Zanimanja na slovo "F"


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Farmaceutski tehničar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Posao farmaceutskog tehničara razlikuje se u zavisnosti od područja rada. Sve poslove obavlja pod nadzorom farmaceuta. U apoteci asistira u izdavanju bezreceptnih lekova i drugih lekovitih preparata, savetuje korisnike o načinu njihove upotrebe. Brine o prijemu, pravilnom skladištenju i čuvanju svih artikala apoteke i kontroliše rok trajanja. Učestvuje u pripremi lekovitih preparata, mešavina čajeva, krema i masti po standardnim receptima. U laboratoriji priprema i kontroliše laboratorijsku opremu i supstance i sprovodi različite fizičko - hemijske i biološke analize i merenja. Stara se o pravilnom skladištenju laboratorijskih uzoraka i vodi laboratorijski dnevnik aktivnosti. U proizvodnji priprema sirovine za izradu farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Proverava ispravnost aparata, pribora i instrumenata za izradu lekovitih preparata i vrši kontrolu klimatskih i higijenskih uslova u skladu sa standardima. Nadzire tehnološke faze u proizvodnji, uzima uzorke za kontrolu kvalita i vodi farmaceutsku dokumentaciju. Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja i kontakt sa supstancama štetnim po zdravlje pa je potrebna upotreba zaštitne opreme.

Finansijski administrator

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Finansijski administrator obavlja različite finansijske poslove (platni promet, obračun i knjiženje dokumentacije, obračun troškova poslovanja, rashoda i prihoda firme, evidentiranje plaćenih faktura, obračunavanje poreza i doprinosa na zarade, kontrola arhiviranje itd.) Finansijski administrator priprema i izrađuje različite izveštaje, popunjava i kontroliše ispravnost dokumentacije (računa, spiskova ugovora, priznanica), formira i vodi kartoteku i datoteku, a može obavljati i druge administrativne poslove. Posao obavlja u zatvorenom prostoru, u kancelarijskim uslovima. U radu koristi računar i kancelarijsku opremu.

Firmopisac kaligraf

Umetnički zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Oblikuje i izrađuje natpise za firme i vozila, reklamne panoe, nalepnice, plakate, postere, kataloge i sl. Slovna rešenja oblikuje uz pomoć računara, ali i ručno, ispisujući ih na materijalima kao što je pleksiglas, PVC, staklo... Različitim štamparskim tehnikama može realizovati ideje oblikovane uz pomoć računara ili na drugi način. Na ovom profilu stiču se znanja kaligrafije (veština lepog pisanja koja se uči na osnovu starih rukopisnih pisama), koja se mogu kombinovati sa novim rešenjima i materijalima. Učenici se osposobljavanju da rade u programima Adobe Illustrator, Adobe Photopshop, 3D Max.

Fizioterapeutski tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
U dogovoru sa lekarem primenjuje razne postupke terapije primenom struje, toplote, hlađenja, ultrazvuka i masaže (ručno i uz pomoć raznih aparata) da bi se sprečile trajne posledice bolesti i ozleda. Povećava pokretljivost i ublažava bolove pacijentima, podučava ih i motiviše da sami vežbaju i služe se štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima. Bolesnicima, deci i omladini daje savete o pravilnom kretanju i držanju tela. Radi u zatvorenoj prostoriji. Tokom masaže prilagođava položaj svog tela položaju pacijenta i koristi fizičku snagu, kao i spretnost ruku i prstiju.

Fotograf

Javno informisanje i mediji Kultura i umetnost Snalaženje sa ljudima Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Fotografiše i obrađuje crno - bele i fotomaterijale u boji. Koristi tradicionalnu i savremenu tehnologiju. Obavlja ceo proces od fotografisanja, do izrade fotografije. Poznaje različite tipove aparata i njihove mogućnosti uključujući i objektive i ostalu potrebnu opremu. Kod digitalne fotografije fotograf na računaru može da menja boju, dimenzije, kontrast i sl. Fotografije može da koristi pri izradi različitih proizvoda, knjiga, postera, oglasnih panoa, reklamnog materijala (majice, bedževi i sl). Zavisno od namene, fotograf osmišljava uslove fotografisanja. Po potrebi radi u timu (svetlo, rekviziti, stajling...). Može se specijalizovati za portrete, dokumentarnu fotografiju, modnu fotografiju itd. Radni uslovi zavise od mesta na kome je zaposlen. Kad fotografiše, može biti i u zatvorenom studiju i na otvorenom prostoru. Razvijanje filma i izrada tradicionalne fotografije obavlja se u zatvorenim mračnim komorama.

Frizer muški i ženski

Lične usluge Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Frizer pruža usluge usmerene na negu kose. Posao frizera uključuje pranje, šišanje, estetsko oblikovanje kose žena i muškaraca. Frizer boji kosu izbeljuje je ili nijansira, fenira, uvija ili ispravlja. Prilikom bojenja kose ili izvlačenja pramenova priprema hemikalije, nanosi ih na kosu, određuje vreme njihovog delovanja, ispira kosu i na nju nanosi zaštitne preparate. Muški frizer pored brige o kosi, šiša i brije bradu, oblikuje brkove. Frizeri rade u zatvorenoj prostoriji, stojeći, tako da je poželjno da su u dobroj fizičkoj kondiciji. Treba da imaju i razvijen smisao za estetiku. Problem na radnom mestu mogu predstavljati snažni mirisi usled rada sa hemikalijama.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF