Upitnik - Tehnologija


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoja profesionalna interesovanja.

Pojedinačni upitnici:  Rad na pružanju pomoći ljudima   Lične usluge   Trgovina, ugostiteljstvo i turizam   Ekonomija, pravo i administracija   Rad sa biljkama   Rad sa životinjama   Kultura i umetnost   Javno informisanje i mediji   Elektrotehnika   Mašinstvo   Građevinarstvo i arhitektura   Saobraćaj i telekomunikacije   Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija   Hemija, farmacija, tehnologija   Industrijska proizvodnja   Odbrana, bezbednost i zaštita   Zanati 
Hemija, farmacija, tehnologija

Hemija, farmacija, tehnologija

Ova grupa zanimanja obuhvata pripremu i realizaciju svih faza tehnološkog procesa proizvodnje, ispitivanje hemijskih osobina materijala, pripremu i izradu proizvoda (npr. farmaceutsko - kozmetičkih), i kontrolu kvaliteta svih gotovih proizvoda. Takođe, obuhvata poslove uzimanja uzoraka vode, tla i vazduha i ispitivanja u laboratoriji sa ciljem zaštite životne sredine. Radi se u pogonima za industrijsku proizvodnju, u institutima za istraživanje, u komunalnim preduzećima, u laboratorijama, apotekama, ...

Šta je važno za rad?

Spretnost ruku i prstiju, apstraktno mišljenje, snalaženje sa brojevima, analitičke sposobnosti, dobra pažnja i koncentracija kao i istraživačka radoznalost, preciznost, pedantnost, promišljenost, kreativnost, samodisciplina, ambicioznost, samostalnost u radu, ...

Uslovi rada

Radi se uglavnom u zatvorenom prostoru, sedeći ili stojeći, uz upotrebu laboratorijskih instrumenata kao i korišćenje hemijskih supstanci različitih svojstava. Zbog mogućnosti štetnih isparenja koji mogu ugroziti zdravlje, ponekad je neophodna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski. Neka zanimanja zahtevaju i povremeni rad na terenu.

Karakteristična zanimanja:

Sa trogodišnjom školom:

(linkovi se otvaraju u novom prozoru)
Izrađivač hemijskih proizvoda, Pivar

Sa četvorogodišnjom školom:

Sa visokom školom strukovnih studija:

strukovni inženjer farmaceutske, prehrambene , hemijske tehnologije, strukovni analitičar zaštite životne sredine, strukovni inženjer tehnologije vode

Sa fakultetom:

diplomirani farmaceut, diplomirani inženjer zaštite životne sredine, diplomirani inženjer poljoprivrede - zaštita bilja, diplomirani inženjer tehnologije različitih usmerenja kao što su prehrambeno inženjerstvo, biotehnologija, hemijsko inženjerstvo, farmaceutsko inženjerstvo, inženjerstvo materijala, ...

Proceni u kojoj meri bi ti činilo zadovoljstvo da obavljaš sledeće poslove:
Svakoj aktivnosti daj ocenu od 1 do 5, kao u školi, pri čemu ocena 1 znači da ti ta aktivnost upošte ne bi pričinjavala zadovoljstvo, a ocena 5 da bi ti činila veoma veliko zadovoljstvo.
1.   Izvoditi hemijske oglede i testove u laboratoriji  
1

2

3

4

5
2.   Proveravati kvalitet proizvoda  
1

2

3

4

5
3.   Rukovati mašinama i uređajima za izradu hemijskih proizvoda  
1

2

3

4

5
4.   Proizvoditi lekove i kreme  
1

2

3

4

5
5.   Ispitivati hemijski sastav lekova  
1

2

3

4

5
6.   Ispitivati zagađenost životne sredine, vode, vazduha, zemlje, hrane, stambenih i radnih prostora, zračenje i buku  
1

2

3

4

5
7.   Ispitivati fizičko-hemijske i bakteriološke osobine vode za piće  
1

2

3

4

5
8.   Nabavljati i pripremati sirovine za proces proizvodnje hrane  
1

2

3

4

5
9.   Nadgledati procese čišćenja, pranja, ljuštenja i konzerviranja prehrambenih proizvoda  
1

2

3

4

5
10.   Raditi na preradi, doradi i dobijanju korisnih sirovina iz već upotrebljavanog materijala i otpada (reciklaža)  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih profesionalnih interesovanja, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF