Занимања на слово "Х"


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Хемијски лаборант

Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Узоркује, припрема, изводи лабораторијске поступке и одређује својства различитих материјала, сировина, полупроизвода и производа. Користи разне лабораторијске инструменте, апарате и уредаје. Током рада води евиденцију о току поступка, складиштењу и прописном обележавању лабораторијских узорака. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи. Ради се са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са хемикалијама штетним за здравље. Због тога је у складу с прописима заштите на раду обавезна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

Хемијско - технолошки техничар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Контролише технолошке процесе производње, припрема узорке за анализу и контролише квалитет међупроизвода и готових производа. Рукује лабораторијско-хемијском опремом, апаратима и уредајима. Ради у затвореном простору седећи или стојећи, а повремено подиже терет. У раду се сусреће са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са супстанцама штетним за здравље. Због тога је, у складу с прописима заштите на раду, потребна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

Хидролошки техничар

Геологија, рударство, хидрометеорологија Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Посматра, мери, прикупља податке о водостају, протоку, температури воде, појави леда на рекама. Врши хидролошке анализе и студије. Драгоцени су сарадници у изради прогноза и упозорења на ванредне појаве као што су поплаве. Изучава коришћење водних снага за производњу електричне енергије, прати снабдевање насеља водом, прати одводњавање и наводњавање земљишта, регулише пловне путеве и пристаништа, систематски прати режим подземних вода. Могу да раде у хидрометеоролошким заводима, водоводима, хидроелектранама, пловним путевима. Већину времена проводи на терену, а може да ради и у затвореном простору.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF