Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Хемија, фармација, технологија

Фармацеутски техничар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Посао фармацеутског техничара разликује се у зависности од подручја рада. Све послове обавља под надзором фармацеута. У апотеци асистира у издавању безрецептних лекова и других лековитих препарата, саветује кориснике о начину њихове употребе. Брине о пријему, правилном складиштењу и чувању свих артикала апотеке и контролише рок трајања. Учествује у припреми лековитих препарата, мешавина чајева, крема и масти по стандардним рецептима. У лабораторији припрема и контролише лабораторијску опрему и супстанце и спроводи различите физичко - хемијске и биолошке анализе и мерења. Стара се о правилном складиштењу лабораторијских узорака и води лабораторијски дневник активности. У производњи припрема сировине за израду фармацеутских и козметичких препарата. Проверава исправност апарата, прибора и инструмената за израду лековитих препарата и врши контролу климатских и хигијенских услова у складу са стандардима. Надзире технолошке фазе у производњи, узима узорке за контролу квалита и води фармацеутску документацију. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору. Могућа је присутност испарења и контакт са супстанцама штетним по здравље па је потребна употреба заштитне опреме.

Хемијски лаборант

Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Узоркује, припрема, изводи лабораторијске поступке и одређује својства различитих материјала, сировина, полупроизвода и производа. Користи разне лабораторијске инструменте, апарате и уредаје. Током рада води евиденцију о току поступка, складиштењу и прописном обележавању лабораторијских узорака. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи. Ради се са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са хемикалијама штетним за здравље. Због тога је у складу с прописима заштите на раду обавезна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

Хемијско - технолошки техничар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Контролише технолошке процесе производње, припрема узорке за анализу и контролише квалитет међупроизвода и готових производа. Рукује лабораторијско-хемијском опремом, апаратима и уредајима. Ради у затвореном простору седећи или стојећи, а повремено подиже терет. У раду се сусреће са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са супстанцама штетним за здравље. Због тога је, у складу с прописима заштите на раду, потребна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

Израђивач хемијских производа

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Складишти и припрема сировине за добијање хемијских производа. Прати технолошки процес, рукује машинама, уређајима и опремом у хемијској производњи. Учествује у одржавању и ремонту опреме. Ради у затвореном простору, користи разне лабораторијске посуде, мерне судове, прецизне ваге. Рад му је у многоме олакшан компјутерским анализама. У раду се сусреће са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са супстанцама штетним за здравље. Због тога је, у складу с прописима заштите на раду, потребна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

Пивар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Учествује у свим фазама производње различитих врста пива. Контролише процес производње, сировине, полупроизводе, готове производе, помоћне сировине и амбалажу. Одабира сировине и припрема за производњу сладовине. Дозира хмељ и кува сладовину са хмељом. Дорађује и отаче пиво у амбалажу. Води рачуна о складиштењу и чувању пива. Узима узорке за лабораторијску контролу. Ради углавном у затвореном и вештачки осветљеном простору као што су пиваре.

Прехрамбени техничар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Контролише квалитет сировина и финалних производа у технолошким лабораторијама (испитивање микробиолошких, биохемијских, хемијских особина и др.). Надгледа технолошке процесе чишћења,прања, љуштења, конзервирања, ферментирања, дестилисања, пастеризовања хране. Организује пријем, чување и паковање прехрамбених сировина, као и рад производних линија у преради намирница (млека, воћа, поврћа, брашна, шећера...).Води бригу о паковању готових производа у одговарајућу амбалажу. Ради у затвореном простору, махом стојећи, ходајући или седећи за различитим техничким уређајима и мерним инструментима.

Санитарно-еколошки техничар

Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Узоркује и испитује загађење воде, ваздуха, земље, хране, стамбених и радних простора, зрачење, буку и друге факторе окружења који могу нарушити здравље. Предлажу и спроводе одговарајуће мере како би се очувало здравље људи. Прикупља податке о хигијенским условима, предлаже и спроводи мере за спречавање ширења заразних болести. СпроводИ и мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Води рачуна и о редовним здравственим прегледима радника. Гранична санитарна инспекција надзире промет робе и људи на границама, како би се спречило ширење заразних болести или увоз здравствено неисправне робе. Највећи део посла обавља на терену. У току рада може бити изложен загадјеним и отровним материјама због чега мора примењивати одговарајуће мере и користити заштитну опрему.

Техничар за биотехнологију

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Техничар за биотехнологију ради на издвајању и пречишћавању биљних и животињских сировина, које се преводе у храну (уље, шећер, скроб). Користећи активности микроорганизама биотехнолошким путем могу се производити многе материје које су од великог значаја за човека и то: храна (ферментисани млечни производи, пекарски квасац, органске киселине, пиво, вино, алкохол итд., ), лекови (антибиотици, витамини, ензими, хемикалије и енергенти). Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У складу са прописима заштите на раду потребна је употреба заштитне опреме.

Техничар за индустријско - фармацеутску технологију

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Учествује у индустријској производњи лековитих масти, таблета, капсула, прашкова, средстава за спречавање болести ( вакцина, витамина, дезинфекционих средстава), раствора за ињекције и инфузију, капи за ухо, очи и нос, антибиотика... Прати, контролише и складишти сировине, полупроизводе и готове производе. Ради у затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У раду користи заштитну опрему, рукавице, наочаре и маске, а прописано је и ношење стерилне обуће и одеће.

Техничар за козметичку технологију

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Припрема и врши избор основних и помоћних сировина које улазе у састав козметичких производа. Учествују у производњи козметичких производа (парфимеријски производи, декоративна козметика, креме, лосиони, боје, шампони, пасте). Води рачуна о правилном складиштењу сировина и готових козметичких производа. Ради у затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У складу са прописима заштите на раду потребна је употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски, а прописано је и ношење стерилне обуће и одеће.

Техничар за рециклажу

Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Техничар за рециклажу применом различитих техничко-технолошких операција ради на преради, доради и добијању корисних сировина из већ употребљаваног материјала. Задужен је за организовање правилног чувања, складиштења и транспорта индустријског, комуналног и опасног отпада као и за примену принципа заштите човекове околине у процесу рециклаже. Техничар за рециклажу ради како на терену тако и у затвореном простору. Уколико ради са отпадом опасним по здравље мора да користи заштитну опрему.

Техничар за заштиту животне средине

Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Мери и прати загађење животне средине. Контролише рад са штетним и отпадним материјама, води рачуна о технологији правилног одлагања, складиштења и рециклаже отпадних материја. Врши испитивања воде ваздуха и тла ради припреме за њихово пречишћавање. Испитивања могу бити физичка, хемијска, микробиолошка и токсиколошка (присуство отровних материја). Стара се о примени прописа, сређује и анализира податке о степену загађења животне средине и прослеђује их надлежним установама које по потреби предузимају одговарајуће мере. Ради на терену као и у затвореном простору, лабораторијама.

Виноградар - винар

Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Сади винову лозу, узгаја и одржава винограде. Прерађује грожђе у вино и друге производе од грожђа (суво грожђе, сок, алкохолна пића, винско сирће, уље из коштица, ...). Бере, сортира, етикетира и складишти зрело грожђе. Цеди грожђе и пече ракију. У винским подрумима учествује у преради зрелог грожђа у вино. Обавља једноставније анализе према упутству одговорног инжењера и поправља хемијска својства и квалитет вина. Филтрира вино док не постане зрело, претаче у бачве или боце, етикетира, печати и спрема у подруме или припрема за транспорт. Виноградари и винари раде на отвореном, али и у затвореним просторима, као што су расадници, складишта, вински подруми и винарије.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF