Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Машинство

Аутомеханичар

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Обавља текуће одржавање и поправку моторних возила. Проверава исправност возила и утврђује узрок квара. Оправку најчешће обавља заменом неисправних делова мотора, кочионог, управљачког и осталих механичких система моторних возила. Поред тога одржава електричне уређаје на мотору. Проверава функционисање поправљеног (замењеног) дела и возила у целини. Може да ради у ауто - сервисима и радионицама предузећа које имају возни парк. Тада поправља различите врсте возила, а у фабрикама за производњу аутомобила ради специјализован посао за одређени део и тип аутомобила. Може да ради и у продавници аутоделова. Ради, по правилу, у затвореном простору. Положај тела прилагођава положају квара на возилу те често ради у лежећем положају. Током школовања постоји могућност да се обучи за вожњу за "Б" или "Ц" категорију.

Авиотехничар

Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Ради у служби техничке припреме на одржавању авиона и других ваздухоплова, води рачуна о елементима, структури и погону авиона. Прегледа пре плетања исправност ваздухоплова у целини и појединих његових делова. Проверава уређаје и инсталације у пилотској и путничкој кабини, контролише спољне површине трупа, репа, против-пожарних инсталација, рад мотора... У случају уочене неисправности поправља на лицу места или по потреби демонтира неисправан уређај, упућује га у радионицу на поправку, а затим уграђује нови и проверава његову исправност. Ради у затвореном (хангари) или на отвореном простору, повремено на висини. Приликом избора овог занимања треба водити рачуна о томе да се рад одвија у затвореном простору, уз присуство буке.

Бравар / машинбравар

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Израђује и поправља резни и стезни алат, ограде, браве, кључеве, механизме за врата и прозоре... Обрађује лимове, профиле и цеви, израђује метални намештај. Врши монтажне радове на грађевинским објектима. Упознаје се са техничком документацијом и на основу ње врши избор алата и материјала, обрађује металне предмете резањем, бушењем, варењем... При раду користи пнеуматски чекић, бушилицу, апарате за заваривање, ручни и мерни алат, прибор за одржавање. Ради у затвореном или на отвореном простору, често на висини. Обавља одржавање и оправку алатних машина, опреме, уређаја и инсталација.

Машински техничар за компјутерско конструисање

Машинство Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Некадашњи начин рада у класичном машинству где су се користиле табле, папир, лењири, рапидографи, шестари итд, сувише је спор и напоран у односу на посебне софтвере који се сада користе. Поред образовања из класичног машинства (техничко цртање, механика, машински елементи, машински материјали и остало) стичу се потребна знања којима се на савремен, прецизан и брз начин припрема техничка документација. Компјутерском конструкцијом се дефинише облик, димензије и квалитет обраде машинских делова. Помоћу посебних програма израђују се технички цртежи и конструишу машински елементи. Моделирају се и спају у сложеније системе. Сви делови се могу сагледати у две и у три димензије. Ради се у савременим конструкционим бироима, где се примењује савремена рачунарска техника.

Механичар грејне и расхладне технике

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Инсталира, контролише, одржава и поправља грејне, расхладне и уређаје за климатизацију. При инсталирању система за грејање користи нацрт по коме поставља радијаторе, цеви, пумпу, котао... При монтирању расхладних и уређаја за климатизацију следи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивања са изворима електричне енергије. Након инсталирања проверава рад целог система. Обавља текуће одржавање и контролу система и уређаја, а по потреби врши замену делова, отклања кварове. Ради у затвореном или отвореном простору, често на висини, у принудном, неповољном положају тела.

Механичар медицинске и лабораторијске опреме

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Оспособљен је за правилну употребу, припрему, одржавање и оправку медицинске опреме. Сврстава се у послове прецизне механике. Своја знања користи за утврђивање кварова, растављање, оправку и састављање појединих медицинских уређаја. Такође обавља мерење и подешавање мерних елемената на медицинској опреми. Потребно је да буде прецизан, ефикасан и да прати новине у својој струци јер се медицинска опрема стално усавршава. Може да ради у у медицинским установама, предузећима за производњу медицинских уређаја, резервних делова и помагала, у сервисима у саставу продавница медицинске опреме. Такође може бити оспособљен за обављање самосталне делатности.

Механичар привредне механизације

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Одржава и поправља машине у пољопривреди, рударству, грађевинарству: тракторе, комбајне, сејачице, багере, булдожере, ровокопаче, дробилице, елеваторе, мешалице... Може да обавља и текуће одржавање погонских машина и уређаја. Прегледа и контролише исправност склопова и уређаја: подешава према условима рада, као и након рада, чисти и подмазује. Приликом сервисирања или интервенције на терену обавља преглед и установљава узрок квара, раставља склопове и уређаје, поправља или замењује неисправни део, пушта у пробни рад. Обично ради у радионици, а по потреби и на терену.

Металобрусач

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Металобрусач обрађује разне предмете од метала специјалним брусилицама и контролише тачност и квалитет обраде. У току рада рукује специјалним – претходно подешеним брусилицама. За контролисање и мерење користе микрометре, универзалне угломере. Раде у затвореном простору. Често су изложени буци машина. Раде углавном у стојећем положају, а могу подизати и теже предмете. Обавезно у току рада носе заштитна одела и наочаре. Посао обављају самостално. Међутим, читав процес производње и обраде метала ланчано је повезан, па радник на брусилици тесно сарађује са осталим обрађивачима метала.

Оператер машинске обраде

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина. Производи различите машинске елементе за мање сложене делове. Припрема машине, алате и материјале за рад. Обраду материјала обавља алатним машинама (струг, глодалица, бушилица и брусилица), али и нумерички управљаним машинама. Користи и специјалне компјутерске програме. Ради у затвореном простору, углавном стојећи.

Прецизни механичар

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Поправља и одржава разне сложене уређаје и учествује у изради фотоапарата, штампача, фотокопир апарата, видео-камера, медицинских уређаја, уређаја у ваздухопловима, машина за шивење, вага и осталих мерних инструмената, фискалних каса, оружја, уређаја у домаћинству – веш машина, бојлера, грејних тела, фрижидера, миксера итд. Може се специјализовати за посебну област - рачунску, медицинску, оптичку, оружарску, мерну... Посебно значајна знања која стиче из области су механике и електронике. Неопходно је да се стално усавршава. Посао се обавља у затвореном простору. У раду користи посебне фине алате и инструменте, тако да је поред стрпљења неопходна спретност прстију и руку и нормалан вид.

Руковалац / механичар пољопривредне технике

Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Управља пољопривредним машинама и прикључцима: тракторима, комбајнима, машинама за брање кукуруза, косачицама, сејачицама, тањирачама; машинама за вађење шећерне репе и сл. Одржава, контролише и врши једноставније поправке кварова. Најчешће ради на ољопривредним добрима, изложен различитим временским условима, а приликом чишћења и одржавања машина дејству штетних хемикалија, бензина, уља.

Техничар мехатронике

Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике су оспособљени да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд.

Техничар за компјутерско управљање

Машинство Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – ЦНЦ машина (CNC - Computer Numerically Controlled) којима се врши обрада метала или других материјала. Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега прави програм потребан за обраду на ЦНЦ машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које се стичу израдом великог броја програма за обраду на ЦНЦ машинама, али и израдом великог броја цртежа и модела на компјутеру.

Техничар за роботику

Индустријска производња Машинство Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Оспособљен је за рад на рачунарима, ЦНЦ машинама и индустријским роботима. То је мултидисциплинарна научна област која обједињује познавање електронских система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције. Њихова примена у реалном окружењу омогућава аутоматизацију производње ради повећања квалитета производа, краћег времена и мањих трошкова производње. Роботи замењују људе на опасним радним местима. Роботи се најчешће користе за заваривање, за монтажу, за обраду резањем (најчешће бушење), као мерне машине, за фарбање.

Заваривач

Савремени занати Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Суштину рада чини поступак којим се ивице метала загревају до тачке топљења, да би се у таквом стању извршило спајање. Постоје две основне специјалности за завариваче: гасни и електро заваривач. На основу техничко-технолошке документације припрема, обавља и контролише заваривање. Користи посебне апарате за електро или гасно заваривање. Ово занимање је веома тражено. Вариоци (заваривачи) који се усавршавају и поседују посебне доказе (атесте) о својој стручности, имају могућност брзог запошљавања. Знања и вештине се стичу на посебно организованим обукама. Рад се обавља на отвореном али и у фабричким халама, радионицама, често на висини. Поред прецизности потребна је и добра психофизичка издржљивост. Обавезно је коришћење заштитне опреме.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF