користи заштитну опрему.

Техничар за роботику

Индустријска производња Машинство Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Оспособљен је за рад на рачунарима, ЦНЦ машинама и индустријским роботима. То је мултидисциплинарна научна област која обједињује познавање електронских система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције. Њихова примена у реалном окружењу омогућава аутоматизацију производње ради повећања квалитета производа, краћег времена и мањих трошкова производње. Роботи замењују људе на опасним радним местима. Роботи се најчешће користе за заваривање, за монтажу, за обраду резањем (најчешће бушење), као мерне машине, за фарбање.

Техничар за заштиту животне средине

Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Мери и прати загађење животне средине. Контролише рад са штетним и отпадним материјама, води рачуна о технологији правилног одлагања, складиштења и рециклаже отпадних материја. Врши испитивања воде ваздуха и тла ради припреме за њихово пречишћавање. Испитивања могу бити физичка, хемијска, микробиолошка и токсиколошка (присуство отровних материја). Стара се о примени прописа, сређује и анализира податке о степену загађења животне средине и прослеђује их надлежним установама које по потреби предузимају одговарајуће мере. Ради на терену као и у затвореном простору, лабораторијама.

Техничар заштите од пожара

Цивилна безбедност Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Техничари заштите од пожара (ватрогасци) штите људе и имовину угрожене пожаром. Поред гашења пожара, ватрогасци истовремено могу спасавати људе и пружати прву помоћ, проветравати просторије захваћене димом, износити ствари из просторија захваћених пожаром и обављати низ других послова. Осим што спасавају људе и имовину, ватрогасци помажу и у другим опасностима, као што су поплаве, олујно невреме, саобраћајне, еколошке и друге незгоде, несреће и катастрофе.

Текстилни техничар

Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Учествује у стварању различитих врста материјала у фабрикама текстила, применом производних процеса предења, ткања и плетења. Контролише рад машина и производа. Бави се и оплемењивањем текстила. Стара се о ефикасном организовању производње, контроли технолошког процеса и квалитету рада и производа. Познаје послове на предењу влакана од памука, вуне и синтетике, премотавању пређе на калемове, припреми основе и потке… Познаје производњу на разбојима и машинама за плетење. Посао обавља у затвореним просторијама, стојећи и у покрету. Изложен је буци, текстилној прашини, повишеној температури, влази и мирису хемикалија.

Тесар

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Ручно и машински обрађује дрво, израђује дрвене елементе, саставља дрвене конструкције кровова. Израђује, монтира и демонтира скеле, оплате, платформе, заштитне ограде, прилазне рампе за објекат. Користи планове и цртеже на основу којих кроји дрвене конструкције и грађу. Ради у грађевинским фирмама (високоградњи, нискоградњи, хидроградњи) или у занатству, на отвореном простору, на висини, у сталном покрету, стојећи или погнут. Изложен је различитим временским приликама.

Туристички техничар

Трговина, угоститељство и туризам Сналажење са људима Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника са циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима... Претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама уз коришћење рачунара. Често је у контакту са људима.

Техничар вуче

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Управља локомотивом, превозећи возом путнике и терет. Унутар железничке станице посебном локомотивом помера и размешта вагоне по колосецима ради састављања или растављања композиција. Кад станично особље састави воз, заједно с прегледачем вагона, проверава исправност кочница. Прати сигнализацију станичног и другог возног особља, ранжирне и излазне сигнале. Прати сигнализацију уз пругу и управља се према њима. Може возити сам или може имати помоћника. Уколико дође до квара локомотиве на отвореној прузи, настоји да га отклони и о томе обавештава диспечера. Након доласка у станицу, станично особље одваја локомотиву од композиције, возовођа је одвози, искључује и обавештава о евентуалној потреби за поправком.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF