Upitnik - Kultura, umetnost i mediji


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoja profesionalna interesovanja.

Pojedinačni upitnici:  Rad na pružanju pomoći ljudima   Lične usluge   Trgovina, ugostiteljstvo i turizam   Ekonomija, pravo i administracija   Rad sa biljkama   Rad sa životinjama   Kultura i umetnost   Javno informisanje i mediji   Elektrotehnika   Mašinstvo   Građevinarstvo i arhitektura   Saobraćaj i telekomunikacije   Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija   Hemija, farmacija, tehnologija   Industrijska proizvodnja   Odbrana, bezbednost i zaštita   Zanati 
Javno informisanje i mediji

Javno informisanje i mediji

Uspešan rad u ovoj oblasti zahteva kreativnost. Osećanja i misli izražavaju se na različite načine: rečju, pisanjem, ... U ovu grupu spada i osmišljavanje kulturnih programa, informisanje putem medija (televizije, radija, novina, ...).
Poslovi se obavljaju na radiju, u filmskim kućama, u modnoj i grafičkoj industriji, u studijima itd.

Šta je važno za rad?

Za rad u ovoj oblasti važna je maštovitost, naklonost prema lepom, kreativnost, radoznalost, samodisciplina, samostalnost i samouverenost. Važno je i snalaženje sa rečima, bogat rečnik, lako usmeno i pismeno izražavanje, komunikativnost (novinarstvo, odnosi sa javnošću, ...), shvatanje odnosa u ravni i prostoru, spretnost ruku i prstiju (likovne umetnost i dizajn), fizička izdržljivost, ...

Uslovi rada

Za rad u ovoj oblasti karakteristično je da ne postoji uobičajeno radno vreme. Radi se i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. U oblasti javnog informisanja, posebno kada su u pitanju novinari i voditelji, radi se pod vremenskim pritiskom.

Karakteristična zanimanja:

Sa četvorogodišnjom školom:

Sa fakultetom:

reditelj, dramaturg, scenarista, organizator kulturnih delatnosti, novinar, ...

Proceni u kojoj meri bi ti činilo zadovoljstvo da obavljaš sledeće poslove:
Svakoj aktivnosti daj ocenu od 1 do 5, kao u školi, pri čemu ocena 1 znači da ti ta aktivnost upošte ne bi pričinjavala zadovoljstvo, a ocena 5 da bi ti činila veoma veliko zadovoljstvo.
1.   Fotografisati ili snimati kamerom različite događaje  
1

2

3

4

5
2.   Pisati novinske članke  
1

2

3

4

5
3.   Voditi radio ili TV emisije  
1

2

3

4

5
4.   Praviti reportaže  
1

2

3

4

5
5.   Sređivati pisani tekst za objavljivanje  
1

2

3

4

5
6.   Pripremati i čitati vesti na televiziji ili radiju  
1

2

3

4

5
7.   Prikupljati i proveravati podatke za vesti, novinske članke i emisije  
1

2

3

4

5
8.   Voditi razgovore sa gostima u studiju o njihovom radu, životu i drugim interesantnim temama  
1

2

3

4

5
9.   Komentarisati za radio ili TV političke, kulturne i sportske događaje  
1

2

3

4

5
10.   Snimati govor, muziku i druge zvuke i obrađivati ih koristeći kompjuterske programe  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih profesionalnih interesovanja, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF