Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Индустријска производња

Бравар / машинбравар

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Израђује и поправља резни и стезни алат, ограде, браве, кључеве, механизме за врата и прозоре... Обрађује лимове, профиле и цеви, израђује метални намештај. Врши монтажне радове на грађевинским објектима. Упознаје се са техничком документацијом и на основу ње врши избор алата и материјала, обрађује металне предмете резањем, бушењем, варењем... При раду користи пнеуматски чекић, бушилицу, апарате за заваривање, ручни и мерни алат, прибор за одржавање. Ради у затвореном или на отвореном простору, често на висини. Обавља одржавање и оправку алатних машина, опреме, уређаја и инсталација.

Електротехничар процесног управљања

Индустријска производња Електротехника Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљању процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд. Ови системи се примењују у многим областима производње, контроле, надзора и одржавања. То су на пример електропривреда, погони у индустријској производњи, разни објекти за регулисање и контролу саобраћаја, медицинске установе, установе културе и забаве, хотели итд. Програмирају и микрорачунаре уграђене у различите дисплеје, билборде, камере, мобилне телефоне, алате и друге уређаје. Потребно је да добро познаје и примењује електротехнику и најсавременија техничка достигнућа из електронике, рачунарске технике, аутоматског управљања и регулације за рад у свим гранама привреде.

Електротехничар за електронику

Индустријска производња Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Израђује, монтира и одржава електронске компоненте и склопове на аудио и видео уређајима, телевизорима, радиотехничкој опреми, радарима, опреми за контролу производних процеса, медицинској опреми и сл. Контролише и испитује материјале, производе, уређаје. Уколико ради у индустрији, припрема техничку документацију и врши оперативно планирање и праћење производње. Најчешће ради у затвореном простору, радионицама, сервисима и производним халама, седећи, али по потреби положај тела мора да прилагођава положају уређаја.

Фармацеутски техничар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Посао фармацеутског техничара разликује се у зависности од подручја рада. Све послове обавља под надзором фармацеута. У апотеци асистира у издавању безрецептних лекова и других лековитих препарата, саветује кориснике о начину њихове употребе. Брине о пријему, правилном складиштењу и чувању свих артикала апотеке и контролише рок трајања. Учествује у припреми лековитих препарата, мешавина чајева, крема и масти по стандардним рецептима. У лабораторији припрема и контролише лабораторијску опрему и супстанце и спроводи различите физичко - хемијске и биолошке анализе и мерења. Стара се о правилном складиштењу лабораторијских узорака и води лабораторијски дневник активности. У производњи припрема сировине за израду фармацеутских и козметичких препарата. Проверава исправност апарата, прибора и инструмената за израду лековитих препарата и врши контролу климатских и хигијенских услова у складу са стандардима. Надзире технолошке фазе у производњи, узима узорке за контролу квалита и води фармацеутску документацију. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору. Могућа је присутност испарења и контакт са супстанцама штетним по здравље па је потребна употреба заштитне опреме.

Хемијско - технолошки техничар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Контролише технолошке процесе производње, припрема узорке за анализу и контролише квалитет међупроизвода и готових производа. Рукује лабораторијско-хемијском опремом, апаратима и уредајима. Ради у затвореном простору седећи или стојећи, а повремено подиже терет. У раду се сусреће са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са супстанцама штетним за здравље. Због тога је, у складу с прописима заштите на раду, потребна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

Израђивач хемијских производа

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Складишти и припрема сировине за добијање хемијских производа. Прати технолошки процес, рукује машинама, уређајима и опремом у хемијској производњи. Учествује у одржавању и ремонту опреме. Ради у затвореном простору, користи разне лабораторијске посуде, мерне судове, прецизне ваге. Рад му је у многоме олакшан компјутерским анализама. У раду се сусреће са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са супстанцама штетним за здравље. Због тога је, у складу с прописима заштите на раду, потребна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

Конфекцијски техничар

Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Ради у кројачким салонима или у конфекцијској индустрији. Припрема и умножава кројеве за шивење, надгледа или сам кроји, шије и пегла делове одеће и одевне детаље. Контролише квалитет шивења и кројења, по потреби враћа на поправљање. Може радити и на изради ортопедских помагала од текстила или коже (нпр. улошци за обућу, чарапе за вене и слично).

Конфекционар - кројач

Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Бави се израдом одеће. Ради на конструкцијској припреми кројења: израђује шаблоне, припрема и контролише основне материјале, зацртава кројеве (полагање, цртање и копирање шаблона или кројева), контролише нацрт према узорку, величини, боји, партији. Кроји ручно или уз употребу шаблона и справа за кројење - кружних ножева, ножева на траци, справа за изрезивање, притискање и слично. На крају комплетира и слаже искројене и означене делове одеће, шије их и дорађује. Ради у затвореној просторији, седећи или стојећи, у нагнутом положају, уз мању буку.

Ливац калупар

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Ливац може лити различите употребне предмете (на пр. чесме, котлиће, канделабре, клупе итд.) или делове који се могу употребити у индустрији, грађевинарству или пољопривреди. Познаје поступке ливења, особине материјала и поступке за израду модела, калупа и језгара. Ливци уметничких предмета лију накит и уметничке предмете и могу израдити производ почев од осмишљавања идејне скице и вајања модела, све то припреме калупа, одливања и завршне обраде уметничког дела.

Металобрусач

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Металобрусач обрађује разне предмете од метала специјалним брусилицама и контролише тачност и квалитет обраде. У току рада рукује специјалним – претходно подешеним брусилицама. За контролисање и мерење користе микрометре, универзалне угломере. Раде у затвореном простору. Често су изложени буци машина. Раде углавном у стојећем положају, а могу подизати и теже предмете. Обавезно у току рада носе заштитна одела и наочаре. Посао обављају самостално. Међутим, читав процес производње и обраде метала ланчано је повезан, па радник на брусилици тесно сарађује са осталим обрађивачима метала.

Обућар

Савремени занати Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Прави модну, свакодневну или спортску обућу. Скицира модел, одабира материјале и израђује шаблоне (цртеж, шнит) на основу којих кроји делове обуће. Искројене делове спаја шивењем или лепљењем. Направљену обућу дотерује – равна ивице, боји, украшава детаљима. Може да ради у фабрикама обуће, где рукује машинама којима израдјује само један део обуће, или да као самостални занатлија, прави обућу по мери и поправља изношену обућу.

Оператер машинске обраде

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина. Производи различите машинске елементе за мање сложене делове. Припрема машине, алате и материјале за рад. Обраду материјала обавља алатним машинама (струг, глодалица, бушилица и брусилица), али и нумерички управљаним машинама. Користи и специјалне компјутерске програме. Ради у затвореном простору, углавном стојећи.

Пивар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Учествује у свим фазама производње различитих врста пива. Контролише процес производње, сировине, полупроизводе, готове производе, помоћне сировине и амбалажу. Одабира сировине и припрема за производњу сладовине. Дозира хмељ и кува сладовину са хмељом. Дорађује и отаче пиво у амбалажу. Води рачуна о складиштењу и чувању пива. Узима узорке за лабораторијску контролу. Ради углавном у затвореном и вештачки осветљеном простору као што су пиваре.

Пластичар

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Овај уметнички занат повезује традиционална и модерна знања и искуства са достигнућима савремене технологије. Пластичари уметничких предмета треба да имају висок ниво опште културе, креативност и смисао да се уметнички искажу користећи пластичне масе за креирање различитих предмета за свакодневну употребу, у индустрији, техници и у изради уметничких дела.

Прехрамбени техничар

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Контролише квалитет сировина и финалних производа у технолошким лабораторијама (испитивање микробиолошких, биохемијских, хемијских особина и др.). Надгледа технолошке процесе чишћења,прања, љуштења, конзервирања, ферментирања, дестилисања, пастеризовања хране. Организује пријем, чување и паковање прехрамбених сировина, као и рад производних линија у преради намирница (млека, воћа, поврћа, брашна, шећера...).Води бригу о паковању готових производа у одговарајућу амбалажу. Ради у затвореном простору, махом стојећи, ходајући или седећи за различитим техничким уређајима и мерним инструментима.

Прерађивач млека

Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Прима свеже млеко и хемијски га контролише. Припрема линије и уређаје за прераду млека и млечних производа. Ради на производњи и паковању ферментисаних производа (јогурт, кисело млеко, ...), сирева, маслаца, прашкастих производа и сладоледа. Складишти и дистрибуира млеко и млечне производе. Ради у затвореном простору, стојећи или у покрету.

Произвођач прехрамбених производа

Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Припрема сировине и потребне додатке за производњу и прераду воћа, поврћа безалкохолних пића, кондиторских производа (слаткиша), уља, шећера... Рукује машинама и уређајима у производњи, преради и паковању прехрамбених производа. Ради у затвореном простору, претежно стојећи и у покрету, при високим или ниским температурама, повећаној влажности ваздуха, уз присуство органске прашине од шећера, брашна какао масе итд.

Ситоштампар

Савремени занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Сам назив објашњава да се ради о наношењу боје кроз фину мрежу која је затегнута на одговарајући дрвени или метални оквир налик на сито. Кроз отворе на мрежици боја се помоћу гуменог ваљка потискује на подлогу која се штампа. То може бити било каква подлога (папир, пластика, текстил, метал, дрво, стакло, керамика). Такође могу бити и различите форме и димензије (мајице, оловке, беџеви, упаљачи, боце, шоље, чаше, тегле, бурад...). За обављање овог посла потребна је прецизност, уредност, стрпљење и креативност јер се поред штампе води рачуна о дозирању боја које се наносе по прецизним правилима. У раду се користи компјутер. Ради се у затвореној просторији. Ситоштампар је у раду изложен хемијским испарењима те треба да води рачуна о мерама заштите на раду.

Столар

Савремени занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Израђује, склапа, монтира или поправља различите предмете од дрвета (прозори, врата, намештај...). Предмете на којима ради прво премерава и скицира, а потом приступа обради. Обрада обухвата сечење, брушење, бушење, глодање, дубљење дрва. У раду столар користи: лењир, оловку, маркер, либелу, ексере, струг, длета, турпије, тестере... Столари углавном раде у занатским радионицама или у фабричким халама. Уколико имају слоности ка уметности, могу се обучити за рестаурацију и одржавање антикног намештаја. Грађевински столари део радног времена проводе на грађевини.

Тапетар - декоратер

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Тапацира - "пресвлачи" намештај. Бира, мери и кроји тканину. На дрвене делове намештаја слаже опруге, сунђере, вуну, синтетичке материјале и облаже их различитим декоративним тканинама, скајем и кожом. Облаже и седишта аутомобила, аутобуса, седишта у возовима, бродовима, авионима. Ради у затвореним просторима, индустријским погонима, или приватним радионицама, стојећи, претежно погнут, изложен прашини и буци.

Техничар графичке дораде

Савремени занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Приликом израде графичког производа, у последњој фази која је веома важна и сложена, обавезно се обавља дорада. Графички се дорађују књиге, заштитне корице, албуми, фасцикле, кутије, брошуре, проспекти, каталози, свеске, блокови, етикете, картице, омотнице, фасцикле, коверте, украсне кесе... Техничар подешава машине, изрезује регистре, нумерише стране и украшава корице (отисак и златотисак) Посао обавља у затвореној просторији, уз присуство разних мириса (лепак, боја). Ради на различитим машинама, зависно од врсте производа, али доста послова обавља ручно. Материјали који се прерађују су: разне врсте папира, картон, лепенке равне и валовите, фолије, кожа и платно који служе за формирање, састављање и улепшавање производа.

Техничар мехатронике

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике су оспособљени да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд.

Техничар за биотехнологију

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Техничар за биотехнологију ради на издвајању и пречишћавању биљних и животињских сировина, које се преводе у храну (уље, шећер, скроб). Користећи активности микроорганизама биотехнолошким путем могу се производити многе материје које су од великог значаја за човека и то: храна (ферментисани млечни производи, пекарски квасац, органске киселине, пиво, вино, алкохол итд., ), лекови (антибиотици, витамини, ензими, хемикалије и енергенти). Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У складу са прописима заштите на раду потребна је употреба заштитне опреме.

Техничар за графичку припрему

Индустријска производња Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Припрема материјал за штампу на основу захтева клијента (унос текста, избор слова, изглед страна, боја, квалитета папира, повез, постављање фотографија, табела, илустрација...). Обликује изглед производа за одговарајуће штампарске форме и за различите технике штампе (ситоштампа, висока-фолио штампа, флексо штампа, офсет штампа дигитална штампа). Поред пријема поруџбине, прорачунава трошкове штампања, прати процес и сарађује са свима који су укључени у израду производа. Потребно је коришћење савремених компјутерских програма и вештина слепог куцања.

Техничар за индустријско - фармацеутску технологију

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Учествује у индустријској производњи лековитих масти, таблета, капсула, прашкова, средстава за спречавање болести ( вакцина, витамина, дезинфекционих средстава), раствора за ињекције и инфузију, капи за ухо, очи и нос, антибиотика... Прати, контролише и складишти сировине, полупроизводе и готове производе. Ради у затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У раду користи заштитну опрему, рукавице, наочаре и маске, а прописано је и ношење стерилне обуће и одеће.

Техничар за козметичку технологију

Индустријска производња Хемија, фармација, технологија Спретност руку и прстију Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Припрема и врши избор основних и помоћних сировина које улазе у састав козметичких производа. Учествују у производњи козметичких производа (парфимеријски производи, декоративна козметика, креме, лосиони, боје, шампони, пасте). Води рачуна о правилном складиштењу сировина и готових козметичких производа. Ради у затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У складу са прописима заштите на раду потребна је употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски, а прописано је и ношење стерилне обуће и одеће.

Техничар за роботику

Индустријска производња Машинство Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Оспособљен је за рад на рачунарима, ЦНЦ машинама и индустријским роботима. То је мултидисциплинарна научна област која обједињује познавање електронских система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције. Њихова примена у реалном окружењу омогућава аутоматизацију производње ради повећања квалитета производа, краћег времена и мањих трошкова производње. Роботи замењују људе на опасним радним местима. Роботи се најчешће користе за заваривање, за монтажу, за обраду резањем (најчешће бушење), као мерне машине, за фарбање.

Текстилни техничар

Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Учествује у стварању различитих врста материјала у фабрикама текстила, применом производних процеса предења, ткања и плетења. Контролише рад машина и производа. Бави се и оплемењивањем текстила. Стара се о ефикасном организовању производње, контроли технолошког процеса и квалитету рада и производа. Познаје послове на предењу влакана од памука, вуне и синтетике, премотавању пређе на калемове, припреми основе и потке… Познаје производњу на разбојима и машинама за плетење. Посао обавља у затвореним просторијама, стојећи и у покрету. Изложен је буци, текстилној прашини, повишеној температури, влази и мирису хемикалија.

Заваривач

Савремени занати Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Суштину рада чини поступак којим се ивице метала загревају до тачке топљења, да би се у таквом стању извршило спајање. Постоје две основне специјалности за завариваче: гасни и електро заваривач. На основу техничко-технолошке документације припрема, обавља и контролише заваривање. Користи посебне апарате за електро или гасно заваривање. Ово занимање је веома тражено. Вариоци (заваривачи) који се усавршавају и поседују посебне доказе (атесте) о својој стручности, имају могућност брзог запошљавања. Знања и вештине се стичу на посебно организованим обукама. Рад се обавља на отвореном али и у фабричким халама, радионицама, често на висини. Поред прецизности потребна је и добра психофизичка издржљивост. Обавезно је коришћење заштитне опреме.

Ливац уметничких предмета

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Ливац познаје поступке ливења, особине материјала и поступке за израду модела, калупа и језгара. Ливци уметничких предмета лију накит и уметничке предмете и могу израдити производ почев од осмишљавања идејне скице и вајања модела, све то припреме калупа, одливања и завршне обраде уметничког дела.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF