Upitnik - Tehnologija


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoja profesionalna interesovanja.

Pojedinačni upitnici:  Rad na pružanju pomoći ljudima   Lične usluge   Trgovina, ugostiteljstvo i turizam   Ekonomija, pravo i administracija   Rad sa biljkama   Rad sa životinjama   Kultura i umetnost   Javno informisanje i mediji   Elektrotehnika   Mašinstvo   Građevinarstvo i arhitektura   Saobraćaj i telekomunikacije   Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija   Hemija, farmacija, tehnologija   Industrijska proizvodnja   Odbrana, bezbednost i zaštita   Zanati 
Industrijska proizvodnja

Industrijska proizvodnja

U industriji se izrađuju proizvodi od različitih sirovina, kao i polugotovih i gotovih materijala (npr. od tkanina, hemijskih supstanci, prehrambenih, metalnih konstrukcija, drveta, ...). Industrijska proizvodnja je široka oblast koju čini više industrijskih grana. Ono što je zajedničko za sve industrijske grane su masovna i serijska proizvodnja, upotreba mašina i automatizovanih proizvodnih procesa.
Izabravši poslove iz ove grupe zanimanja radićeš u serijskoj proizvodnji u različitim industrijskim granama, na mašinama ili upravljajući automatizovanim proizvodnim linijama.

Šta je važno za rad?

Za uspešno obavljanje ove grupe zanimanja važni su: razvijenost čula vida i sluha, kao i čula mirisa i ukusa, normalno funkcionisanje nervnog sistema, spretnost šaka i prstiju, promišljenost, preciznost, odgovornost, snalaženje sa brojevima, shvatanje odnosa u ravni i prostoru.

Uslovi rada

Ovi poslovi uglavnom se obavljaju u zatvorenom prostoru, u industrijskim postrojenjima, fabričkim halama i sl. U zavisnosti od industrijske grane variraju konkretni uslovi rada, ali ono što je zajedničko za industrijsku proizvodnju jeste smenski rad.

Karakteristična zanimanja:

Sa trogodišnjom školom:

Sa četvorogodišnjom školom:

Sa visokom školom strukovnih studija:

inženjer prehrambene tehnologije, inženjer tekstilne tehnologije, ...

Sa fakultetom:

diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (proizvodnja proizvoda biljnog ili životinjskog porekla), ...

Proceni u kojoj meri bi ti činilo zadovoljstvo da obavljaš sledeće poslove:
Svakoj aktivnosti daj ocenu od 1 do 5, kao u školi, pri čemu ocena 1 znači da ti ta aktivnost upošte ne bi pričinjavala zadovoljstvo, a ocena 5 da bi ti činila veoma veliko zadovoljstvo.
1.   Pripremati mašine za proizvodnju, čistiti ih i podmazivati  
1

2

3

4

5
2.   Pokretati i zaustavljati mašine, nadgledati rad mašina tokom proizvodnje  
1

2

3

4

5
3.   Meriti i proveravati da li su gotovi proizvodi ispravni i u skladu sa zahtevima  
1

2

3

4

5
4.   Pripremati sirovine za proizvodnju  
1

2

3

4

5
5.   Izračunavati potrošnju materijala i troškove proizvodnje  
1

2

3

4

5
6.   Sklapati u fabrici gotove proizvode od delova  
1

2

3

4

5
7.   Pripremati modele za rad mašina, ručno ili uz pomoć kompjuterskih programa, na primer pripremati krojeve za mašinsko šivenje  
1

2

3

4

5
8.   Proveravati kvalitet gotovih proizvoda, na primer proveravati jasnoću i boje štampanih materijala  
1

2

3

4

5
9.   Šiti proizvode od kože ili tekstila  
1

2

3

4

5
10.   Rukovati / upravljati mašinama za pravljenje nameštaja  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih profesionalnih interesovanja, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF