Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Цивилна безбедност

Техничар обезбеђења

Цивилна безбедност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Посао техничара обезбеђења је да чува објекте и покретну имовину. Овај веома одговоран посао обавља се по свим временским условима и ноћу, а у раду се, између осталог, користи оружје. Приликом избора овог занимања обавезно је похађање ватрогасног курса. Поред ових, техничар обезбеђења може обављати и друге послове, као што је рецимо упућивање странке на место где може обавити посао због ког посећује одређену институцију. Потребна су основна знања из области администрације и познавање рада на рачунару. Особа која се бави овим послом треба да има добро телесно здравље, одлично чуло вида и слуха и нормално развијен говорни апарат. Важно је и да буде присебна, сналажљива и са осећањем одговорности.

Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност

Цивилна безбедност Сналажење са људима Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Обучен је да у складу са савременим стандардима у ваздушном саобраћају спречава све облике угрожавања безбедности путника и ствари, да спречава терористичке нападе и умањење евентуалне последице. да врши надзор над објектима и инсталацијама аеродрома. Упућен је у препознавање опасних материјала, откривање маскираног оружја , при прегледу савременим уређајима, и разних околности које могу бити опасне по безбедност. Будући да је за ово занимање посебно важна физичка спремност, похађа се настава специјалног физичког васпитања прилагођеног занимању. Стичу се и знања из психологије личности што омогућава лакше уочавање потенцијалних терориста. Мере заштите на раду су строге јер се може доћи у контакт са опасним материјама. Ради у службама безбедности на аеродрому.

Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

Цивилна безбедност Сналажење са људима Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Ради у кризним ситуацијама. Посао је у складу са свим међународним стандардима у ваздушном саобраћају. Задатак му је да спашава, евакуише путнике и посаде авиона у случају опасности и да пружа прву помоћ. Ради у свим секторима који се баве противпожарном заштитом на аеродрому. Посао је изузетно захтеван како у погледу знања тако и у погледу физичке и психичке спремности и издржљивости.

Техничар за безбедност саобраћаја

Цивилна безбедност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Прати одвијање саобраћаја како би се одвијао према прописанима правилима. Циљ је спречавање саобраћајних прекршаја и последица као што су незгоде и несреће. Врши увиђаје саобраћајних незгода. Процењује штету на моторним возилима. Спроводи унутрашњу контролу у друмском саобраћају. Организује процес обуке и контроле у ауто школама. Учествује у пројектовању саобраћајне сигнализације. Ради на постављању и одржавању саобраћајне сигнализације.

Техничар заштите од пожара

Цивилна безбедност Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Техничари заштите од пожара (ватрогасци) штите људе и имовину угрожене пожаром. Поред гашења пожара, ватрогасци истовремено могу спасавати људе и пружати прву помоћ, проветравати просторије захваћене димом, износити ствари из просторија захваћених пожаром и обављати низ других послова. Осим што спасавају људе и имовину, ватрогасци помажу и у другим опасностима, као што су поплаве, олујно невреме, саобраћајне, еколошке и друге незгоде, несреће и катастрофе.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF