Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Савремени занати

Аутоелектричар

Савремени занати Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Уграђује, одржава и поправља електричне уређаје и опрему, електричне инсталације, светлосне и сигналне уређаје (свећице, генератор, динамо, разводник паљења, акумулатор и др.) на моторним возилима и радним машинама. Испитује и замењује електронске компоненте за кочнице, управљачки механизам, климатске уређаје и електронске склопове којима се регулише убризгавање горива. Ради у радионици или напољу, претежно стојећи и у повијеном положају.

Аутомеханичар

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Обавља текуће одржавање и поправку моторних возила. Проверава исправност возила и утврђује узрок квара. Оправку најчешће обавља заменом неисправних делова мотора, кочионог, управљачког и осталих механичких система моторних возила. Поред тога одржава електричне уређаје на мотору. Проверава функционисање поправљеног (замењеног) дела и возила у целини. Може да ради у ауто - сервисима и радионицама предузећа које имају возни парк. Тада поправља различите врсте возила, а у фабрикама за производњу аутомобила ради специјализован посао за одређени део и тип аутомобила. Може да ради и у продавници аутоделова. Ради, по правилу, у затвореном простору. Положај тела прилагођава положају квара на возилу те често ради у лежећем положају. Током школовања постоји могућност да се обучи за вожњу за "Б" или "Ц" категорију.

Декоратер зидних површина

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Обрађује зидове тако што припрема површине, премазује их одговарајућим средствима - кречи, боји, фарба унутрашње и спољашње површине зграда. Осликава и украшава тремове, ходнике, степеништа. Лепи тапете; изводи гипсарске радове. Ради у отвореном, полузатвореном и затвореном простору, по потреби на висини - на скелама и мердевинама.

Електроинсталатер

Савремени занати Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Поставља, отклања кварове и одржава електричне водове, инсталације и прикључке за потрошаче електричне енергије: расвету, електричне уређаје и опрему и др, при чему се служи шемама. Уграђује или замењује струјомере, осигураче, аутомате, склопке, уређаје за обезбеђење и мерење. Контролише потрошњу електричне енергије и исправност инсталација и водова. Повремено се пење на електричне стубове и трафое. Повезује или одваја инсталације и водове од мрежног напона. Ради у затвореним, полуотвореним и отвореним просторима, претежно у стојећем положају, а по потреби и на висини.

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

Савремени занати Електротехника Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Одржава и поправља електроенергетске машине и уређаје. Ради са кућним апаратима и уређајима (електрични штедњак, фрижидер, замрзивач,...) као и са индустријским термичким и расхладним уређајима. Прегледа и замењује електроенергетске и електронске делове, компресоре, кондензаторе, електромоторе и склопове у вези са расхладном и термодинамиком. Ради у затвореним просторима, најчешће радионицама. Положај тела мора да прилагођава положају машина и апарата.

Електромонтер мрежа и постројења

Савремени занати Електротехника Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Бави се постављањем и одржавањем инсталација и електричне мреже ниског и високог напона. Мреже могу бити надземне и подземне. Служе за расвету насеља и путева, за грејање, климатизацију... Поставља разводне ормане и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе. Такође обавља демонтажу. Потребно је да буде спретан, опрезан и веома одговоран. Углавном ради у тиму и под разним временским условима. Радно се време по често прилагођава захтевима посла. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у електропривреди Србије. Такође може да оснује сопствени сервис или фирму или да развија посао у трговини електроопреме.

Каменорезац - клесар

Савремени занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Каменоресци режу и обликују камен, израђују и украшавају надгробне споменике и различите елементе који се користе у градњи. Израђују камене плоче, камене блокове различитих облика и величина, орнаменте за фасаде зграда, праве степенице, лукове, подупираче, рукохвате... Баве се израдом фигура и кипова, гравирањем ликова на каменим блоковима за израду споменика и за декорацију зграда. Најчешћи поступци које користе су ломљење, резање, клесање, брушење, полирање. Рад некад почиње већ у каменолому, где они учествују у вађењу и основној обради камена, а наставак рада се одвија у радионицама и погонима. Ради се претежно стојећи, у погнутом положају, повремено клечећи, чучећи, седећи. Посао се обавља и на отвореном и у затвореном простору, прашини, буци, лошим временским условима. При раду морају да подижу и преносе теже предмете.

Керамичар, терацер, пећар

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Полаже керамичке плочице и мозаике на подове и зидове купатила, кухиња, степеништа, базена, фонтана и осталих просторе који захтевају облагање керамиком. Бетонира и припрема подлоге, примењује различите технологије са ефектом камена, опеке, шљунка итд. Зида каљеве пећи, камине, котловне пећи, облаже гвоздене пећи, презиђује и чисти. Ради у затвореном и на отвореном, изложен промаји, прашини, мокрим материјалима. Посао обавља клечећи, чучећи или стојећи.

Кувар

Савремени занати Трговина, угоститељство и туризам Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку. Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

Кулинарски техничар

Савремени занати Трговина, угоститељство и туризам Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку. Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

Лимар / Аутолимар

Савремени занати Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Лимар реже и кроји лим, обрађује га савијањем и монтира лимене конструкције. Израђује олуке, кровне облоге, разне калупе за припремање хране итд. Конструкције најчешће прави по унапред припремљеним нацртима. У раду користе различите алате, од шаблона за оцртавање, маказа за лим (ручних и машинских), преко брусилица, бушилица, чекића, до разних ваљака за равнање и савијање лима. Осим овога, приликом монтаже делова, лимари користе нитне и апарате за лемљење и варење. Потребно је да води рачуна о заштити на раду.

Ливац калупар

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Ливац може лити различите употребне предмете (на пр. чесме, котлиће, канделабре, клупе итд.) или делове који се могу употребити у индустрији, грађевинарству или пољопривреди. Познаје поступке ливења, особине материјала и поступке за израду модела, калупа и језгара. Ливци уметничких предмета лију накит и уметничке предмете и могу израдити производ почев од осмишљавања идејне скице и вајања модела, све то припреме калупа, одливања и завршне обраде уметничког дела.

Механичар грејне и расхладне технике

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Инсталира, контролише, одржава и поправља грејне, расхладне и уређаје за климатизацију. При инсталирању система за грејање користи нацрт по коме поставља радијаторе, цеви, пумпу, котао... При монтирању расхладних и уређаја за климатизацију следи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивања са изворима електричне енергије. Након инсталирања проверава рад целог система. Обавља текуће одржавање и контролу система и уређаја, а по потреби врши замену делова, отклања кварове. Ради у затвореном или отвореном простору, често на висини, у принудном, неповољном положају тела.

Механичар медицинске и лабораторијске опреме

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Оспособљен је за правилну употребу, припрему, одржавање и оправку медицинске опреме. Сврстава се у послове прецизне механике. Своја знања користи за утврђивање кварова, растављање, оправку и састављање појединих медицинских уређаја. Такође обавља мерење и подешавање мерних елемената на медицинској опреми. Потребно је да буде прецизан, ефикасан и да прати новине у својој струци јер се медицинска опрема стално усавршава. Може да ради у у медицинским установама, предузећима за производњу медицинских уређаја, резервних делова и помагала, у сервисима у саставу продавница медицинске опреме. Такође може бити оспособљен за обављање самосталне делатности.

Механичар привредне механизације

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Одржава и поправља машине у пољопривреди, рударству, грађевинарству: тракторе, комбајне, сејачице, багере, булдожере, ровокопаче, дробилице, елеваторе, мешалице... Може да обавља и текуће одржавање погонских машина и уређаја. Прегледа и контролише исправност склопова и уређаја: подешава према условима рада, као и након рада, чисти и подмазује. Приликом сервисирања или интервенције на терену обавља преглед и установљава узрок квара, раставља склопове и уређаје, поправља или замењује неисправни део, пушта у пробни рад. Обично ради у радионици, а по потреби и на терену.

Месар

Савремени занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Током школовања стиче знања о обради меса, производњи сувомеснатих прерађевина, припреми и обради роштиљског меса, продаји меса и месних прерађевина. Уме да разликује здраве и болесне животиње, обавља све операције на линији клања. Познаје различите начине конзервисања хране, коришћење одговарајуће амбалаже. Прилагођава понашање различитим врстама потрошача, у складу са кодексом понашања. Припрема свеже месо за продају, реже га, одмерава тежину. Ради у месарској индустрији или продајним објектима, стојећи. Изложен је влази, промаји и ниским температурама.

Монтер суве градње

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Сува градња је у развијеним земљама уобичајени начин изградње, док је код нас још релативна нова. Примењује се код радова на адаптацији постојећих или код унутрашњих радова на новосаграђеним објектима. Монтер суве градње облаже зидове и плафоне гипсаним плочама, монтира преградне зидове металним подконструкцијама и гипсокартонским плочама, облаже зидове облогама од дрвета и других материјала, монтира спуштене и закривљене плафоне и зидове. Поставља изолационе слојеве, шупље подове, зидове у санитарним просторима са металном подконструкцијом и изведеним прикључцима за санитарне уређаје. Монтира и лепи гипсане украсе. Ради у унутрашњости простора. Посао није физички превише тежак, релативно је једноставан за извођење и чист. Захтева покретљивост тела и прецизност у раду.

Обућар

Савремени занати Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Прави модну, свакодневну или спортску обућу. Скицира модел, одабира материјале и израђује шаблоне (цртеж, шнит) на основу којих кроји делове обуће. Искројене делове спаја шивењем или лепљењем. Направљену обућу дотерује – равна ивице, боји, украшава детаљима. Може да ради у фабрикама обуће, где рукује машинама којима израдјује само један део обуће, или да као самостални занатлија, прави обућу по мери и поправља изношену обућу.

Пекар

Савремени занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Припрема одговарајуће састојке и обликује тесто ручно и помоћу машина. Готово тесто слаже на лимове и уноси у пећи. Надзире процес печења хлеба и пецива, подешава температуру и степен влажности и контролише трајање печења. Испечени хлеб и пециво вади из пећи специјалним пекарским лопатама и врши припрему за превоз до продајних објеката. Ради стојећи, у затвореном простору при повишеној температури и влажности ваздуха, засићеног честицама брашна и осталих сировина. Ради у сменама.

Пластичар

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Овај уметнички занат повезује традиционална и модерна знања и искуства са достигнућима савремене технологије. Пластичари уметничких предмета треба да имају висок ниво опште културе, креативност и смисао да се уметнички искажу користећи пластичне масе за креирање различитих предмета за свакодневну употребу, у индустрији, техници и у изради уметничких дела.

Посластичар

Савремени занати Трговина, угоститељство и туризам Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Посластичар се бави припремом и украшавањем топлих и хладних посластица: колача, торти, кремова, сладоледа и сл. Обезбеђује одговарајуће намирнице које су веома осетљиве, па посебно води рачуна о њиховом квалитету и року трајања. У раду користи куварски и посластичарски прибор, алате и машине. Осим тога, баве се и сервирањем, продајом и дистрибуцијом готових производа. Посластичари могу да раде у индустријској производњи сладоледа и кондиторских производа (слаткиша), у посластичарницама, у кухињама угоститељских објеката и ресторана. Радно време, углавном проводе у покрету, на ногама.

Прецизни механичар

Савремени занати Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Поправља и одржава разне сложене уређаје и учествује у изради фотоапарата, штампача, фотокопир апарата, видео-камера, медицинских уређаја, уређаја у ваздухопловима, машина за шивење, вага и осталих мерних инструмената, фискалних каса, оружја, уређаја у домаћинству – веш машина, бојлера, грејних тела, фрижидера, миксера итд. Може се специјализовати за посебну област - рачунску, медицинску, оптичку, оружарску, мерну... Посебно значајна знања која стиче из области су механике и електронике. Неопходно је да се стално усавршава. Посао се обавља у затвореном простору. У раду користи посебне фине алате и инструменте, тако да је поред стрпљења неопходна спретност прстију и руку и нормалан вид.

Ситоштампар

Савремени занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Сам назив објашњава да се ради о наношењу боје кроз фину мрежу која је затегнута на одговарајући дрвени или метални оквир налик на сито. Кроз отворе на мрежици боја се помоћу гуменог ваљка потискује на подлогу која се штампа. То може бити било каква подлога (папир, пластика, текстил, метал, дрво, стакло, керамика). Такође могу бити и различите форме и димензије (мајице, оловке, беџеви, упаљачи, боце, шоље, чаше, тегле, бурад...). За обављање овог посла потребна је прецизност, уредност, стрпљење и креативност јер се поред штампе води рачуна о дозирању боја које се наносе по прецизним правилима. У раду се користи компјутер. Ради се у затвореној просторији. Ситоштампар је у раду изложен хемијским испарењима те треба да води рачуна о мерама заштите на раду.

Стаклорезац

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Стаклорезац ради у занатсву и претежно се бави резањем и уградњом стакла које може бити ливено, обично, специјално, кристално. Резано стакло користи за застакљивање прозора, врата, излога, преграда, кровова, кровних светларника. Стаклорезац монтира стакло у оквире, урамљује слике, гоблене и друге ручне радове, огледала и др. Рад стаклоресца се обавља у стаклорезачким радионицама и на отвореном, индивидуално и/или тимски. Осим тога, стаклорезац може да се запосли и у грађевинској индустрији као и у производњи предмета од стакла.

Столар

Савремени занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Израђује, склапа, монтира или поправља различите предмете од дрвета (прозори, врата, намештај...). Предмете на којима ради прво премерава и скицира, а потом приступа обради. Обрада обухвата сечење, брушење, бушење, глодање, дубљење дрва. У раду столар користи: лењир, оловку, маркер, либелу, ексере, струг, длета, турпије, тестере... Столари углавном раде у занатским радионицама или у фабричким халама. Уколико имају слоности ка уметности, могу се обучити за рестаурацију и одржавање антикног намештаја. Грађевински столари део радног времена проводе на грађевини.

Тапетар - декоратер

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Тапацира - "пресвлачи" намештај. Бира, мери и кроји тканину. На дрвене делове намештаја слаже опруге, сунђере, вуну, синтетичке материјале и облаже их различитим декоративним тканинама, скајем и кожом. Облаже и седишта аутомобила, аутобуса, седишта у возовима, бродовима, авионима. Ради у затвореним просторима, индустријским погонима, или приватним радионицама, стојећи, претежно погнут, изложен прашини и буци.

Техничар графичке дораде

Савремени занати Индустријска производња Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Приликом израде графичког производа, у последњој фази која је веома важна и сложена, обавезно се обавља дорада. Графички се дорађују књиге, заштитне корице, албуми, фасцикле, кутије, брошуре, проспекти, каталози, свеске, блокови, етикете, картице, омотнице, фасцикле, коверте, украсне кесе... Техничар подешава машине, изрезује регистре, нумерише стране и украшава корице (отисак и златотисак) Посао обавља у затвореној просторији, уз присуство разних мириса (лепак, боја). Ради на различитим машинама, зависно од врсте производа, али доста послова обавља ручно. Материјали који се прерађују су: разне врсте папира, картон, лепенке равне и валовите, фолије, кожа и платно који служе за формирање, састављање и улепшавање производа.

Тесар

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Ручно и машински обрађује дрво, израђује дрвене елементе, саставља дрвене конструкције кровова. Израђује, монтира и демонтира скеле, оплате, платформе, заштитне ограде, прилазне рампе за објекат. Користи планове и цртеже на основу којих кроји дрвене конструкције и грађу. Ради у грађевинским фирмама (високоградњи, нискоградњи, хидроградњи) или у занатству, на отвореном простору, на висини, у сталном покрету, стојећи или погнут. Изложен је различитим временским приликама.

Водоинсталатер

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Посао водоинсталатера је да поставља водоводну и канализациону инсталацију на стамбеним и другим објектима. Он инсталира и врши поправку и замену цеви, славина, бојлера, лавабоа, WC шоља, туш кабина, машина за прање веша и судова и других уређаја, повезује их на водовод и канализацију. Он монтира цевовод (нивелисање и постављање цеви у канале), проучава планове зграда и планира постављање цевовода тако да буде у складу са другим инсталацијама. Водоинсталатер ради на новоградњи или на старим објектима, у оквиру неке грађевинске или друге фирме. Може радити самостално или у саставу неког сервиса. Један део посла обавља у затвореном простору, а део напољу у најразличитијим климатским условима. Рад је углавном индивидуални, често у савијеном, неудобном положају тела.

Заваривач

Савремени занати Индустријска производња Машинство Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Суштину рада чини поступак којим се ивице метала загревају до тачке топљења, да би се у таквом стању извршило спајање. Постоје две основне специјалности за завариваче: гасни и електро заваривач. На основу техничко-технолошке документације припрема, обавља и контролише заваривање. Користи посебне апарате за електро или гасно заваривање. Ово занимање је веома тражено. Вариоци (заваривачи) који се усавршавају и поседују посебне доказе (атесте) о својој стручности, имају могућност брзог запошљавања. Знања и вештине се стичу на посебно организованим обукама. Рад се обавља на отвореном али и у фабричким халама, радионицама, често на висини. Поред прецизности потребна је и добра психофизичка издржљивост. Обавезно је коришћење заштитне опреме.

Зидар / фасадер

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Гради или реновира стамбене, пословне и производне објекте. Посао започиње проучавањем нацрта и планирањем. Потом зида, облаже фасаде и зидове малтером, природним и вештачким каменом. Поставља хидроизолацију. Ради на отвореном и полуотвореном простору, на скелама, често на висини, стојећи, ходајући и погнут. Користи заштитна средства: шлем, заштитни појас, рукавице.

Четкар

Савремени занати Сналажење са људима Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Занимање није у образовном систему
Четкар се бави израдом четки за различите намене: за сликаре, за фризере, за одржавање обуће, за прање и рибање у домаћинству, за машине за полирање, фарбање, кречење, за пекаре, димничаре, пчеларе итд. Четке могу бити израђене од различитих материјала као што су коњска длака, говеђи реп, длаке од свиње, јазавца, веверице и других животиња... За израду се користе и дрво, челик, конац, најлон и биљка сирак, од које се израђују и метле.

Казанџија

Савремени занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Занимање није у образовном систему
Казанџија се бави израдом посебних судова (казана) и других предмета од бакра. Сиров бакар казанџија топи у пећима и тешким чекићима га развлачи у танке плоче које се затим користе за израду финалних производа као што су казани за печење ракије, разно углавном украсно посуђе: џезве, послужавници, чиније итд. То се посуђе облаже калајем како не би приликом употребе оксидисало тј било штетно по здравље. Казанџије користе наковањ, мех за дување ватре, чекиће, клешта, турпије...

Ковач

Савремени занати Сналажење са људима Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Занимање није у образовном систему
Ковач се бави производњом гвоздених, челичних и предмета од обојених метала (ковано гвожђе). Израђује капије, ограде, намештај, свећњаке, оквире за огледала и друге украсне предмете, али и потковице. За савијање гвожђа користи високу температуру, наковањ, различите врсте чекића и клешта, машину за заваривање и други прибор. Раније су ковачи израђивали и поправљали пољопривредне алатке - мотике, ашове, лопате, косе... Такође се могу бавити поткивањем коња и запрежне стоке.

Стаклодувач

Савремени занати Уметнички занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Занимање није у образовном систему
Стаклодувач је ретко и цењено занимање које је опстало због тога што неки производи још увек не могу да се израђују индустријски. То су различити лабораторијски предмети који се производе у малим серијама или су веома сложених облика. Да би постигао одговарајуће облике, стаклодувач користи пламен, стаклене цеви разних врста и димензија и посебна клешта. Производи и поправља специјалне посуде: чаше, мензуре, балоне, левкове, епрувете, спојнице за црева, вакуум пумпе, делове за издвајање етеричних уља и друге стаклене производе за лабораторијска истраживања. Поред тога обележава скале и цеви на лабораторијским посудама (градуирање), по потреби бруси отворе, затвараче, спојнице од стакла, израђује и поправља различите украсне предмете ... Поред схватања односа у равни и простору, овај занат тражи спретност руку и прстију и здраво срце и плућа.

Ливац уметничких предмета

Савремени занати Уметнички занати Индустријска производња Спретност руку и прстију

Број година школовања: 4
Ливац познаје поступке ливења, особине материјала и поступке за израду модела, калупа и језгара. Ливци уметничких предмета лију накит и уметничке предмете и могу израдити производ почев од осмишљавања идејне скице и вајања модела, све то припреме калупа, одливања и завршне обраде уметничког дела.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF