Upitnik - Tehnika


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoja profesionalna interesovanja.

Pojedinačni upitnici:  Rad na pružanju pomoći ljudima   Lične usluge   Trgovina, ugostiteljstvo i turizam   Ekonomija, pravo i administracija   Rad sa biljkama   Rad sa životinjama   Kultura i umetnost   Javno informisanje i mediji   Elektrotehnika   Mašinstvo   Građevinarstvo i arhitektura   Saobraćaj i telekomunikacije   Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija   Hemija, farmacija, tehnologija   Industrijska proizvodnja   Odbrana, bezbednost i zaštita   Zanati 
Građevinarstvo i arhitektura

Građevinarstvo i arhitektura

Poslovi u ovoj grupi zanimanja podrazumevaju pripremu zemljišta/terena za gradnju, projektovanje i izgradnju različitih građevinskih objekata (stambeni objekti, industrijske hale, putevi, mostovi, brane itd...) Takođe se rade poslovi finalne dorade i ukrašavanja novoizgrađenih objekata kao i popravka već postojećih objekata. Priprema se tehnička dokumentacija, izrađuju se projekti, konstruišu se objekti. U ovu oblast, zavisno od zanimanja, ubrajaju se i sledeći poslovi: organizovanje i upravljanje gradilištem, kontrola izvršenih radova, izdavanje upotrebnih dozvola i upravljanje građevinskom mehanizacijom.
Radi se u projektnim biroima građevinskih preduzeća, gradskim i opštinskim upravama i na terenu.

Šta je važno za rad?

Za uspešan rad u ovoj oblasti potrebno je dobro shvatanje odnosa u ravni i prostoru, dobro snalaženje sa brojevima, razvijenost čula vida sluha i ravnoteže, spretnost ruku i prstiju, kreativnost itd.

Uslovi rada

Poslovi iz ove grupe zanimanja uglavnom se obavljaju na terenu (gradilištima, pogonima i sl.) gde se radi pod različitim vremenskim uslovima ali ima i onih poslova koji se obavljaju u zatvorenom prostoru, sedeći, uz upotrebu računara (na primer u projektnim biroima).

Karakteristična zanimanja:

Sa trogodišnjom školom:

Sa četvorogodišnjom školom:

Sa visokom školom strukovnih studija:

građevinski inženjer, inženjer geodezije, ...

Sa fakultetom:

diplomirani građevinski inženjer, arhitekta, diplomirani inženjer geodezije, ...

Proceni u kojoj meri bi ti činilo zadovoljstvo da obavljaš sledeće poslove:
Svakoj aktivnosti daj ocenu od 1 do 5, kao u školi, pri čemu ocena 1 znači da ti ta aktivnost upošte ne bi pričinjavala zadovoljstvo, a ocena 5 da bi ti činila veoma veliko zadovoljstvo.
1.   Projektovati i graditi zgrade i puteve  
1

2

3

4

5
2.   Praviti prostorne (urbanističke) planove naselja  
1

2

3

4

5
3.   Planirati i graditi mostove i brane...  
1

2

3

4

5
4.   Praviti na kompjuteru tehničke crteže objekata na osnovu projekta  
1

2

3

4

5
5.   Krečiti, oslikavati i ukrašavati zidove  
1

2

3

4

5
6.   Postavljati pločice  
1

2

3

4

5
7.   Postavljati kalupe i izlivati beton  
1

2

3

4

5
8.   Vršiti zemljišna premeravanja, izrađivati geodetske karte i planove  
1

2

3

4

5
9.   Planirati i nadgledati bušenje bunara  
1

2

3

4

5
10.   Voditi gradilište, planirati i nadgledati izgradnju mosta ili zgrade  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih profesionalnih interesovanja, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF