Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Електротехника

Администратор рачунарских мрежа

Електротехника Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Врши умрежавање и одржавање рачунарске опреме. Надзире,одржава и отклања грешке на рачунарској опреми и мрежама, врши замену неисправних компоненти. Бави се заштитом мреже и података, приватности и ауторизацијом приступа корисника појединим деловима система. Предлаже промене да би унапредио системску и мрежну конфигурацију. Може радити на радним местима мрежних администратора или техничара за одржавање рачунарских система. Ради у вештачки осветљеном, затвореном простору, углавном седећи. Због дуготрајног рада испред монитора, посао је посебно напоран за очи, кичму и зглобове руку.

Аутоелектричар

Савремени занати Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Уграђује, одржава и поправља електричне уређаје и опрему, електричне инсталације, светлосне и сигналне уређаје (свећице, генератор, динамо, разводник паљења, акумулатор и др.) на моторним возилима и радним машинама. Испитује и замењује електронске компоненте за кочнице, управљачки механизам, климатске уређаје и електронске склопове којима се регулише убризгавање горива. Ради у радионици или напољу, претежно стојећи и у повијеном положају.

Авиотехничар за електронску опрему ваздухоплова

Војска и полиција Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Одговоран је за спремност и ефикасност ваздухоплова и сигурност пилота Војске Србије. Одржава структуре и погонске групе ваздухоплова. Обавља предполетне прегледе борбених ваздухоплова. Поседује следећа стручна знања: елементи летелица, алати и мерења, конструкције и системи клипних мотора, структура и конструкција авиона, електрична и електронска опрема, аеродинамика, структура и системи хеликоптера, конструкција и системи турбомлазних авиона, хидропнеуматски системи авиона...

Електроинсталатер

Савремени занати Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Поставља, отклања кварове и одржава електричне водове, инсталације и прикључке за потрошаче електричне енергије: расвету, електричне уређаје и опрему и др, при чему се служи шемама. Уграђује или замењује струјомере, осигураче, аутомате, склопке, уређаје за обезбеђење и мерење. Контролише потрошњу електричне енергије и исправност инсталација и водова. Повремено се пење на електричне стубове и трафое. Повезује или одваја инсталације и водове од мрежног напона. Ради у затвореним, полуотвореним и отвореним просторима, претежно у стојећем положају, а по потреби и на висини.

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

Савремени занати Електротехника Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Одржава и поправља електроенергетске машине и уређаје. Ради са кућним апаратима и уређајима (електрични штедњак, фрижидер, замрзивач,...) као и са индустријским термичким и расхладним уређајима. Прегледа и замењује електроенергетске и електронске делове, компресоре, кондензаторе, електромоторе и склопове у вези са расхладном и термодинамиком. Ради у затвореним просторима, најчешће радионицама. Положај тела мора да прилагођава положају машина и апарата.

Електромонтер мрежа и постројења

Савремени занати Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Бави се постављањем и одржавањем инсталација и електричне мреже ниског и високог напона. Мреже могу бити надземне и подземне. Служе за расвету насеља и путева, за грејање, климатизацију... Поставља разводне ормане и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе. Такође обавља демонтажу. Потребно је да буде спретан, опрезан и веома одговоран. Углавном ради у тиму и под разним временским условима. Радно се време по често прилагођава захтевима посла. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у електропривреди Србије. Такође може да оснује сопствени сервис или фирму или да развија посао у трговини електроопреме.

Електротехничар енергетике

Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Организује, прати, надзире и учествује у раду на изградњи, реконструкцији и одржавању електроенергетских надземних и подземних водова, контактних мрежа, трансформаторских станица, инсталација јаке струје и уличног осветљења. Надгледа и монтира електроинсталацију у зградама, открива и отклања кварове на електроенергетским објектима. Израђује и припрема техничку документацију и нормативе материјала. Ради у затвореном простору и на терену, седећи и у покрету (по потреби на висини), зависно од врсте посла.

Електротехничар мултимедија

Електротехника Јавно информисање и медији Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Одржава дигиталне и аналогне аудио и видео уређаје (камере, камкордере, ТВ пријемнике и мониторе, аудио и видео плејере и др.) Ради у радио и ТВ центрима и студијима (рад са камером, контрола светла, тонска режија итд.) Поставља и одржава интерне, сателитске и кабловске телевизије и обавља послове провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга. Примењује савремене софтверске мултимедијалне алате у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WEB дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима. Обавља и послове у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини... Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору, углавном седећи.

Електротехничар процесног управљања

Индустријска производња Електротехника Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљању процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд. Ови системи се примењују у многим областима производње, контроле, надзора и одржавања. То су на пример електропривреда, погони у индустријској производњи, разни објекти за регулисање и контролу саобраћаја, медицинске установе, установе културе и забаве, хотели итд. Програмирају и микрорачунаре уграђене у различите дисплеје, билборде, камере, мобилне телефоне, алате и друге уређаје. Потребно је да добро познаје и примењује електротехнику и најсавременија техничка достигнућа из електронике, рачунарске технике, аутоматског управљања и регулације за рад у свим гранама привреде.

Електротехничар рачунара

Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Одржава и сервисира рачунаре, рачунарске системе и опрему. Склапа и расклапа рачунар, проверава исправност рачунарских компоненти, утврђује кварове и врши замену рачунарских делова. Набавља компоненте (матична плоча, процесор, меморија, графичка картица, хард диск и др). Осим рада на хардверу, врши различите инсталације и подешавања (на пр. инсталира оперативне системе, антивирусне програме, инсталира и подешава различите апликативне програме, подешава Интернет итд.), умрежава рачунаре и сл. Познаје програмске језике, користи мерне инструменте и алате. Пошто се ова технологија изузетно брзо мења, важно је да стално прати и по потреби примењује све што је ново у струци. Посао углавном обавља седећи. Може радити у сервисима и предузећима на пословима сервисера, лица задуженог за одржавање рачунарских мрежа и сл. Ради у вештачки осветљеном, затвореном простору, углавном седећи. Због дуготрајног рада испред монитора, посао је посебно напоран за очи, кичму и зглобове руку.

Електротехничар телекомуникација

Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Инсталира и одржава телекомуникациону опрему и уређаје фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије и Интернета, сателитске комуникације итд. Надгледа полагање, монтажу и уграђивање телекомуникационих каблова и мрежа корисника. Одржава телефонске системе и кабловске мреже: тестира уређаје и опрему, отклања сметње и кварове у оквиру телекомуникационе мреже. Може инсталирати и одржавати опрему рачунарских мрежа. Ради и у затвореном и на отвореном простору, по потреби и на висини. Често стоји током рада. Осим запошљавања у телекомуникационим фирмама, електротехничари телекомуникација могу радити у различитим предузећима и установима (поште, банке, радио, телевизија итд.).

Електротехничар за електронику

Индустријска производња Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Израђује, монтира и одржава електронске компоненте и склопове на аудио и видео уређајима, телевизорима, радиотехничкој опреми, радарима, опреми за контролу производних процеса, медицинској опреми и сл. Контролише и испитује материјале, производе, уређаје. Уколико ради у индустрији, припрема техничку документацију и врши оперативно планирање и праћење производње. Најчешће ради у затвореном простору, радионицама, сервисима и производним халама, седећи, али по потреби положај тела мора да прилагођава положају уређаја.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF