Upitnik - Tehnika


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoja profesionalna interesovanja.

Pojedinačni upitnici:  Rad na pružanju pomoći ljudima   Lične usluge   Trgovina, ugostiteljstvo i turizam   Ekonomija, pravo i administracija   Rad sa biljkama   Rad sa životinjama   Kultura i umetnost   Javno informisanje i mediji   Elektrotehnika   Mašinstvo   Građevinarstvo i arhitektura   Saobraćaj i telekomunikacije   Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija   Hemija, farmacija, tehnologija   Industrijska proizvodnja   Odbrana, bezbednost i zaštita   Zanati 
Mašinstvo

Mašinstvo

Ova grupa zanimanja podrazumeva poslove konstruisanja, proizvodnje, obrade, održavanja i popravke raličitih mašina i njihovih delova. Različiti materijali obrađuju se uz korišćenje alata, mašina ili aparata. Radi se, zavisno od vrste posla, u projektnim biroima industrijskim pogonima, laboratorijama za konstruisanje, u radionicama i u servisima.

Šta je važno za rad?

Za uspešan rad u ovoj oblasti važno je: shvatanje načina rada mašina i uređaja, shvatanje odnosa u ravni i prostoru, spretnost ruku i prstiju (popravke, servisiranje). Za savladavanje školskog programa važno je i snalaženje sa brojevima.

Uslovi rada

Radi se u zatvorenim prostorijama, najčešće u fabričkom pogonima, sedeći ili stojeći uz mašinu ili računar ili na terenu, gde se radi pod različitim klimatskim uslovima.

Karakteristična zanimanja:

Sa trogodišnjom školom:

Sa četvorogodišnjom školom:

Sa visokom školom strukovnih studija:

mašinski inženjeri

Sa fakultetom:

diplomirani mašinski inženjeri različitih užih usmerenja

Proceni u kojoj meri bi ti činilo zadovoljstvo da obavljaš sledeće poslove:
Svakoj aktivnosti daj ocenu od 1 do 5, kao u školi, pri čemu ocena 1 znači da ti ta aktivnost upošte ne bi pričinjavala zadovoljstvo, a ocena 5 da bi ti činila veoma veliko zadovoljstvo.
1.   Praviti tehničke crteže mašina na kompjuteru  
1

2

3

4

5
2.   Praviti kompjuterske programe potrebne za mašinsku obradu materijala  
1

2

3

4

5
3.   Proizvoditi različite mašine i alate  
1

2

3

4

5
4.   Izrađivati metalne konstrukcije  
1

2

3

4

5
5.   Praviti brave i ključeve  
1

2

3

4

5
6.   Popravljati aparate i / ili mašine  
1

2

3

4

5
7.   Konstruisati i nadgledati proizvodnju vozila, na primer automobila, brodova i aviona  
1

2

3

4

5
8.   Popravljati automobile  
1

2

3

4

5
9.   Projektovati i postavljati sisteme za grejanje, hlađenje i ventilaciju  
1

2

3

4

5
10.   Utvrđivati uzroke kvarova mašina i napraviti izmene kojima se ti kvarovi sprečavaju  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih profesionalnih interesovanja, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF