Sposobnosti


Snalaženje sa brojevima

Snalaženje sa brojevima


Snalaženje sa brojevima nam omogućava da izvodimo jednostavne računske radnje (sabiranje, deljenje, ...), da uočimo i razumemo odnose među veličinama (brojevima, merama, ...).

Zanimanja za koja je ova sposobnost važna

Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Shvatanje načina rada mašina i uređaja


Shvatanje načina rada mašina i uređaja nam omogućava da razumemo kako rade mašine i uređaji, shvatimo principe mehanike (da rešavamo teorijske ili praktične zadatke), da uočimo kako da koristimo alate ili kako da popravimo kvar na nekoj mašini ili uređaju.

Zanimanja za koja je ova sposobnost važna

Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Shvatanje odnosa u ravni i prostoru


Shvatanje odnosa u ravni i prostoru nam omogućava da sagledamo odnose delova i celine u ravni, da zamišljamo trodimenzionalni izgled predmeta, njihov izgled pod različitim uglom gledanja i u različitim položajima, da dvodimenzionalni prikaz (skica, mapa, crtež) zamislimo u prostoru, da se snalazimo u prostoru.

Zanimanja za koja je ova sposobnost važna

Administrator računarskih mreža, Aranžer u trgovini, Armirač - betonirac, Autoelektričar, Aviotehničar za elektronsku opremu vazduhoplova, Aviotehničar, Bravar / mašinbravar, Brodovođa, Dizajner odeće, Dizajner proizvoda od kože, Dizajner tekstilnih materijala / tehničar dizajna tekstila, Drvorezbar, Elektroinstalater, Elektromonter mreža i postrojenja, Elektrotehničar energetike, Elektrotehničar multimedija, Elektrotehničar računara, Elektrotehničar telekomunikacija, Elektrotehničar za elektroniku, Firmopisac kaligraf, Fotograf, Frizer muški i ženski, Geodetski tehničar - geometar, Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju, Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina, Građevinski tehničar hidrogradnje, Građevinski tehničar niskogradnje, Građevinski tehničar visokogradnje, Graver umetničkih predmeta, Grnčar, Igrač, Juvelir umetničkih predmeta, Kamenorezac - klesar, Keramičar, teracer, pećar, Konfekcijski tehničar, Konfekcionar - krojač, Konzervator kulturnih dobara, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, Mehaničar grejne i rashladne tehnike, Mesar, Metalobrusač, Nautički tehničar, Operater mašinske obrade, Pekar, Plastičar, Poljoprivredni proizvođač, Poljoprivredni tehničar, Poslastičar, Precizni mehaničar, Konzervator kulturnih dobara - Preparator zidnog i štafelajnog slikarstva, Rudarski tehničar, Rukovalac građevinske mehanizacije, Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji, Scenski masker i vlasuljar, Sitoštampar, Staklorezac, Stolar, Šumar, Šumarski tehničar, Tapetar - dekorater, Tehničar dizajna ambalaže, Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, Tehničar dizajna grafike, Tehničar drumskog saobraćaja, Tehničar grafičke dorade, Tehničar hortikulture, Tehničar mehatronike, Tehničar obezbeđenja, Tehničar ptt saobraćaja, Tehničar vazdušnog saobraćaja, Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost, Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje, Tehničar za bezbednost saobraćaja, Tehničar za grafičku pripremu, Tehničar za kompjutersko upravljanje, Tehničar za lovstvo i ribarstvo, Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda, Tehničar za pejzažnu arhitekturu, Tehničar za robotiku, Tesar, Vodoinstalater, Zavarivač, Zidar / fasader, Zubni tehničar, Bačvar, Četkar, Ćilimar, Izrađivač intarzija, Izrađivač mozaika, Izrađivač stare nošnje (terzija i abadžija), Izrađivač veza, Kazandžija, Kovač, Opančar, Sarač, Stakloduvač, Pozlatar, Vitražista

Spretnost ruku i prstiju

Spretnost ruku i prstiju


Spretnost ruku i prstiju nam omogućava da brzo i precizno izvodimo usklađene pokrete ruku i prstiju, sastavljamo i rastavljamo delove predmeta i rukujemo sitnim predmetima.

Zanimanja za koja je ova sposobnost važna

Armirač - betonirac, Autoelektričar, Automehaničar, Aviotehničar za elektronsku opremu vazduhoplova, Aviotehničar, Bravar / mašinbravar, Brodovođa, Cvećar / vrtlar, Dekorater zidnih površina, Dizajner odeće, Dizajner proizvoda od kože, Dizajner tekstilnih materijala / tehničar dizajna tekstila, Dizajner zvuka, Drvorezbar, Elektroinstalater, Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje, Elektromonter mreža i postrojenja, Elektrotehničar energetike, Elektrotehničar multimedija, Elektrotehničar računara, Elektrotehničar telekomunikacija, Elektrotehničar za elektroniku, Farmaceutski tehničar, Firmopisac kaligraf, Fizioterapeutski tehničar, Frizer muški i ženski, Geodetski tehničar - geometar, Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju, Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina, Ginekološko - akušerska sestra / tehničar, Građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja, Graver umetničkih predmeta, Grnčar, Hemijski laborant, Hemijsko - tehnološki tehničar, Igrač, Izrađivač hemijskih proizvoda, Juvelir umetničkih predmeta, Kamenorezac - klesar, Keramičar, teracer, pećar, Konfekcijski tehničar, Konfekcionar - krojač, Konobar, Ugostiteljski tehničar, Konzervator kulturnih dobara, Kozmetički tehničar, Krovopokrivač, Kuvar, Kulinarski tehničar, Laboratorijski tehničar, Limar / Autolimar, Livac kalupar, Manikir i pedikir, Maser, Mašinski tehničar motornih vozila, Medicinska sestra - tehničar, Medicinska sestra - vaspitač, Mehaničar grejne i rashladne tehnike, Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme, Mehaničar privredne mehanizacije, Mehatroničar za radarske sisteme, Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma, Mesar, Metalobrusač, Monter suve gradnje, Muzički izvođač, Muzički saradnik, Nautički tehničar, Obućar, Operater mašinske obrade, Pedijatrijska sestra - tehničar, Pekar, Pivar, Plastičar, Poljoprivredni proizvođač, Poljoprivredni tehničar, Poslastičar, Precizni mehaničar, Prehrambeni tehničar, Konzervator kulturnih dobara - Preparator zidnog i štafelajnog slikarstva, Prerađivač mleka, Proizvođač prehrambenih proizvoda, Rasadničar, Rudarski tehničar, Rukovalac / mehaničar poljoprivredne tehnike, Rukovalac građevinske mehanizacije, Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji, Sanitarno-ekološki tehničar, Scenski masker i vlasuljar, Sitoštampar, Staklorezac, Stolar, Stomatološka sestra - tehničar, Šumar, Tapetar - dekorater, Tehničar grafičke dorade, Tehničar hortikulture, Tehničar mehatronike, Tehničar obezbeđenja, Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost, Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje, Tehničar za bezbednost saobraćaja, Tehničar za biotehnologiju, Tehničar za industrijsko - farmaceutsku tehnologiju, Tehničar za kozmetičku tehnologiju, Tehničar za reciklažu, Tehničar za zaštitu životne sredine, Tehničar zaštite od požara, Tekstilni tehničar, Tesar, Veterinarski tehničar, Vinogradar - vinar, Vodoinstalater, Vozač motornih vozila, Vozovođa, Tehničar vuče, Zavarivač, Zdravstveni negovatelj, Zidar / fasader, Zootehničar, Zubni tehničar, Bačvar, Četkar, Ćilimar, Izrađivač intarzija, Izrađivač mozaika, Izrađivač stare nošnje (terzija i abadžija), Izrađivač veza, Kazandžija, Kovač, Opančar, Sarač, Stakloduvač, Pozlatar, Vitražista, Livac umetničkih predmeta


Sposobnosti su naše mogućnosti da uspešno obavljamo neke aktivnosti i poslove

Ljudi se razlikuju u onome što ih interesuje, ali i u onome što mogu i znaju da rade i u čemu su uspešni. Neko se odlično snalazi sa brojevima, neko je vešt sa rečima, neko ima smisla za tehniku ...
Sigurno želiš da izabereš zanimanje koje ti najviše odgovara - da ti posao jednog dana pričinjava zadovoljstvo i da imaš uspeha u njemu!
Uspeh pri obavljanju različitih poslova zavisi od sposobnosti.

Različite sposobnosti značajne su za obavljanje različitih poslova.

Na primer, za osobu koja se bavi nastavničkim poslom, važno je, između ostalog, da se jasno izražava i da ume da prenosi znanje.

Za osobu koja se bavi automehaničarskim poslom važno je da vešto rukuje alatima, da razume principe rada mašina, da dobro opaža i pamti detalje...

Ako se trudimo, možemo do izvesne granice razvijati i menjati svoje sposobnosti.

Na primer:
Ukoliko tvoja rečitost nije dovoljno razvijena - možeš je razvijati čitanjem, pisanjem, razgovorom. Ako imaš dara za matematiku - imaćeš uspeha samo ukoliko razvijaš talenat uz vežbu i sistematski rad.

Ukoliko su neke sposobnosti izuzetno razvijene, govorimo o talentu ili darovitosti.

Svako od nas ima sposobnosti koje odgovaraju većem broju zanimanja. Važno je da tvoj izbor zanimanja bude u skladu sa tvojim sposobnostima.

Ako izaberemo zanimanje čiji su zahtevi znatno veći od naših sposobnosti - imaćemo malo uspeha u radu i nećemo biti zadovoljni.
Ako su zahtevi posla manji od naših sposobnosti, posao nam neće predstavljati izazov, biće nam dosadno i opet nećemo biti zadovoljni.
Samo ako izaberemo zanimanje koje je u skladu sa našim sposobnostima možemo, uz potrebno zalaganje, imati uspeha i zadovoljstva u radu.

Ukoliko ostanu nedoumice ...

Možeš da se obratiš i školskom psihologu ili psihologu koji se bavi profesionalnom orijentacijom u najbližoj službi za zapošljavanje. Uz pomoć psiholoških testova psiholozi mogu da ti pomognu da dođeš do bolje, preciznije procene svojih sposobnosti.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF