Zanimanja na slovo "E"


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Ekonomski tehničar

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet. Radi uglavnom u kancelariji ili na šalteru, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovnost, tačnost, sistematičnost i razvijene veštine komunikacije.

Elektroinstalater

Savremeni zanati Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Postavlja, otklanja kvarove i održava električne vodove, instalacije i priključke za potrošače električne energije: rasvetu, električne uređaje i opremu i dr, pri čemu se služi šemama. Ugrađuje ili zamenjuje strujomere, osigurače, automate, sklopke, uređaje za obezbeđenje i merenje. Kontroliše potrošnju električne energije i ispravnost instalacija i vodova. Povremeno se penje na električne stubove i trafoe. Povezuje ili odvaja instalacije i vodove od mrežnog napona. Radi u zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim prostorima, pretežno u stojećem položaju, a po potrebi i na visini.

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

Savremeni zanati Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Održava i popravlja elektroenergetske mašine i uređaje. Radi sa kućnim aparatima i uređajima (električni štednjak, frižider, zamrzivač,...)kao i sa industrijskim termičkim i rashladnim uređajima. Pregleda i zamenjuje elektroenergetske i elektronske delove, kompresore, kondenzatore, elektromotore i sklopove u vezi sa rashladnom i termodinamikom. Radi u zatvorenim prostorima, najčešće radionicama. Položaj tela mora da prilagođava položaju mašina i aparata.

Elektromonter mreža i postrojenja

Savremeni zanati Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Bavi se postavljanjem i održavanjem instalacija i električne mreže niskog i visokog napona. Mreže mogu biti nadzemne i podzemne. Služe za rasvetu naselja i puteva, za grejanje, klimatizaciju... Postavlja razvodne ormane i posebne mreže za zaštitu od električnog udara, održava transformatorske i komandne stanice, dalekovode i ostale elektroenergetske sisteme. Takođe obavlja demontažu. Potrebno je da bude spretan, oprezan i veoma odgovoran. Uglavnom radi u timu i pod raznim vremenskim uslovima. Radno se vreme po često prilagođava zahtevima posla. Može da radi u raznim preduzećima, servisima i u elektroprivredi Srbije. Takođe može da osnuje sopstveni servis ili firmu ili da razvija posao u trgovini elektroopreme.

Elektrotehničar energetike

Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Organizuje, prati, nadzire i učestvuje u radu na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju elektroenergetskih nadzemnih i podzemnih vodova, kontaktnih mreža, transformatorskih stanica, instalacija jake struje i uličnog osvetljenja. Nadgleda i montira elektroinstalaciju u zgradama, otkriva i otklanja kvarove na elektroenergetskim objektima. Izrađuje i priprema tehničku dokumentaciju i normative materijala. Radi u zatvorenom prostoru i na terenu, sedeći i u pokretu (po potrebi na visini), zavisno od vrste posla.

Elektrotehničar multimedija

Elektrotehnika Javno informisanje i mediji Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Održava digitalne i analogne audio i video uređaje (kamere, kamkordere, TV prijemnike i monitore, audio i video plejere i dr.) Radi u radio i TV centrima i studijima (rad sa kamerom, kontrola svetla, tonska režija itd.) Postavlja i održava interne, satelitske i kablovske televizije i obavlja poslove provajderskih kuća za pružanje različitih telekomunikacionih usluga. Primenjuje savremene softverske multimedijalne alate u audio i video produkciji, marketingu (oglašavanje, reklame) grafičkom i WEB dizajnu, tehničkoj podršci za multimedijalne prezentacije u elektronskim i štampanim medijima. Obavlja i poslove u oblasti video nadzora, elektronske kontrole i obezbeđenja u industriji, saobraćaju, medicini... Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru,uglavnom sedeći.

Elektrotehničar procesnog upravljanja

Industrijska proizvodnja Elektrotehnika Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Elektrotehničar procesnog upravljanja programira računare da upravljanju procesima kao što su grejanje i hlađenje, rad sigurnosnih i alarmnih uređaja, rad semafora, kontrola i pakovanje proizvoda, izazivanje scenskih efekata itd. Ovi sistemi se primenjuju u mnogim oblastima proizvodnje, kontrole, nadzora i održavanja. To su na primer elektroprivreda, pogoni u industrijskoj proizvodnji, razni objekti za regulisanje i kontrolu saobraćaja, medicinske ustanove, ustanove kulture i zabave, hoteli itd. Programiraju i mikroračunare ugrađene u različite displeje, bilborde, kamere, mobilne telefone, alate i druge uređaje. Potrebno je da dobro poznaje i primenjuje elektrotehniku i najsavremenija tehnička dostignuća iz elektronike, računarske tehnike, automatskog upravljanja i regulacije za rad u svim granama privrede.

Elektrotehničar računara

Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Održava i servisira računare, računarske sisteme i opremu. Sklapa i rasklapa računar, proverava ispravnost računarskih komponenti, utvrđuje kvarove i vrši zamenu računarskih delova. Nabavlja komponente (matična ploča, procesor, memorija, grafička kartica, hard disk i dr). Osim rada na hardveru, vrši različite instalacije i podešavanja (na pr. instalira operativne sisteme, antivirusne programe, instalira i podešava različite aplikativne programe, podešava Internet itd.), umrežava računare i sl. Poznaje programske jezike, koristi merne instrumente i alate. Pošto se ova tehnologija izuzetno brzo menja, važno je da stalno prati i po potrebi primenjuje sve što je novo u struci. Posao uglavnom obavlja sedeći. Može raditi u servisima i preduzećima na poslovima servisera, lica zaduženog za održavanje računarskih mreža i sl. Radi u veštački osvetljenom, zatvorenom prostoru, uglavnom sedeći. Zbog dugotrajnog rada ispred monitora, posao je posebno naporan za oči, kičmu i zglobove ruku.

Elektrotehničar telekomunikacija

Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Instalira i održava telekomunikacionu opremu i uređaje fiksne i mobilne telefonije, kablovske televizije i Interneta, satelitske komunikacije itd. Nadgleda polaganje, montažu i ugrađivanje telekomunikacionih kablova i mreža korisnika. Održava telefonske sisteme i kablovske mreže: testira uređaje i opremu, otklanja smetnje i kvarove u okviru telekomunikacione mreže. Može instalirati i održavati opremu računarskih mreža. Radi i u zatvorenom i na otvorenom prostoru, po potrebi i na visini. Često stoji tokom rada. Osim zapošljavanja u telekomunikacionim firmama, elektrotehničari telekomunikacija mogu raditi u različitim preduzećima i ustanovima (pošte, banke, radio, televizija itd.)

Elektrotehničar za elektroniku

Industrijska proizvodnja Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Izrađuje, montira i održava elektronske komponente i sklopove na audio i video uređajima, televizorima, radiotehničkoj opremi, radarima, opremi za kontrolu proizvodnih procesa, medicinskoj opremi i sl. Kontroliše i ispituje materijale, proizvode, uređaje. Ukoliko radi u industriji, priprema tehničku dokumentaciju i vrši operativno planiranje i praćenje proizvodnje. Najčešće radi u zatvorenom prostoru, radionicama, servisima i proizvodnim halama, sedeći, ali po potrebi položaj tela mora da prilagođava položaju uređaja.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF