Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Култура и уметност

Дизајнер одеће

Култура и уметност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Осмишљава изглед одевних предмета имајући у виду њихову намену (на пр. свакодневна, свечана, радна, спортска, заштитна одећа итд.), врсту и својства тканине итд. На основу идејног решења моделује и даје упутства или самостално израђује одевне предмете или модне детаље. Одећа се може израђивати као уникатна, серијска, у колекцијама, итд. Може радити у самосталном кројачком салону, али и као члан тима у производном процесу већег обима.

Дизајнер производа од коже

Култура и уметност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Осмишљава изглед различитих предмета од коже (одећа, обућа, кожна галантерија и различити предмети за широку употебу). На основу идејног решења моделује и даје упутства или самостално израђује предмете од коже. Потребно је познавање технологије како би предмети од коже били лепи и функционални. Предмети од коже могу се израђивати као уникати или у серији. Дизајнер производа од коже може радити самостално и као члан тима у производном процесу већег обима. Један од стручних предмета овог огледног образовног профила је и италијански језик.

Дизајнер текстилних материјала / техничар дизајна текстила

Култура и уметност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Осмишљава изглед текстилних материјала: њихову боју, нијансу, дезен, текстуру, преплетај и слично. Идејна решења која израђује примерена су текстилу различитих намена (одевни текстил, декоративни текстил за опремање ентеријера, уметнички предмети од текстила...). Познаје особине различитих врста тканина и плетенина, технологију израде и оплемењивања текстилних материјала у индустријској производњи. Може и самостално да израђује текстилне материјале за одевне и декоративне предмете. Познаје особине различитих врста тканина и технике као што су ткање, сликање на текстилу, штампа текстила и друго, те може да израђује и уникатне текстилне предмете.

Дизајнер звука

Јавно информисање и медији Култура и уметност Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Уз знања и алате из разних мултимедијалних области (филм, ТВ, радио, позориште, рачунари, интернет,...) дизајнери звука могу самостално да снимају, уобличавају, "миксују" и аранжирају музичке прилоге за потребе различитих медија, а могу и да компонују мање музичке облике. Дизајнери звука могу да обављају послове музичког продуцента, музичког сарадника, тонског сниматеља, тонског сниматеља музике, микромана, композитора кратких форми за радио, телевизију и друге медије. Радно време је прилагођено потребама посла.

Фотограф

Јавно информисање и медији Култура и уметност Сналажење са људима Схватање односа у равни и простору Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Фотографише и обрађује црно - беле и фотоматеријале у боји. Користи традиционалну и савремену технологију. Обавља цео процес од фотографисања, до израде фотографије. Познаје различите типове апарата и њихове могућности укључујући и објективе и осталу потребну опрему. Код дигиталне фотографије фотограф на рачунару може да мења боју, димензије, контраст и сл. Фотографије може да користи при изради различитих производа, књига, постера, огласних паноа, рекламног материјала (мајице, беџеви и сл). Зависно од намене, фотограф осмишљава услове фотографисања. По потреби ради у тиму (светло, реквизити, стајлинг...). Може се специјализовати за портрете, документарну фотографију, модну фотографију итд. Радни услови зависе од места на коме је запослен. Кад фотографише, може бити и у затвореном студију и на отвореном простору. Развијање филма и израда традиционалне фотографије обавља се у затвореним мрачним коморама.

Играч

Култура и уметност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Играчи се школују у средњим балетским школама, на одсецима за класичан балет (играч класичног балета), савремену игру (играч савремене игре) и народну игру (играч народне игре). Са дипломом о завршеној средњој балетској школи може се радити као балетски играч у позоришту или професионалној играчкој трупи. Напомена: Средња балетска школа може се уписати после завршене основне балетске школе и положеног пријемног испита. У изузетним случајевима, кандидати који нису завршили основну балетску школу могу уписати средњу балетску школу уколико пре полагања пријемног испита положе диференцијалне испите (испите којима доказују предзнања која одговарају нивоу завршене основне балетске школе).

Конзерватор културних добара

Култура и уметност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Отклања оштећења на уметничким делима (рестаурација), посебним техникама их штити од даљег пропадања (конзервација). Може радити у оквиру стручних тимова при галеријама и музејима. Посао конзерватора укључује висок степен знања, стрпљења и одговорности како би се донела одлука који су поступци најбољи за конкретно дело. Уз различите технологије заштите упознаје и велики број уметничких техника (штафелајно сликарство, зидно сликарство, иконописање, вајање,...) те може и самостално да ствара уметничка дела.

Музички извођач

Култура и уметност Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Основна делатност музичког извођача је извођење вокалног или инструменталног дела. Зависно од интересовања и склоности испољених у основној музичкој школи може се бирати међу следећим одсецима и инструментима: клавирски, гудачки (виолина, виола, виолончело, контрабас), дувачки (флаута, кларинет, обоа, труба, тромбон, хорна, фагот), одсеци за хармонику, харфу, гитару, удараљке, џез музику, рану музику, певање (соло, црквено,...). Музички извођач може да ради на великој музичкој сцени (уз додатно образовање на Музичкој академији то може бити опера, филхармонија,...), најчешће у различитим оркестрима, културно-уметничким друштвима и сл. или у угоститељским објектима (хотели, ресторани, клубови...). Ако су инструменталисти могу се бавити и поправком инструмената. Наступају као солисти или у групи, могу бити стално запослени или слободни уметници. Понекад могу радити и као предавачи. Напомена: Звање музичког извођача може се стећи у средњим музичким школама. Да би се уписала средња музичка школа за музичког извођача, неопходно је завршити нижу музичку школу. У изузетним случајевима, кандидати који нису завршили основну музичку школу могу уписати средњу музичку школу уколико пре полагања пријемног испита положе диференцијалне испите (испите којима доказују предзнања која одговарају нивоу завршене основне музичке школе).

Музички сарадник

Јавно информисање и медији Култура и уметност Сналажење са људима Спретност руку и прстију Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Звање музичког сарадника (музички сарадник - теоретичар или музички сарадник - етномузиколог) стиче се избором теоретског смера у средњим музичким школама. Музички сарадник може радити у припреми музичке подлоге за рекламе, филмове, радио и ТВ емисије. Сарађује са музичким уредником; саветује уреднике или режисере при избору музике која највише одговара њиховом делу или замисли. Може радити и у предшколским установама као стручни сарадник - током школовања стиче знања о дириговању и дечјем оркестру.

Конзерватор културних добара - Препаратор зидног и штафелајног сликарства

Уметнички занати Култура и уметност Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Препаратор мора познавати теорију и праксу везану за различите технике које успоравају и спречавају пропадање материјала. Ово подразумева познавање материјала, конзервирања, технолошког истраживања, рестаурације и одржавања. Посао препаратора је врло одговоран, јер сваки погрешан поступак може да оштети предмет од велике вредности. Препаратори се могу специјализовати за књиге, експонате од керамике, стакла, текстила, коже и других материјала.

Техничар дизајна амбалаже

Култура и уметност Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Дизајнира различите врсте амбалаже за производе попут козметичких препарата, намирница, играчака, кућних апарата и разних предмета широке потрошње. Дизајн амбалаже укључује графички дизајн и дизајн паковања у складу са жељеним визуелним идентитетом производа и особинама материјала који се користе за амбалажу. Техничар дизајна амбалаже ради тимски и индивидуално, претежно за рачунаром, користећи одговарајуће компјутерске програме.

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Култура и уметност Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Учествује у осмишљавању унутрашњег изгледа простора: стамбених објеката, предузећа или јавних установа, па тако и намештаја, опреме и декорације за ентеријер различите намене. Учествује у дизајнирању различитих производа (на пр. предмета свакодневне употребе, превозних средстава, техничких уређаја...) водећи рачуна о њиховој функцији. Ради индивидуално и у тиму, претежно за рачунаром, користећи одговарајуће компјутерске програме. На овом смеру ученици упознају цео процес дизајнирања почев од идејног решења, преко техничке документације, до реализације. Модел финалне верзије индустријског производа израђује се у различитим материјалима - у пластици, дрвету, стаклу, гуми, металу.

Техничар дизајна графике

Јавно информисање и медији Култура и уметност Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Ликовно уређује књиге, часописе, брошуре, плакате, рекламне материјале и сл. према потребама и захтевима клијената. Осмишљава визуелни идентитет фирме: дизајнира заштини знак (логотип), коверте, меморандум и сл. Предмети или знакови које дизајнира су привлачни, уочљиви и препознатљиви. Осим одговарајућих компјутерских програма (графички програми, припрема за штампу), током школовања учи цртање и сликање - овај образовни профил је у понуди средњих школа за дизајн и уметничких школа. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима и сл. или самостално.

Техничар за обликовање графичких производа

Култура и уметност Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
На основу захтева клијента дизајнира графичке производе попут визит карти, календара, постера, брошура, разних других штампаних рекламних материјала, али и новина, часописа, књига итд. Примењује знања из области ликовних и примењених уметности и одговарајућих компјутерских програма. Техничар за обликовање графичких производа (дизајнер графичких производа) прати целокупан процес израде графичког производа у штампарији. Идејна решења креира у складу са техничко-технолошким могућностима штампарије. Ради индивидуално и тимски, претежно за рачунаром. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима итд. или самостално.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF