Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Геологија, рударство, хидрометеорологија

Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију

Геологија, рударство, хидрометеорологија Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Рукује геотехничком и хидрогеолошком опремом за теренска и лабораторијска испитивања. Снима и обрађује теренске и лабораторијске податке и информације. Учествује у изради геотехничких прорачуна и графичке документације. У лабораторијама одређује физичка и механичка својства тла и стена. Ради на побољшању тла - подлоге у зависности да ли се предвиђа изградња објеката високоградње, саобраћајнице, хидротехничких објеката... Испитује реакције објеката у различитим фазама изградње, од пројектовања до експлоатације. Ради у затвореном и на отвореном простору, уз употребу веома прецизне опреме, уређаја и алата.

Геолошки техничар за истраживање минералних сировина

Геологија, рударство, хидрометеорологија Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Изучава и истражује различите минералне сировине. Помаже у прикупљању узорака стена, фосила, руда и бележи податке о њиховом географском положају. Узорке односи у лабораторију, где их чисти, прегледа и описује. Ако ради на нафтним бушотинама и у рудницима прати процес бушења или ископавања. Такође,може да ради у уредима где припрема нумеричке податке за даље анализе, исцртава таблице и профиле, црта и боји геолошке карте. Своје податке и анализе предаје геолозима, који их користе за решавање проблема. Рад на терену може подразумевати дуго ходање, стајање и изложеност лошим временским условима. У лабораторији ризик је рад с опасним хемикалијама. Често је изложен деловању буке, прашине, дима, непријатних мириса и великих температурних промена.

Хидролошки техничар

Геологија, рударство, хидрометеорологија Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Посматра, мери, прикупља податке о водостају, протоку, температури воде, појави леда на рекама. Врши хидролошке анализе и студије. Драгоцени су сарадници у изради прогноза и упозорења на ванредне појаве као што су поплаве. Изучава коришћење водних снага за производњу електричне енергије, прати снабдевање насеља водом, прати одводњавање и наводњавање земљишта, регулише пловне путеве и пристаништа, систематски прати режим подземних вода. Могу да раде у хидрометеоролошким заводима, водоводима, хидроелектранама, пловним путевима. Већину времена проводи на терену, а може да ради и у затвореном простору.

Метеоролошки техничар

Геологија, рударство, хидрометеорологија Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Обавља послове мерења и осматрања метеоролошких појава, углавном на метеоролошким станицама и аеродромима. Мери количину падавина, влажност и притисак ваздуха, брзину ветра, кретање облачности, итд., и резултате уноси у базу података. Проверава њихову тачност, а податке обрађује различитим математичким и статистичким методама, користећи специјалну опрему и уређаје. Ради на радарским и сателитским системима, врши пренос и размену података, управља обавештајним системом, помаже у изради временске прогнозе и незаменљив је сарадник противградне одбране. Ради у затвореном и на отвореном простору.

Рударски техничар

Геологија, рударство, хидрометеорологија Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Води технолошки процес експлоатације руда (подземне или површинске). Учествује у изради и спроводи план одржавања механизације, опреме и уређаја. Контролише њихову исправност, обезбеђује потрошни материјал. Стара се о транспорту и врши контролу производње. Може да ради и као рударски диспечер, сервисер рударске опреме и уређаја за спасавање или као оператер на постројењима за истраживање и производњу нафте и гаса. Ради у затвореном и на отвореном простору, али и испод површине земље.

Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Геологија, рударство, хидрометеорологија Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Рукује машинама за откоп, утовар, истовар и транспорт материјала: багери, булдожери, ровокопачи, скрепери, грејдери, камиони-кипери, средства шинског транспорта, транспортне траке, сепаратори, дробилице... Води рачуна о одржавању машина, проверава њихов рад и њихову исправност, отклања мање кварове. Прегледа терен и зону рада механизације. Послови се обављају на отвореном простору уз присуство буке и прашине. Ради се по потреби у сменама.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF