Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Геологија, рударство, хидрометеорологија

Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији


Broj godina kolovanja: 3

Рукује машинама за откоп, утовар, истовар и транспорт материјала: багери, булдожери, ровокопачи, скрепери, грејдери, камиони-кипери, средства шинског транспорта, транспортне траке, сепаратори, дробилице... Води рачуна о одржавању машина, проверава њихов рад и њихову исправност, отклања мање кварове. Прегледа терен и зону рада механизације. Послови се обављају на отвореном простору уз присуство буке и прашине. Ради се по потреби у сменама.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF