Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Саобраћај и телекомуникације

Бродовођа

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Управља пловидбом и маневрише, одређује курс и брзину пловидбе брода, водећи бригу о временским условима (смањеној видљивости, узбурканости реке/мора, јачини ветра) и врши сигнализацију осталим бродовима о свом присуству. У случају хаварије и потонућа брода, одговоран је за спашавање путника, бродске посаде или терета. Води бродски дневник о кретању брода и превозу терета. Ради на отвореном и у затвореном простору. Његово радно време је специфично: ради више месеци, одвојено од места становања и своје породице.

Кондуктер у железничком саобраћају

Саобраћај и телекомуникације Сналажење са речима

Број година школовања: 3
Kondukter proverava i/ili napla�uje karte putnicima u vozu prilikom putovanja. Stara se o sme�taju Кондуктер проверава и/или наплаћује карте путницима у возу приликом путовања. Стара се о смештају путника, даје информације о реду вожње, успутним станицама, води рачуна о безбедности путника и пртљага и настоји да путницима омогући што пријатније путовање. Води прописану документацију, брине о инвентару вагона. За овај посао је карактеристичан рад у сменама.

Машински техничар моторних возила

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Утврђује исправност или неисправност мотора и моторних возила. Оспособљен је за вођење техничког прегледа, сервисирање возила, праћење потребе за резервним деловима, као и за праћење производње, одржавања и ремонта моторних возила. Поседује теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилном коришћењу и одржавању, као и о основним елементима амортизације. У току школовања ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије. После завршене школе може да се запосли у разним установама као на пример у осигурању, у сервисима за технички преглед, у МУП-у, војсци.

Мехатроничар за транспортне системе аеродрома

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Ради на сложеним транспортним системима који се односе на токове путника, робе и пртљага у ваздушном саобраћају. Одржава системе и омогућава да се ваздушни саобраћај несметано одвија. Тестира мехатронски систем, одржава инсталације тог система и монтира његове компоненте. Поседује следећа стручна знања: припрема електромашинских материјала, хидраулика и пнеуматика, електрични погони и опрема, дигитална електроника, мерни претварачи, микроконтролери, системи управљања, моделовање са анализом елемената и конструисањем, тестирање и дијагностика рада система, одржавања и монтажа.

Наутички техничар

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Управља бродом (постројењем и посадом), саставља конвоје, води бригу о терету и/или путницима, организује одржавање и снабдевање брода и води бродску документацију. Управља бродом за време поласка, маневрисања, пловидбе и пристајања; управља укрцавањем и искрцавањем путника или терета; организује одржавање и снабдевање брода, као и задужења чланова посаде; води бродску документацију, прати хидролошку ситуацију и стање на пловном путу и слично. Током рада наутички техничар рукује управљачким, навигацијским и помоћним постројењем (притезно или сидрено витло), интерним и екстерним комуникацијским средствима (интерфон, радиостаница) и радаром. Рад се обавља у затвореном (командни мост) и на отвореном простору, а организује се у дневним и ноћним сменама. Његово радно време је специфично: ради више месеци, одвојено од места становања и своје породице.

Техничар друмског саобраћаја

Саобраћај и телекомуникације Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Организује услуге превоза путника или терета у градском, приградском, међуградском и међународном саобраћају. Израђује ред вожње, израчунава цене путничког и теретног превоза, води евиденцију и документацију за отпремничко-шпедитерске послове. Води бригу о исправности и економичности возног парка, врши техничке прегледе, регистрацију и осигурање возила. Води рачуна о безбедности возила, путника и терета, прикупља и анализира податке о саобраћајним прекршајима, незгодама и застојима. Послове може да обавља у затвореном простору: у канцеларијама, у радионицама за техничке прегледе, у складиштима, а повремено и на отвореном простору. Може да ради у саобраћајним предузећима, комуналним установама, предузећима за технички преглед возила, у полицији итд.

Техничар птт саобраћаја

Саобраћај и телекомуникације Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Обавља све поштанске услуге: преузима од поштанског центра све врсте пошиљака и новчаних докумената за доставу и врши расподелу по доставним областима. Израђује поштанско-царинску документацију која прати пошиљке. Обавља услуге новчаног пословања. Рукује новцем и другим благајничким средствима у складу са важећим прописима. Задужује и раздужује поштаре исплатним документима и новцем. У питању је одговоран посао који тражи посвећеност и добру концентрацију.

Техничар ваздушног саобраћаја

Саобраћај и телекомуникације Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Пружа потребне информације и услуге путницима, контролише прихват и отпрему ваздухоплова на платформи/аеродрому, распоређује ваздухоплове на платформи/аеродрому. Асистира у припреми лета и контроли исправности аеродромских површина, објеката и инсталација. Обучен је да поред пружања помоћи у припреми лета за на земљи, опслужује клијенте у авиокомпанији - земаљске стјуардесе/стјуарти. Ради у складу са европским стандардима ЕАСА (Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја) и са Законом о ваздушном саобраћају наше земље.

Возач моторних возила

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Управља разним моторним возилима, камионима, аутобусима, специјалним возилима. Превози робу и путнике, отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза. Познаје правила у вези безбедности и регулисања саобраћаја, транспортна права, саобраћајну психологију, основе путева, улица и паркиралишта. Путем практичног тренинга и обучавања и трогодишњег школовања стиче дозволе Б и Ц категорија за моторна возила и возила за превоз терета. Рад обавља претежно седећи у возилу, изложен је вибрацијама, буци, испарењима горива а на путу је изложен свим временским условима. Може да ради у малим или великим фирмама за превоз путника и робе, у медицинским установама, комуналним службама, у такси удружењима итд. Уколико жели може да се доквалификује за возача специјалних возила или да стекне специјализацију за инструктора вожње.

Возовођа

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Управља локомотивом, превозећи возом путнике и терет. Унутар железничке станице посебном локомотивом помера и размешта вагоне по колосецима ради састављања или растављања композиција. Кад станично особље састави воз, заједно с прегледачем вагона, проверава исправност кочница. Прати сигнализацију станичног и другог возног особља, ранжирне и излазне сигнале. Прати сигнализацију уз пругу и управља се према њима. Може возити сам или може имати помоћника. Уколико дође до квара локомотиве на отвореној прузи, настоји да га отклони и о томе обавештава диспечера. Након доласка у станицу, станично особље одваја локомотиву од композиције, возовођа је одвози, искључује и обавештава о евентуалној потреби за поправком.

Техничар вуче

Саобраћај и телекомуникације Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Управља локомотивом, превозећи возом путнике и терет. Унутар железничке станице посебном локомотивом помера и размешта вагоне по колосецима ради састављања или растављања композиција. Кад станично особље састави воз, заједно с прегледачем вагона, проверава исправност кочница. Прати сигнализацију станичног и другог возног особља, ранжирне и излазне сигнале. Прати сигнализацију уз пругу и управља се према њима. Може возити сам или може имати помоћника. Уколико дође до квара локомотиве на отвореној прузи, настоји да га отклони и о томе обавештава диспечера. Након доласка у станицу, станично особље одваја локомотиву од композиције, возовођа је одвози, искључује и обавештава о евентуалној потреби за поправком.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF