Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Рад са биљкама

Цвећар / вртлар

Рад са биљкама Сналажење са људима Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Гаји, набавља и/или продаје све врсте цвећа. Од резаног цвећа и зеленог растиња обликује цветне аранжмане и букете. Вртлар уређује и одржава вртове и зелене површине, паркове, спортске терене и просторе других јавних површина. Сади дрвеће, украсно растиње, цвеће. Одржава и коси травњаке, шиша живице и украсно грмље, поткресује гране стабала. Ђубри и штити дрвеће и цвеће од болести и штеточина, лечи болесно растиње и замењује саднице. Ради на отвореном и у затвореном простору. Стално је у покрету.

Пољопривредни произвођач

Рад са биљкама Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Припрема тло за сејање и сађење, оре, ђубри и наводњава. Одређује биљне културе које ће сејати; време и начин сетве; врсту и количину ђубрива; врсту заштите од биљних штеточина - прскање, запрашивање и наводњавање. Прати раст и развој житарица, крмног биља (за исхрану стоке) или поврћа. Сазреле усеве жање, убира, складишти и дистрибуира на тржиште. Прерађује ратарске производе за индустријску производњу. Ради на отвореном, или у затвореном простору - на пољопривредним добрима, у пластеницима и стакленицима, у шећеранама, уљарама или пекарама. Ради у различитим временским условима.

Пољопривредни техничар

Рад са животињама Рад са биљкама Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Организује и надгледа производњу биљних култура: ратарских, воћарских, виноградарских и производњу и узгој домаћих животиња. Ради и у другим гранама пољопривредне производње – пчеларству, рибарству... Због велике разноврсности послова, пољопривредни техничар може обављати тзв. специјализоване послове: техничар-вртлар, техничар-сточар, техничар фитофармацеут (заштита биља). Раде на отвореном и затвореном простору. У раду користи различита хемијска средства за сузбијање штеточина, корова и болести и зато је потребно је да примењује мере заштите.

Расадничар

Рад са биљкама Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Основни послови које обавља су производња цвећа и осталих биљака за озелењавање и украшавање зелених површина. Својим радом доприноси да животна средина буде здравија и пријатнија. Ради у расадницима, ботаничким баштама, стакленицима, пластеницима, јавним и националним парковима, у комуналним предузећима као што је Градско зеленило итд. Ради физичке послове у погнутом положају тела на отвореном и у затвореном простору. Може се додатно образовати да стекне звање техничар за пејзажну архитектуру.

Шумар

Рад са животињама Рад са биљкама Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Штити шуме од бесправне сече, спроводи мере заштите шуме од пожара. Сади дрвеће и зеленило, уређује дрвореде, контролише сечу дрвећа, сакупља биље и гљиве. Ради на узгоју и чувању дивљачи. Учествује у организовању лова на дивљач и одржавању ловних објеката. Ради на отвореном, претежно сам, изложен различитим временским условима.

Шумарски техничар

Рад са животињама Рад са биљкама Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Прикупља податке о својствима шумског подручја, о биљном и животињском свету, а посебно о ретким, законом заштићеним врстама. Прати раст дрвећа, брине о њиховој заштити од болести и штеточина. Одређује и означава делове шуме који су предвиђени за сечу и за пошумљавање. Прорачунава количину дрва која ће се добити сечом, планира градњу шумских путева, прати и надгледа радове у шуми. Може обављати и нека лабораторијска испитивања и административне послове у шумарским газдинствима. Ради на терену, у природи, изложен различитим временским условима.

Техничар хортикултуре

Рад са биљкама Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Организује производњу, гајење и негу цвећа, украсног дрвећа и шибља, зачинског и лековитог биља. Прати и спроводи мере технолошког процеса у производњи биљака, семена и садног материјала. Пројектује и прати озелењавање, одржавање и заштиту јавних површина, паркова али и дворишта. Израђује цветне аранжмане и организује декорацију унутрашњег простора. Посао обавља углавном на отвореном простору, у покрету (расадници, јавни и национални паркови, озелењавање и украшавање дворишта...), али може да ради и у затвореном простору (пројектни бирои, цвећаре, продавнице опреме за хортикултуру, пољопривредне апотеке). Овај образовни профил омогућава испољавање естетских и креативних потенцијала.

Техничар за пејзажну архитектуру

Рад са биљкама Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
У сарадњи са инжењером, учествује у пројектовању и извођењу озелењавања насеља и уређењу предела. Ради на припреми подлоге за процес озелењавања и уређења зелених површина, учествује у изради премера и предрачуна. Такође, води административне послове, разрађује налоге, води рачуна о материјалу, средствима за рад и радницима на терену, евидентира дневни учинак и утрошак средстава. Даје помоћним радницима непосредна упутства за рад, контролише и надгледа извршење озелењавања. Ради у затвореном простору и на терену.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF